De betekenis van de naam:
                                   VAN DEN HOUTEN


1. Het is een Adresnaam.
Dat wil zeggen dat de achternaam aangeeft waar men vandaan kwam.
Voorbeelden zijn o.a. van der Molen, van de Heide, van der Velden, van der Zee, etc.

2. Het is dus moeilijk te zeggen waar onze naamgever vandaan kwam of wat hij deed.
Woonde hij in het bos? Was hij houthakker? Was hij boswachter? Was hij jager?
Of had hij een stuk bos in eigendom? Ik weet het niet. Wie het wel weet, mag het zeggen.

3. Ook zijn er veel varianten van de naam "van den Houten" bekend.
Zowel met de tussenvoegsels "van den": van, van de, den, ten.
Als van de achternaam "Houten": Hout, Houte, Houter, Houtte, Haut, Hautte, etc.
Ook duikt de naam "du Bois" hier en daar op, hetgeen ook "van den Houten" betekend.
Dus wie weet komen onze voorouders wel uit België of Frankrijk.
Emigranten naar Engels-talige landen zoals Amerika wilden hun naam ook weleens
veranderen in "Wood".

Meer over naamgevingen, zie: het Meertens Instituut.


Ger Klein schreef mij:
U heeft een toponiemnaam. Bij veel plaatsen in Nederland is/was wel ergens een klein bosje
wat men destijds 't Hout noemde. Van iemand die daar woonde, zei men die komt van't Hout
en zijn nakomelingen heten dan 'van Houten'. En zo zijn er talloze variaties.

Terug naar de start pagina.

                                 The meaning of the name:
                                   VAN DEN HOUTEN
                                       
(from the woods)


1. It's an addressname.
That means that the surname tells us where he was coming from.
Examples are: van der Molen (Mill), van de Heide (Heathland), van der Velde
(Farming Fields), van der Zee (Ocean), etc.

2. So it's difficult to say where our name-giver came from or what he did.
Was he living in the woods? Was he a Lumberjack? Was he a Forester? Was he a Hunter?
Or did he own a piece of forest? I dont know. Who knows, may tell me.

3. Also many variants for the name "van den Houten" are known.
As well as for the intercalation "van den": van, van de, den, ten.
As for the surename "Houten": Hout, Houte, Houter, Houtte, Haut, Hautte, etc.
Also the name "du Bois" is mentioned as an ancestor of "van den Houten".
"Du Bois" is France for "van den Houten".
So it is possible that our ancestors came from Belgium or France.
Emigrants to English-speaking countries sometimes changed their name in to "Wood".

More about name-givings in the Netherlands, see: het Meertens Instituut.


Ger Klein wrote to me:
You have a TopoName. By many places in the Netherlands is or was somewhere around a
little forest they called 't Hout. The people who lived there where called van't Hout (from't
Hout) and his descendants called than 'van Houten'. And so there are many variations.


Back to the start page.

English version

Nederlandse versie