Naam: Josina van den Houten.
Roepnaam: Jopie.
Bijnaam: Puck (Pucky).
Geboren: Vrijdag 6 Juli 1928 te Rotterdam.
Overleden: Woensdag 6 Augustus 2003 te Roosendaal op 75 jarige leeftijd.
Crematie: Maandag 11 Augustus 2003 te Bergen op Zoom.
Ouders: Krijn Leendert van den Houten en Cornelia Anna van den Berg.

Huwde op Donderdag 21 Juni 1951 te Schiedam met:
Naam: Johannes Bernardus Hendricus Kleiss.
Roepnaam: Bep.
Geboren: Zaterdag 21 Maart 1925 te Schiedam.
Overleden: Zaterdag 12 December 1992 te Vlaardingen op 67¾ jarige leeftijd.

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Bernardus Isaac Mattheus Kleiss.
Geboren: ?

2. Naam: Cornelia Jacoba Kleiss.
Roepnaam: Elly.
Geboren: Zaterdag 14 Februari 1953 te Rotterdam.

3. Naam: Bernardus Isaac Mattheus Kleiss.
Roepnaam: Berry.
Geboren: Vrijdag 11 Maart 1955 te Rotterdam.
Huwde met:
Naam: Anne Nicoll.
Geboren: in Schotland.
Zij kregen 1 kind:
Naam: David Kleis.

4. Naam: Josina Theresia Kleiss.
Roepnaam: José.
Geboren: Zaterdag 7 November 1959 te Schiedam.
Huwde met:
Naam: Wijnand de Jong.
Zij kregen 2 kinderen:
1. Naam: Maurice de Jong.
2. Naam: Richard de Jong.


Josina werd op Woensdag 10 Februari 1993 ingeschreven in de gemeente Steenbergen.

Dit gezin zou altijd in Vlaardingen gewoond hebben.
Eind 1992, begin 1993 zouden de ouders Josina en Johannes, de kinderen waren reeds de
deur uit, naar Steenbergen verhuizen. Helaas werd op het laatste moment Johannes ernstig
ziek en overleed nog in Vlaardingen. Enkele maanden later is Josina alsnog naar
Steenbergen verhuisd.
Dochter Cornelia Jacoba (Elly) zou helaas zwaar gehandicapt zijn en al van kindsaf aan
verpleegd worden in een tehuis in Baarn.

Mede dank aan André en Dick van den Houten.

Terug naar de start pagina.
Name: Josina (Jopie, Puck, Pucky) van den Houten.
Born: Friday, July 6, 1928 in Rotterdam.
Deceased: Wednesday, August 6, 2003 in Roosendaal at 75 years of age.
Cremation: Monday, August 11, 2003 in Bergen op Zoom.
Parents: Krijn Leendert van den Houten and Cornelia Anna van den Berg.

Married on Thursday, June 21, 1951 in Schiedam with:
Name: Johannes Bernardus Hendricus (Bep) Kleiss.
Born: Saturday, March 21, 1925 in Schiedam.
Deceased: Saturday, December 12, 1992 in Vlaardingen at 67¾ years of age.

                        They had 4 children:

1. Name: Bernardus Isaac Mattheus Kleiss.
Born: ?

2. Name: Cornelia Jacoba (Elly) Kleiss.
Born: Saturday, February 14, 1953 in Rotterdam.

3. Name: Bernardus Isaac Mattheus (Berry) Kleis.
Born: Friday, March 11, 1955 in Rotterdam.
Married with:
Name: Anne Nicoll.
Born: in Scotland.
They have 1 child:
Name: David Kleis.

4. Name: Josina Theresia (José) Kleiss.
Born: Saturday, November 7, 1959 in Schiedam.
Married with:
Name: Wijnand de Jong.
They had 2 children:
1. Name: Maurice de Jong.
2. Name: Richard de Jong.


Josina was registered in the city of Steenbergen on Wednesday, February 10, 1993.

This Family always lived in Vlaardingen.
End 1992, begin 1993 parents Josina en Johannes, the children are on there own,
would like to move to Steenbergen. Unfortunately at the last moment Johannes
became serious ill and died in Vlaardingen. Some months later Josina still moved
to Steenbergen.
Daughter Cornelia Jacoba (Elly) is unfortunately very handicapped and is sind her
childhood nursed in a home in Baarn.

Also thanks to André en Dick van den Houten.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie