Naam: Abraham van den Houte.
Gedoopt: in 1620 te Zierikzee.
Beroep: Scheepstimmerman, Deken van dat Gilde.
Overleden: Maandag 2 Februari 1693 te Zierikzee op 73 jarige leeftijd.
Ouders: Dirk Thonisse en Maijken Marinusdr. Isercorff.

Huwde op Dinsdag 10 November 1648 te Zierikzee met:
Naam: Maaiken Alphonsus. (Mayken Alphonsus)
Gedoopt: in 1626 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 3 November 1705 te Zierikzee op 79 jarige leeftijd.
Ouders: Alphonse Alonso Alphonsus en Josina Jolijt.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Alphonsus van den Houte.
Geboren: Zaterdag 14 Augustus 1649 te Zierikzee.
Beroep: Wijnsteker 1676, Kerkmeester 1685 - 1722, gezworen
Poortambacht 1689 - 1730, Weesmeester 1702.
Overleden: Maandag 3 April 1730 te Zierikzee op 80½ jarige leeftijd.
Huwde op Dinsdag 6 Mei 1670 te Zierikzee met:
Naam: Lucretia Stamperius.
Gedoopt: Donderdag 28 Oktober 1649 te Zierikzee.
Overleden: Maandag 4 December 1724 te Zierikzee op 75 jarige leeftijd.
Ouders: Jacob Stamperius (geboren te Sommelsdijk, overleden in
1676 te Zierikzee) en Bastiana van Cuilenburg (Culenburg).

2. Naam: Dirk van den Houte.
Gedoopt: Zondag 17 Maart 1652 te Zierikzee.
Beroep: Keurmeester Meekrap 1675 - 1677, Heemraad van Schouwen 1719.
Begraven: Dinsdag 13 Januari 1722 te Zierikzee op 69¾ jarige leeftijd.
Ging op Zondag 22 Februari 1682 in ondertrouw met:
Naam: Abigaël van der Port, j.d. van Nunen in de Meijerij van 's Hertogenbosch.
Geboren: in 1652 te Nunen.
Overleden: ± 1685 te Zierikzee op ± 33 jarige leeftijd.
Ouders: Ds. Bartholomeus van der Port (1623-1678) en Catharina Jonasdr. Veer.
Dirk verwekte wel kinderen, maar daar heb ik nog geen gegevens van.
Dirk hertrouwde op Dinsdag 11 Oktober 1689 te Zierikzee met:
Naam: Clara den Breen.
Gedoopt: Donderdag 6 Januari 1667 te Zierikzee.
Begraven: Woensdag 18 Juli 1708 te Zierikzee op 41½ jarige leeftijd.
Ouders: Rochus den Breen (1636-1709) en Anna den Boer (1637-1688).

3. Naam: Maria (Mayken) van den Houte.
Gedoopt: Zondag 15 September 1658 te Zierikzee.
Beroep: Regentes Weeshuis 1719 - 1739.
Begraven: Dinsdag 15 December 1739 te Zierikzee op 81¼ jarige leeftijd.
Huwde voor de eerste keer op Dinsdag 29 Oktober 1680 te Zierikzee met:
Naam: Adriaan Bastert.
Gedoopt: Donderdag 10 December 1648 te Zierikzee.
Beroep: Keurmeester der Meekrap 1683, 1686-1688.
Overleden: Vrijdag 28 Oktober 1689 te Zierikzee op 40¾ jarige leeftijd.
Ouders: Adriaen (Adriaan) Bastert (1611-1680) en Susanna van der Meer (1612-1667).Abraham van den Houte woonde op den hoek der Lange St. Janstraat en
St. Domusstraat in het huis, nu C 123, in welks gevel tot vóór een tiental jaren
steenen stonden met Anno 1664 en een steen met 3 op elkaar liggende folianten.

Bron: De vroedschap van Zierikzee, van de tweede helft der 16de eeuw
tot 1795 van P. D. de Vos.

Terug naar de start pagina.
Name: Abraham van den Houte.
Baptized: in 1620 in Zierikzee.
Occupation: Ship carpenter, Dean of the Guild.
Deceased: Monday, February 2, 1693 in Zierikzee at 73 years of age.
Parents: Dirk Thonisse and Maijken Marinusdr. Isercorff.

Married on Tuesday, November 10, 1648 in Zierikzee with:
Name: Maaiken Alphonsus. (Mayken Alphonsus)
Baptized: in 1626 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, November 3, 1705 in Zierikzee at 79 years of age.
Parents: Alphonse Alonso Alphonsus and Josina Jolijt.

                        They had 3 children:

1. Name: Alphonsus van den Houte.
Born: Saturday, August 14, 1649 in Zierikzee.
Occupation: Wine seller 1676, Churchwarden 1685 - 1722, Sworn Gate
Craft 1689 - 1730, Orphan-Master 1702.
Deceased: Monday, April 3, 1730 in Zierikzee at 80½ years of age.
Married on Tuesday, May 6, 1670 in Zierikzee with:
Name: Lucretia Stamperius.
Baptized: Thursday, October 28, 1649 in Zierikzee.
Deceased: Monday, December 4, 1724 in Zierikzee at 75 years of age.
Parent: Jacob Stamperius (born in Sommelsdijk, deceased in 1676 in
Zierikzee) and Bastiana van Cuilenburg (Culenburg).

2. Name: Dirk van den Houte.
Baptized: Sunday, March 17, 1652 in Zierikzee.
Occupation: Judge Madder 1675 - 1677, Heemraad of Schouwen 1719.
Interred: Tuesday, January 13, 1722 in Zierikzee at 69¾ years of age.
Married on Sunday, February 22, 1682 with:
Name: Abigaël van der Port.
Born: in 1652 in Nunen.
Deceased: ± 1685 in Zierikzee at ± 33 years of age.
Parents: Ds. Bartholomeus van der Port (1623-1678) and Catharina Jonasdr. Veer.
Dirk does begot children, but I have no data of them yet.
Dirk re-married on Tuesday, October 11, 1689 in Zierikzee with:
Name: Clara den Breen.
Baptized: Thursday, January 6, 1667 in Zierikzee.
Interred: Wednasday, July 18, 1708 in Zierikzee at 41½ years of age.
Parents: Rochus den Breen (1636-1709) and Anna den Boer (1637-1688).

3. Name: Maria (Mayken) van den Houte.
Baptized: Sunday, September 15, 1658 in Zierikzee.
Occupation: Regent Orphanage 1719 - 1739.
Interred: Tuesday, December 15, 1739 in Zierikzee at 81¼ years of age.
Married for the first time on Tuesday, October 29, 1680 in Zierikzee with:
Name: Adriaan Bastert.
Baptized: Thursday, December 10, 1648 in Zierikzee.
Occupation: Judge of Madder 1683, 1686-1688.
Deceased: Friday, October 28, 1689 in Zierikzee at 40¾ years of age.
Parents: Adriaen (Adriaan) Bastert (1611-1680) and Susanna van der Meer (1612-1667).Abraham van den Houte lived on the corner of Lange St. Janstraat and St. Domusstraat
in the house, now C 123, in whose facade stones stood, before a dozen years, with
Anno 1664 and a stone with three superposed folios.

Source: The town council of Zierikzee, the second half of the 16th century
to 1795 by P. D. de Vos.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie