Geschiedenis.
Wat gebeurde
er in het jaar:
History.
What happend
in the year: