Ik heb nog geen idee van wie deze wapenschilden zijn,
                               maar het is wel leuk om ze op deze site te laten zien.


                                                                                          van den Houte(n)

                                                                                          Leenman


                                                                                          Breda


                                                                                          26 - 10 - 1272
                                                                                         Wouter van den Houte  1297 Breda

                                                                                          3 vuurhaken 2-1  Randschrift:
                                                                                          S. Walteri de Houte

                                                                                           van den Houten
                                                                                          Jacob Verbeek


                                                                                          Gerard v d Hoef ?                                                                                          x Mayke v d Houte                   Jan uten Houte.
                   Zie site: HEEMKUNDIG STREEKMUSEUM JAN UTEN HOUTE.

                   Ger Klein schreef mij:
                   Dit is het wapen van Aert van den Houte of uten Houte.
                   Je zou kunnen zeggen dat het de stichter van Etten (thans Etten-Leur) in
                   westnoord-brabant is. Hij bezat veel grond een kasteel en vele huizen in
                   noord-brabant en Vlaanderen. Woonde resp. in Etten en kwam uit
                   West-Meerbeke in België.                                                                                         Van (den) Houte(n)

                                                                                         Wapen: In hermelijn drie rode palen.

                                                                                         Anna van den Houte
                                                                                         Dochter van Pierre van Houten.
                                                                                         Zij was gehuwd met Rodolf de Her,
                                                                                         ridder, heer van Alfenberg.(1)
                                                                                         Pierre van Houten
                                                                                         Ridder.
                                                                                         Hij was gehuwd met Marie de
                                                                                         Nevelle, gezegd van der Meersh.

                                                                                         Bron
                                                                                         1. CBG, GHS 02E25, Christophorus
                                                                                         Butques, Genealogie van den
                                                                                         illustren huise van Hauterrive gesegt
                                                                                         Leefdaal, 1750 Antwerpen, blz 107.

                                                                                            van den Houte

                                                                                            Hoorn

                                                                                            1539
                                                                                                ???


                                                                ???


Terug naar de start pagina.

                               I do'nt know yet from who these coat of arms are,
                               but it's nice to show them on this site.


                                                                                          van den Houte(n)

                                                                                          Leenman


                                                                                          Breda


                                                                                          26 - 10 - 1272
                                                                                         Wouter van den Houte  1297 Breda

                                                                                          3 vuurhaken 2-1  Randschrift:
                                                                                          = 3 Firehooks 2-1  Text on the edge:
                                                                                          S. Walteri de Houte
                                                                                           van den Houten
                                                                                          Jacob Verbeek


                                                                                          Gerard v d Hoef ?                                                                                          x Mayke v d Houte
                   Jan uten Houte.
                   See site: The Regional Geography and History District-Museum JAN UTEN HOUTE.

                   Ger Klein wtote to me:
                   This is the Cote of Arms of Aert van den Houte or uten Houte.
                   You can say that he was the founder of Etten (now Etten-Leur) in
                   WestNorth-Brabant. He owned a lot of ground a Castel and many
                   houses in North-Brabant and Vlaanderen. Lived in Etten and
                   West-Meerbeke in Belgium from where he came from.


                                                                                         Van (den) Houte(n)

                                                                                         Cote of Arms: In ermine
                                                                                                               tree red masts.

                                                                                         Anna van den Houte
                                                                                         Daughter of Pierre van Houten.
                                                                                         She was married with Rodolf de Her,
                                                                                         Knight, Lord of Alfenberg.(1)
                                                                                         Pierre van Houten
                                                                                         Knight.
                                                                                         He was married with Marie de
                                                                                         Nevelle, called van der Meersh.

                                                                                         Source
                                                                                         1. CBG, GHS 02E25, Christophorus
                                                                                         Butques, Genealogy of the
                                                                                         illustrious house of Hauterrive called
                                                                                         Leefdaal, 1750 Antwerp, page 107.


                                                                                            van den Houte

                                                                                            Hoorn

                                                                                            1539
                                                                                                ???                                                              ???


Back to the start page.

English version

Nederlandse versie