Naam: Cornelis van den Houten.
                    Roepnaam: Corrie.
                    Geboren: Woensdag 6 Maart 1935 te Den Helder.
                    Ouders: Gerardus Jan (Geert) van den Houten en Antje Schol.

                    Huwde op Vrijdag 16 December 1960 te Zuid Afrika met:
                    Naam: June Cyntia Comley.

                                            Zij kregen 3 kinderen:

                    1. Naam: Antje Vera van den Houten
                    Roepnaam: Anja.
                    Geboren: Zondag 8 Oktober 1961 te Zuid Afrika.


                    2. Naam: Cornelis van den Houten.
                    Roepnaam: Corrie.
                    Geboren: Maandag 24 Juni 1965 te Zuid Afrika.


                    3. Naam: Ronald van den Houten.
                    Roepnaam: Ronnie.
                    Geboren: Maandag 17 Juli 1967 te Zuid Afrika.Corrie is de oudste van 4 kinderen. Geboren te Den Helder dat hij samen met zijn ouders
en zijn broertje Johan in maart 1948 tijdens de bombardementen van de rijkswerf en
gedeelten van Den Helder moest ontvluchten. Ze kwamen in Hoorn terecht. In 1948 gingen
ze weer terug naar Den Helder alwaar Corrie zijn zevende leerjaar af maakte. In september
1948 is Corrie naar de MULO gegaan alwaar hij in 1952 zijn MULO B diploma behaalde.
Zijn vader was intussen al in 1951 naar Zuid-Afrika geëmigreerd terwijl de rest van de
familie hem in oktober 1952 volgde. Omdat Corrie geen Zuid-Afrikaner was, en nog
steeds niet is, was het moeilijk om werk te krijgen. Dus ging hij in februari 1953 een 5
jarige opleiding tot electriciën volgen, waarvoor hij zich in februari 1958 kwalifiseerde.
In februari 1961 begon hij bij van Leer vaten fabrieken in Springs als een Technical
Trainee. Is toen op het teken kantoor terecht gekomen en is daar als Chief Design
Draughtsman in 1996 na 35 jaar in dienst te zijn geweest met pensioen gegaan.

Met dank aan Corrie van den Houten.
                  E-mail adres van Corry is: houtwurm$telkomsa.net
                  (Vervang de $ voor een @ a.u.b.) Dit is on SPAM te voorkomen.

Terug naar de start pagina.
                    Name: Cornelis (Corrie) van den Houten.
                    Born: Wednesday, March 6, 1935 in Den Helder.
                    Parents: Gerardus Jan (Geert) van den Houten and Antje Schol.


                    Married on Friday, December 16, 1960 in South Africa with:
                    Name: June Cyntia Comley.

                                            They had 3 children:

                    1. Name: Antje Vera (Anja) van den Houten.
                    Born: Sunday, October 8, 1961 in South Africa.                    2. Name: Cornelis (Corrie) van den Houten.
                    Born: Monday, June 24, 1965 in South Africa.                    3. Name: Ronald (Ronnie) van den Houten.
                    Born: Monday, July 17, 1967 in South Africa.Corrie is the oldest from 4 children. Born in Den Helder that he with his parents and his
younger brother Johan had to free in March 1948 during the bombardment of the state-
shipyard and parts of Den Helder. They moved to Hoorn. In 1948 they moved back to
Den Helder where Corrie finished his 7th schoolyear. In September 1948 Corrie went to
the MULO school where he in 1952 became his MULO B diploma. Meanwhile his father
emigrated in 1951 to South Africa, the rest of the family followed in October 1952.
Because Corrie was not a South Africaner, and he is still not, was it difficult to get a jop.
Therefore he started in February 1953 a 5 year long education to become an eletrician.
He finnished is February 1958. In February 1961 he started by van Leer barrel factory in
Springs as a Technical Trainee. Moved to the drawing office and retired in 1996 after 35
years in office as Chief Design Draughtsman.


Thanks to Corrie van den Houten.
                 E-mail address of Corry is: houtwurm$telkomsa.net
                 (Please change the $ for a @). This is a SPAM precaution.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie