Naam: Krina van den Houten.
                    Geboren: Zondag 21 Januari 1923 te Den Haag.
                    Overleden: Zaterdag 20 Juli 1991 te Den Haag op 68½ jarige leeftijd.
                    Ouders: Dingeman van den Houten en Eduard Cornelis Biever.

                    Huwde op Woensdag 5 November 1947 te Den Haag met:
                    Naam: Eduard Cornelis Biever.
                    Geboren: Zaterdag 29 Oktober 1921 te Den Haag.
                    Overleden: Maandag 22 Januari 1990 te Den Haag op 68¼ jarige leeftijd.

                                            Zij kregen 2 kinderen:

                   1. Naam: Eduard Cornelis Biever.
                   Geboren: Zondag 14 Maart 1948 te Den Haag.

                   2. Naam: Krina Biever.
                   Geboren: Donderdag 17 Maart 1949 te Den Haag.
                   E-mail adres: bieverweijtenburg$zonnet.nl
                   Vervang de $ voor een @ a.u.b. (Om SPAM te voorkomen)
                   Onderscheiding: Eind April 2005 ontving Krina de Koningklijke onderscheiding
                   als LID in de Orde van Oranje Nassau voor haar werkzaamheden de afgelopen
                   40 jaar in de verpleging. Zij maakte daarin o.a. werkweken van 60 uur, heeft
                   onderzoek verricht en is Hoofd van een afdeling geweest.

                                                                          Klik op afbeelding
                                                                          voor uitvergroting.
Met dank aan Krina Biever.

Terug naar de start pagina.
                    Name: Krina van den Houten.
                    Born: Sunday, January 21, 1923 in Den Haag.
                    Deceased: Saturday, July 20, 1991 in Den Haag at 68½ years of age.
                    Parents: Dingeman van den Houten and Eduard Cornelis Biever.

                    Married on Wednesday, November 5, 1947 in Den Haag with:
                    Name: Eduard Cornelis Biever.
                    Born: Saturday, October 29, 1921 in Den Haag.
                    Deceased: Monday, January 22, 1990 in Den Haag at 68¼ years of age.

                                            They had 2 children:

                   1. Name: Eduard Cornelis Biever.
                   Born: Sunday, March 14, 1948 in den Haag.

                   2. Name: Krina Biever.
                   Born: Thursday, March 17, 1949 in Den Haag.
                   E-mail address: bieverweijtenburg$zonnet.nl
                   Pease change the $ for a @ (This is a SPAM precaution).
                   Decoration: End April 2005 Krina received a Royal decoration as Member of
                   the ORDER OF ORANJE-NASSAU for her work the past 40 years in the
                   nursing. She worked many times 60 hours per week, has done Analysis and
                   was Leader of a Department.

                                                                          Click on thumbnail
                                                                          for larger picture.
Thanks to Krina Biever.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie