Hi, my name is Dick van den Houten, born at Thursday, April 5, 1956 in Amsterdam.
In 1988 I started my research in the genealogy or family tree of my Ancestors.
Because I like to share my results with all the people who are interested in the
"van den Houten" generations, families, I started to put my data on internet.
All this data is free to copy and use, but I'll appreciate when you mention the source.
The purpose of this site is to get the whole genealogy (Family history) of all
"van den Houten's" together, all "van den Houten's" who ever lived, but also today
living "van den Houten's" are very welcome.
I would appreciate if you will sent me remarks, news, questions, photo's, tips,
stories, etc. to compleet this site of the "van den Houten" family tree's.
Indeed tree's: my own tree is going back to Zeelend (Haamstede, ± 1628) but
possible to Belgium or France as "du Bois", than there is a "van Houten" tree from
the USA that is going back to "van den Houten" in Zuid Holland (Goedereede ± 1742),
and there is a "van den Houten" tree around Rotterdam.
Than there are many "vandenHouten's" living in Belgium that I have not investigate yet.
Possible, with help of someone who understands the France language, maybe this site
will become available in the French language too......

You can see this site the best with MicroSoft Internet Explorer.
The many links to the cities and years are meant to give you some background
information of the places and the period of time the people live/lived in.
That's the reason they come in a new window so you can close the window after
reading the info and come back in the genealogy page you just left.

Contributants to the content of this site are:
Coen van den Houten, David van Houten, Aad Spits, Leo Akershoek, Han Stoutjesdijk,
Judy Risko, Phyllis Dixon Dingeman, André Flikweert, Jannie and Frans Gommers -
de Bil, and many others.

                           Search through this site. (4556 persons)
Voor al uw vragen, aanvullingen, opmerkingen, nieuwtjes, etc.
Mijn E-mail adres is: dick$vdhouten.net
(verander de $ voor een @ a.u.b., om SPAM te voorkomen).
             Heemkundekring en streekmuseum
                           Jan Uten Houte
                               Etten-Leur
For all your questions, supplements, remarks, news etc.
My E-mail address is: dick$vdhouten.net
(Please change de $ for a @, this is a SPAM precaution).
Deze site is ter ere aan alle
"van den Houten's",
aangetrouwden en nakomelingen,
uit het verleden, hedendaagse
en in de toekomst.
This site is to honour all
"van den Houten's",
those who are related by
mariage and descendants,
from the past, nowadays
and in the future.
Hallo, mijn naam is Dick van den Houten, geboren op Donderdag 5 April 1956 te Amsterdam.
Sinds 1988 ben ik mij gaan interesseren in de genealogie ofwel stamboom van mijn voorouders.
Omdat ik mijn resultaten met eenieder die ook geinteresseerd is in het geslacht van
"van den Houten" wilde delen, ben ik mijn gegevens op internet gaan zetten.
Al mijn gegevens mag u dus zo overnemen en gebruiken, wel graag met vermelding van de bron.
De bedoeling van deze site is dus om alle "van den Houten's" die ooit geleefd hebben, maar ook
hedendaags levende "van den Houten's" zijn van harte welkom, in kaart te brengen.
Daarom zou ik het bijzonder op prijs stellen als u mij aanvullingen, verbeteringen, foto's,
verhaaltjes of wat dan ook naar mij zou willen sturen om de "van den Houten" stambomen
zo compleet mogelijk te kunnen maken.
Inderdaad stambomen; mijn eigen stamboom gaat tot nu toe terug naar Zeeland
(Haamstede, ± 1628) maar mogelijk naar België of zelfs naar Frankrijk als "du Bois",
dan is er een "van Houten" stamboom vanuit Amerika die terug gaat naar "van den Houten" in
Zuid Holland (Goedereede ± 1742), en is er ook een "van den Houten" tak rondom Rotterdam.
Daarnaast leven er in België vele "vandenHouten's" die ik nog niet in kaart heb kunnen brengen.
Mogelijk, met de hulp van iemand die de Franse taal machtig is, zal er misschien ooit ook een
Franse vertaling van mijn site beschikbaar komen.......

Deze site is het beste te bekijken met MicroSoft Internet Explorer.
De vele links naar de plaatsnamen en jaartallen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor achtergrond
informatie om bv. een indruk te krijgen in waar en in welke periode deze mensen leven en leefden.
Daarom worden zij in een nieuw venster geopend zodat u na het lezen ervan het venster kan
sluiten om weer in de genealogiepagina terug te komen vanwaar u uw uitstapje maakte.

Aan de inhoud van deze site werk(t)en mee:
Coen van den Houten, David van Houten, Aad Spits, Leo Akershoek, Han Stoutjesdijk,
Judy Risko, Phyllis Dixon Dingeman, André Flikweert, Jannie en Frans Gommers - de Bil,
en vele, vele anderen.

                         Doorzoek mijn site. (4556 personen)
Oproep.
04-09-2020.

English version

Nederlandse versie
Google
Search WWW Search www.vdhouten.net
Click for Amsterdam, Netherlands Forecast
Google
Search WWW Search www.vdhouten.net
Click for Amsterdam, Netherlands Forecast
E-mail Dick van den Houten
E-mail Dick van den Houten