Naam: Marinus Jan van den Houten.
Roepnaam: Rinus.
Geboren: Vrijdag 7 November 1941 te Zierikzee.
Beroep: Metselaar, Onderhoudsmonteur Woningbouwvereniging.
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Ouders: Jacob Leendert (Jaap) van den Houten en Pieternella Helena (Nel) van de Velde.

Huwde op Vrijdag 18 Februari 1966 te Zierikzee met:
Naam: Cornelia Jacoba Flikweert.
Roepnaam: Corrie.
Geboren: Maandag 5 September 1938 te Noordgouwe.

Ouders: Nico Wilhelm (Nico) Flikweert.
Geboren: Donderdag 9 Januari 1902 te Nieuwerkerk.
Beroep: Tuinman.
Overleden: Maandag 12 April 1982 (80) te Zierikzee.
en Willemina van Hekke.
Geboren: Donderdag 17 November 1904 te Schiedam.
Overleden: Donderdag 26 Augustus 1982 (77) te
Zierikzee.
Nico en Willemina huwden op Vrijdag 28 Oktober
1932 te Noordgouwe.

                        Rinus en Corrie kregen 4 kinderen:

1. Naam: Willemina van den Houten.
Roepnaam: Nina.
Geboren: Woensdag 22 Maart 1967 te Zierikzee.
Huwde op Vrijdag 25 Februari 2000 te Rotterdam met:                    5 September 2003.
Naam: Arjen Schelling.
Geboren: Dinsdag 19 September 1967 te Hellevoetsluis.

2. Naam: Jacob Leendert van den Houten.
Roepnaam: Coen.
Geboren: Maandag 23 September 1968 te Zierikzee.
Beroep: Docent Plantkunde en Biologie.
Huwde op Vrijdag 27 Augustus 1993 te Hardinxveld-Giessendam met:
Naam: Alida Grieta van Wijngaarden.
Roepnaam: Lydia.
Geboren: Zaterdag 6 Augustus 1966 te Hardinxveld-Giessendam.

3. Naam: Nico Wilhelm van den Houten.
Roepnaam: Nico.
Geboren: Dinsdag 14 Oktober 1969 te Zierikzee.
Beroep: Theoloog, Predikant te Uitwijk-Waardhuizen.
Huwde op Vrijdag 20 Mei 1994 te Benschop met:
Naam: Dina de Gelder.
Roepnaam: Dineke.
Geboren: Donderdag 9 Oktober 1969 te Hazerswoude-Rijndijk.

4. Naam: Gegevens bekend bij de beheerder van deze site.
Marinus Jan ontving op Vrijdag 28 April 2006 deze
decoratie voor zijn vele vrijwilligerswerk.
Hij is 32 jaar bestuurslid geweest van het Rode Kruis
afdeling Zierikzee, 15 jaar ouderling in de Chr. Geref.
Kerk van Zierikzee en 4 jaar diacen in de Geref. Kerk
van Zierikzee.
Verder was de aanvraag ingediend door Zeeuwland,
zijn oud-werkgever waar hij 30 jaar in dienst was.
Verder is genoemd dat mijn vader 28 jaar in het
bestuur gezeten heeft van de RPF nu CU als
penningmeester en tientallen jaren voorturner van de
Gymvereniging Rust-Roest, enkele tientallen jaren
gedient heeft als vrijwilliger in de Nationale Reserve.
Leuk detail aan deze man is zijn verscheidenheid aan
activiteiten. Dit jaar hoopt hij voor de 50 ste keer
mee te doen aan de Zierikzeesche Avondvierdaagse!Tijdens de uitreiking.

                                                              Voor de 50ste keer de avondvierdaagse uitgelopen.

Met dank aan Coen van den Houten.

Terug naar de start pagina.
Name: Marinus Jan (Rinus) van den Houten.
Born: Friday, November 7, 1941 in Zierikzee.
Occupation: Bricklayer, Maintenance engineer housing corporation.
Decorated: Friday, April 28, 2006 as Member of the Order of Oranje-Nassau.
Parents: Jacob Leendert (Jaap) van den Houten and Pieternella Helena (Nel) van de Velde.

Married on Friday, February 18, 1966 in Zierikzee with:
Name: Cornelia Jacoba (Corrie) Flikweert.
Born: Monday, September 5, 1938 in Noordgouwe.

Parents: Nico Wilhelm (Nico) Flikweert.
Born: Thursday, January 9, 1902 in Nieuwerkerk.
Occupation: Gardener.
Deceased: Monday, April 12, 1982 (80) in Zierikzee.
And Willemina van Hekke.
Born: Thursday, November 17,1904 in Schiedam.
Deceased: Thursday, August 26, 1982 (77) in Zierikzee.
Nico and Willemina married on Friday, October 28,
1932 in Noordgouwe.

                        Rinus and Corrie had 4 children:

1. Name: Willemina (Nina) van den Houten.
Born: Wednesday, March 22, 1967 in Zierikzee.
Married on Friday, February 25, 2000 in Rotterdam with:
Name: Arjen Schelling.
Born: Tuesday, September 19, 1967 in Hellevoetsluis.
                                                                                                    September 5, 2003.
2. Name: Jacob Leendert (Coen) van den Houten.
Born: Monday, September 23, 1968 in Zierikzee.
Occupation: Teacher Botany and Biology.
Married on Friday, August 27, 1993 in Hardinxveld-Giessendam with:
Name: Alida Grieta (Lydia) van Wijngaarden.
Born: Saturday, August 6, 1966 in Hardinxveld-Giessendam.

3. Name: Nico Wilhelm (Nico) van den Houten.
Born: Tuesday, October 14, 1969 in Zierikzee.
Occupation: Theologian, Pastor in Uitwijk-Waardhuizen.
Married on Friday, May 20, 1994 in Benschop with:
Name: Dina (Dineke) de Gelder.
Born: Thursday, October 9, 1969 in Hazerswoude-Rijndijk.

4. Name: Information known to the administrator of this site.On Friday April 28, 2006 Marinus Jan received
received a Royal decoration as Member of the
ORDER OF ORANJE-NASSAU for his many
volunteer work.
Thanks to Coen van den Houten.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie