Zie: Wikipedia.
Gebeurtenissen:
Er vindt in Nederland een omwenteling plaats. Met steun van de Fransen keren de Patriotten
terug en stichten de Bataafse Republiek.
De Zuidelijke Nederlanden worden geannexeerd door Frankrijk.
16 Januari - De Fransen bezetten Utrecht.
8 April - De latere koning George IV treedt in het huwelijk met Caroline van Brunswijk.
Zweden erkent als eerste monarchie de Franse Republiek.
Fort Edmonton (Canada) wordt gesticht door de Hudson's Bay Company.
Verdrag van Madrid. Spanje draagt gebied ten oosten van de Mississippi aan de VS over
(o.a. Alabama).
Derde Poolse Deling.
5 Oktober : In Frankrijk wordt de royalistische opstand bij de Sant-Roch kerk door
Napoleon Bonaparte neergeslagen.
13 December Een meteoriet treft Wold Newton in het Engelse Yorkshire. Later zal de science
fiction schrijver Philip Jose Farmer deze gebeurtenis als basis voor zijn Wold Newton family
verhalen gebruiken.

Geboren:
22 Maart - Krijna (Krina) van den Houten.
15 Augustus - Cornelia van den Houten.
16 September - Saverio Mercadante, Italiaans opera componist.
31 Oktober - John Keats, Engels dichter.
2 November - James Knox Polk, 11 president van de Verenigde Staten.
4 December - Thomas Carlyle, Engels essay schrijver.

Gedoopt:
14 September - Nicolaas van den Houten.
25 Oktober - Dimmen Groenleer.
14 November - Jacoba Vermunt.

Overleden:
3 Januari - Josiah Wedgwood, pottenbakker.
26 Januari - Johann Christoph Friedrich Bach, Duits componist.
21 Maart - Giovanni Arduino, geoloog.
8 Juni - Lodewijk XVII van Frankrijk.


Naar mijn Homepage.
1795
See: Wikipedia.
Events:
January 16 - French occupy Utrecht, Netherlands.
February 7 - The 11th Amendment to the United States Constitution is passed.
April 7 - France adopts the metre as the unit of length.
April 8 - The Marriage of King George IV of the United Kingdom to Caroline of Brunswick.
May 15 - First Coalition: Napoleon I of France enters Milan in triumph.
Sweden becomes the first monarchy to recognize the French Republic.
City of Edmonton, Alberta founded when a Hudson's Bay Company Trading Post is
established with the construction of Fort Edmonton.
By the Treaty of Madrid, Spain ceded to the United States her claims to the lands east
of the Mississippi, see History of Alabama.
Third Partition of Poland.
December 13 A meteorite fell at Wold Newton, a hamlet in Yorkshire in England. This
meteorite fall was subsequently used as a literary premise by the science fiction writer Philip
Jose Farmer as the basis for the Wold Newton family stories. See: Wold Newton meteorite.

Births:
March 22 - Krijna (Krina) van den Houten.
May 19 - Johns Hopkins, philanthropist (+ 1873).
August 15 - Cornelia van den Houten.
September 16 - Saverio Mercadante, Italian opera composer.
October 15 - King Frederick William IV of Prussia.
October 31 - John Keats, English poet.
November 2 - James Knox Polk, 11th president of the United States.
December 4 - Thomas Carlyle, English essayist.
Constantine Kanaris - Greek freedom fighter, Admiral and politician.(Another
possible year of birth is 1793).

Baptized:
September 14 - Nicolaas van den Houten.
October 25 - Dimmen Groenleer.
November 14 - Jacoba Vermunt.

Deaths:
January 3 - Josiah Wedgwood, potter.
March 21 - Giovanni Arduino, geologist.
May 19 - Josiah Bartlett, a signatory of the Declaration of Independence.
June 8 - Louis XVII of France.
August 31 - François-André Danican Philidor, French composer and chess player.


To my Homepage.
1795

English version

Nederlandse versie