Zie: Wikipedia.
Gebeurtenissen:
Ontdekking van Stikstof in lucht door D. Cavendish.
21 Juli: Het Verdrag van Küçük Kaynarca beëindigt een Russisch-Turkse
oorlog die in 1768 was begonnen.

Geboren:
1 Februari - Felix van den Houten.
2 Februari - Lena van Rookveen.
10 Juli - Dimmen van den Houten.
12 December - Adriaan van den Houten.

Gedoopt:
20 Februari - Janna van der Schelde.
12 Maart - Jannetje Oosterling.
5 Juni - Marietje Quant.
23 Oktober - Anna Catharina van den Houten.

Overleden:
27 December - Richardina Gockinga.


Naar mijn Homepage.
1774
See: Wikipedia.
Events:
January 21 - Mustafa III, Sultan of the Ottoman Empire dies and is succeeded by
his brother Abd-ul-Hamid I.
May 10 - Louis XVI becomes King of France.
July 21 - Russo-Turkish War, 1768-74: Russia and the Ottoman Empire sign the
Treaty of Kuchuk-Kainarji ending six years of war.
September 5 - First Continental Congress assembles in Philadelphia, Pennsylvania.
The British pass the Quebec Act setting out rules of governance for the colony of
Quebec in British North America.

Births:
February 1 - Felix van den Houten.
February 2 - Lena van Rookveen.
February 11 - Hans Jarta, Swedish political activist/administrator/publicist.
February 17 - Raphael Peale, painter.
February 24 - Prince Adolphus of Great Britain, 1st Duke of Cambridge.
July 10 - Dimmen van den Houten.
August 12 - Robert Southey, English Romantic poet, biographer .
December 12 - Adriaan van den Houten.

Baptized:
February 20 - Janna van der Schelde.
March 12 - Jannetje Oosterling.
June 5 - Marietje Quant.
October 23 - Anna Catharina van den Houten.

Deaths:
January 21 - Mustafa III, Sultan of the Ottoman Empire.
April 4 - Oliver Goldsmith, playwright.
August 25 - Niccolò Jommelli, composer.
September 22 - Pope Clement XIV.
December 2 - Johann Friedrich Agricola, composer.
December 27 - Richardina Gockinga.


To my Homepage.
1774

English version

Nederlandse versie