Goedereede

Het Wapen van Goedereede.
Kerngegevens over de gemeente Goedereede.
Website gemeente Goedereede.
Goedereede informatie site.
Op deze kaart is Goedereede te vinden.
De gehele geschiedenis van Goedereede is hier te vinden.

Geschiedenis.
Goedereede ontstond als nederzetting op dijk van polder Oude Oostdijk.
Zeker ruim vóór 1300 was er al sprake van bewoning.
Vanwege de gunstige ligging aan vaarwater (zuid-oostzijde) bloeide de nederzetting
op tot een welvarende handelsplaats. In 1312 kreeg Goedereede van heer Geraert
van Voorne de eerste stadsrechten. Spoedig gevolgd door meerdere. Hiertoe
behoorden recht van weekmarkt, haringmarkt, lagere rechtspraak en ommuring.
Medio 15e eeuw kende de stad een grote bloei. Stadsmuren met vier landpoorten
en een waterpoort over gegraven haven verrezen. Voorts bezat Goedereede een
parochiekerk, een stadhuis en een Gasthuis.
Spoedig daarop vele tegenslagen. Verwoestend was de grote stadsbrand in 1482.
Na snelle wederopbouw nog een tweede, kortere bloei. Grootheid ging uiteindelijk
verloren door verzanding van haven en landaanwas. Omstreeks 1600 had de stad
geen betekenis meer als handelshaven. Uit rijk verleden dateren huidige kerktoren
en in oorsprong nog aanwezige gotische huizen, met name rond markt.
Goedereede werd landbouwdorp. Huizen en pakhuizen aan stadsrand maakten
plaats voor schuren. Boeren gingen echter aan Haven en op de Markt wonen.
Resultaat: boerenbewoning en schuur van elkaar gescheiden. Tijdens bloei in
landbouw, begin 19e eeuw, tuit- en trapgevels aan Haven gewijzigd in lijstgevels.
Ook smalle huizen samengevoegd. uniek van Goedereede: ondanks sloop van
ommuring en gebouwen, nog gaaf laat- middeleeuws nederzettingspatroon met
vele historische huizen, ook uit rijk landbouw verleden.


Naar mijn Homepage.

Coat of Arms of Goedereede. (Dutch)
Info parish Goedereede. (Dutch)
Website of Goedereede. (Dutch)
Goedereede information site. (Dutch)
On this map you can find Goedereede.


To my Homepage.
Goedereede

English version

Nederlandse versie