Per 25-09-'05                                      Per 06-10-'06

Aantal personen:     2111                                     2748
Mannen:                 1004                                     1326
Vrouwen:               1107                                     1422
van den Houten's:     846                                     1006
Huwelijken:              758                                     1002

Gemiddelde ouderdom bij overlijden:
Mannen:             45j. 2m. 9d.                              45j. 10m. 5d.
Vrouwen:           50j. 2m. 0d.                              49j. 2m. 28d.
Oudste man:       94j. 1m. 16d.                            94j. 1m. 16d.
Dingeman van den Houten.                                 Dingeman van den Houten.
Oudste vrouw:   106j. 5m. 3d.                            106j. 5m. 3d.
Apolonia Boudewina van den Houten.                Apolonia Boudewina van den Houten.

Gemiddeld aantal kinderen per echtpaar: 3.47      3:38
Aantal kinderen per huwelijk:
244 x   0 kinderen.                                              323
278 x   1 kind.                                                    383
67   x   2 kinderen.                                               78
46   x   3 kinderen.                                               63
29   x   4 kinderen.                                               37
35   x   5 kinderen.                                               43
18   x   6 kinderen.                                               22
6     x   7 kinderen.                                               13
13   x   8 kinderen.                                               13
10   x   9 kinderen.                                               11
5     x 10 kinderen.                                                6
7     x 11 kinderen of meer.                                  10

Website.
Aantal bezoekers: 755 in 129 dagen.                     4692 in 502 dagen.
Gemiddeld: 6 per dag.                                         9 per dag.


Terug naar de start pagina.
Statistieken.
Statistics.
            Ever since 09-25-'05                             10-06-'06

Number of persons:  2111                                 2748
Men:                        1004                                 1326
Women:                   1107                                 1422
van den Houten's:       846                                 1006
Marriages:                  758                                 1002

Average dying age:
Men:                  45y. 2m. 9d.                            45y. 10m. 5d.
Women:             50y. 2m. 0d.                            49y. 2m. 28d.
Oldest men:        94y. 1m. 16d.                          94y. 1m. 16d.
Dingeman van den Houten.                                Dingeman ven den Houten.
Odest women:   106y. 5m. 3d.                           106y. 5m. 3d.
Apolonia Boudewina van den Houten.                Apolonia Boudewina van den Houten.

Average number of children per couple: 3.47      3:38
Number of children per marriage:
244 x   0 children.                                              323
278 x   1 child.                                                  383
67   x   2 children.                                               78
46   x   3 children.                                               63
29   x   4 children.                                               37
35   x   5 children.                                               43
18   x   6 children.                                               22
6     x   7 children.                                               13
13   x   8 children.                                               13
10   x   9 children.                                               11
5     x 10 children.                                                6
7     x 11 children or more.                                  10

Website.
Number of visitors: 755 in 129 days.                    4692 in 502 days.
Average: 5 per day.                                             9 per day.


Back to the start page.

English version

Nederlandse versie