Naam: Maria (Mayken) van den Houte. (Mari van den Houten)
Gedoopt: Zondag 15 September 1658 te Zierikzee.
Beroep: Regentes Weeshuis 1719 - 1739.
Begraven: Dinsdag 15 December 1739 te Zierikzee op 81¼ jarige leeftijd.
Ouders: Abraham van den Houten en Maaiken Alphonsus.

Huwde voor de eerste keer op Dinsdag 29 Oktober 1680 te Zierikzee met:
Naam: Adriaan Bastert. (Adriaan Bastaard)
Gedoopt: Donderdag 10 December 1648 te Zierikzee.
Beroep: Keurmeester der Meekrap 1683, 1686-1688.
Overleden: Vrijdag 28 Oktober 1689 te Zierikzee op 40¾ jarige leeftijd.
Ouders: Adriaen (Adriaan) Bastert (1611-1680) en Susanna van der Meer (1612-1667).
Adriaan was daarvoor op Dinsdag 3 Mei 1678 te Zierikzee gehuwd geweest met:
Naam: Maria Duijme.
Gedoopt: Zondag 20 Juli 1653 te Zierikzee.
Overleden: Zaterdag 29 April 1679 te Zierikzee op 25¾ jarige leeftijd, 27 dagen na de
geboorte van haar eerste en dus enige kind.
Ouders: Willem Duijme en Agnieta van der Schouwe.

                        Adriaan en Maria Duijme hadden dus 1 kind:

1. Naam: Agnietje Bastert.
Geboren: Zondag 2 April 1679 te Zierikzee.
Overleden: Zondag 14 Mei 1679 te Zierikzee slechts 6 weken oud.

                        Maria van den Houte en Adriaan kregen 6 kinderen:

1/2. Naam: Abraham Bastert.
Gedoopt: Vrijdag 25 Juli 1681 te Zierikzee.
Huwde buiten Zierikzee met:
Naam: Cornelia Jansdr. de Vos.

2/3. Naam: Adriaan Bastert.
Geboren: Dinsdag 26 Januari 1683 te Zierikzee.
Overleden: op jonge leeftijd.

3/4. Naam: Rochus Bastert.
Gedoopt: Zondag 29 Oktober 1684 te Zierikzee.
Overleden: Op jonge leeftijd.

4/5. Naam: Maria Bastert.
Geboren: Vrijdag 14 Juni 1686 te Zierikzee.
Overleden: Maandag 23 Mei 1763 te Zierikzee op 76¾ jarige leeftijd.
Huwde en bekomt daartoe attestatie op Maandag 26 Augustus 1709 te Zierikzee met:
Naam: François de Vos.
Gedoopt: Dinsdag 11 April 1673 te Zierikzee.
Beroep: Wijnkooper, Weesmeester 1715-1720.
Overleden: Zaterdag 20 December 1727 te Zierikzee op 54¾ jarige leeftijd.
Ouders: Jacobus de Vos en Susanna Stamperius.
François was weduwnaar van Christina van Axel.

5/6. Naam: Susanna Bastert.
Gedoopt: Vrijdag 23 April 1688 te Zierikzee.
Overleden: Woensdag 3 Juni 1761 te Zierikzee op 73 jarige leeftijd.
Krijgt op Maandag 7 December 1711 te Zierikzee attestatie tot trouwen met:
Naam: Dr. Henricus Bastert.
Gedoopt: Zondag 28 Februari 1683 te Zierikzee.
Beroep: Med. doktor.
Begraven: Dinsdag 26 Oktober 1723 te Zierikzee op 40¾ jarige leeftijd.
Ouders: Job Bastert en diens eerste vrouw Catharina Boone.
Uit de kerkeraadsakten van Zierikzee van 1686 blijkt, dat Dr. Job Bastert (1645-1709)
verdacht werd van tot de volgelingen van Ds. Pontiaan van Hattem te behooren,
inzonderheid zijne vrouw Catharina Boone, die daarom ook van het Avonsmaal werd
afgehouden. Dat vermoeden was gegrond en in 1699 heeft genoemde Ds. van Hattem
te huize van Dr. Job Bartert (dicht bij de Steenenbrug, nu D 378) zelfs eene
godsdienstoefening gehouden.

6/7. Naam: Adriaan Bastert.
Gedoopt: Zondag 22 Januari 1690 te Zierikzee.
Begraven: Woensdag 5 April 1741 te Zierikzee op 51¼ jarige leeftijd.
Ging in ondertrouw op Zaterdag 17 Mei 1721 te Zierikzee met:
Naam: Dana Cornelia van de Putte.
Gedoopt: Zondag 26 Augustus 1696 te Zierikzee.
Begraven: Dinsdag 7 Juli 1761 te Zierikzee op 64¾ jarige leeftijd.
Ouders: Daniël van de Putte en Catharina Mogge.
Dana Cornelia hertrouwde op Vrijdag 31 Januari 1744 te Zierikzee met:
Naam: Florentius Schaaleven.
Geen kinderen.

Maria (Mayken) huwde op Dinsdag 27 Maart 1691 te Zierikzee voor de tweede keer, nu met:
Naam: Cornelis Duijme.
Weduwnaar van Zierikzee.
Geboren: 1???
Overleden: 1695 te Zierkzee.

Bron: De vroedschap van Zierikzee, van de tweede helft der 16de eeuw
tot 1795 van P. D. de Vos.

Terug naar de start pagina.
Name: Maria (Mayken) van den Houte. (Mari van den Houten)
Baptized: Sunday, September 15, 1658 in Zierikzee.
Occupation: Regent Orphanage 1719 - 1739.
Interred: Tuesday, December 15, 1739 in Zierikzee at 81¼ years of age.
Parents: Abraham van den Houten and Maaiken Alphonsus.

Married for the first time on Tuesday, October 29, 1680 in Zierikzee with:
Name: Adriaan Bastert. (Adriaan Bastaard)
Baptized: Thursday, December 10, 1648 in Zierikzee.
Occupation: Judge of Madder 1683, 1686-1688.
Deceased: Friday, October 28, 1689 in Zierikzee at 40¾ years of age.
Parents: Adriaen (Adriaan) Bastert (1611-1680) and Susanna van der Meer (1612-1667).
Adriaan was married before on Tuesday, May 3, 1678 in Zierikzee with:
Name: Maria Duijme.
Baptized: Sunday, July 20, 1653 in Zierikzee.
Deceased: Saturday, April 29, 1679 in Zierikzee at 25¾ years of age, 27 days after the
birth of her first and only child.
Parents: Willem Duijme and Agnieta van der Schouwe.

                        Adriaan and Maria Duijme had 1 child:

1. Name: Agnietje Bastert.
Born: Sunday, April 2, 1679 in Zierikzee.
Deceased: Sunday, May 14, 1679 in Zierikzee only 6 weeks old.

                        Maria van den Houte and Adriaan had 6 kinderen:

1/2. Name: Abraham Bastert.
Baptized: Friday, July 25, 1681 in Zierikzee.
Married outside Zierikzee with:
Name: Cornelia Jansdr. de Vos.

2/3. Name: Adriaan Bastert.
Born: Tuesday, January 26, 1683 in Zierikzee.
Deceased: at a young age.

3/4. Name: Rochus Bastert.
Baptized: Sunday, October 29, 1684 in Zierikzee.
Deceased: at a young age.

4/5. Name: Maria Bastert.
Born: Friday, June 14, 1686 in Zierikzee.
Deceased: Monday, May 23, 1763 in Zierikzee at 76¾ years of age.
Married on Monday, August 26, 1709 in Zierikzee with:
Name: François de Vos.
Baptized: Tuesday, April 11, 1673 in Zierikzee.
Occupation: Wine Buyer, Orphan master 1715-1720.
Deceased: Saturday, December 20, 1727 in Zierikzee at 54¾ years of age.
Parents: Jacobus de Vos and Susanna Stamperius.
François was widower of Christina van Axel.

5/6. Name: Susanna Bastert.
Baptized: Friday, April 23, 1688 in Zierikzee.
Deceased: Wednesday, June 3, 1761 in Zierikzee at 73 years of age.
Married on Monday, December 7, 1711 in Zierikzee with:
Name: Dr. Henricus Bastert.
Baptized: Sunday, February 28, 1683 in Zierikzee.
Occupation: Med. doctor.
Interred: Tuesday, October 26, 1723 in Zierikzee at 40¾ years of age.
Parents: Job Bastert and his first wife Catharina Boone.

6/7. Name: Adriaan Bastert.
Baptized: Sunday, January 22, 1690 in Zierikzee.
Interred: Wednesday, April 5, 1741 in Zierikzee at 51¼ years of age.
Married on Saturday, May 17, 1721 in Zierikzee with:
Name: Dana Cornelia van de Putte.
Baptized: Sunday, August 26, 1696 in Zierikzee.
Interred: Tuesday, July 7, 1761 in Zierikzee at 64¾ years of age.
Parents: Daniël van de Putte and Catharina Mogge.
Dana Cornelia remarried on Friday, January 31, 1744 in Zierikzee with:
Name: Florentius Schaaleven.
No children.

Maria (Mayken) married on Tuesday, March 27, 1691 in Zierikzee for the second time, now with:
Name: Cornelis Duijme.
Widower of Zierikzee.
Born: 1???
Deceased: 1695 in Zierkzee.

Source: The town council of Zierikzee, the second half of the 16th century
to 1795 by P. D. de Vos.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie