Zie: Wikipedia.
Gebeurtenissen:
Stadhouder Willem II pleegt een staatsgreep.
Groningen en Drenthe besluiten na de plotselinge dood van Willem II,
Willem Frederik van Nassau ook tot hun stadhouder te benoemen.

Geboren:
Sara van den Houten.
December - de latere stadhouder Willem III.

Gedoopt:
3 Mei - Réinier de Kanter.

Overleden:
11 Februari - Rene Descartes, wijsgeer, wiskundige.
6 November - stadhouder Willem II.


Naar mijn Homepage.
1650
See: Wikipedia.
Events:
June 23 - Claimant King Charles II of England, Scotland and Ireland arrives in Scotland,
the only of the three Kingdoms that has accepted him as ruler.
November 4 - William III of Orange becomes Prince of the House of Orange the
moment of his birth, succeeding his father who had died a few days earlier.

Births:
February 2 - Nell Gwynne, actress, royal mistress (+ 1687).
May 16 - Sara van den Houten.
May 26 - John Churchill, 1st Duke of Marlborough (+ 1722).
November 4 - Prince William III of Orange, later Stadtholder of Holland, Zeeland and
Utrecht and King William III of England, Scotland and Ireland.

Baptized:
May 3 - Réinier de Kanter.

Deaths:
February 11 - René Descartes, philosopher.


To my Homepage.
1650

English version

Nederlandse versie