Naam: Antonius Robertus van den Houten.
Roepnaam: Anton.
Geboren: Dinsdag 20 April 1920 te Rotterdam.
Overleden: Vrijdag 29 Oktober 1993 op 73½ jarige leeftijd te Deventer.
Ouders: Krijn Leendert van den Houten en Cornelia Anna van den Berg.

Huwde op Donderdag 14 September 1944 te Rijssen met:
Naam: Hermina Geerling.
Roepnaam: Mina.
Geboren: Zondag 23 April 1922 te Rijssen.
Overleden: Donderdag 12 September 1991 te Rijssen op 69¼ jarige leeftijd.

                        Zij kregen 7 kinderen:

1. Naam: Cornelius André van den Houten.
Roepnaam: André.
Geboren: Zaterdag 1 Juni 1946 te Rijssen.

2. Naam: Johanna van den Houten.
Roepnaam: Hannie.
Geboren: Vrijdag 28 Januari 1949 te Rijssen.

3. Naam: Derk van den Houten.
Roepnaam: Dick.
Geboren: Woensdag 19 Juli 1950 te Rijssen.

4. Naam: Jan Hendrik van den Houten.
Roepnaam: Henk.
Geboren: Woensdag 22 April 1953 te Rijssen.

5. Naam: Antonius Robertus van den Houten.
Roepnaam: Rob.
Geboren: Woensdag 29 December 1954 te Rijssen.

6. Naam: Herman van den Houten.
Roepnaam: Herman.
Geboren: Donderdag 3 Oktober 1957 te Rijssen.

7. Naam: Levenloos Dochter van den Houten.
Datum: Zaterdag 5 December 1964 te Almelo.


Vermoedelijk heeft Antonius Robertus zijn namen te danken aan de echtgenoot
van zijn grootmoeder Josina waarmee zij op latere leeftijd trouwde. Eerder komen
deze namen namelijk nog niet voor.
Antonius Robertus is als 11 jarige jongen opgenomen bij pleegouders in Rijssen,
is daar opgegroeid, gehuwd en overleden.

Mede dank aan André en Dick van den Houten.

Terug naar de start pagina.
Name: Antonius Robertus (Anton) van den Houten.
Born: Tuesday, April 20, 1920 in Rotterdam.
Deceased: Friday, October 29, 1993 at 73½ years of age in Deventer.
Parents: Krijn Leendert van den Houten and Cornelia Anna van den Berg.

Married on Thursday, September 14, 1944 in Rijssen with:
Name: Hermina (Mina) Geerling.
Born: Sunday, April 23, 1922 in Rijssen.
Deceased: Thursday, September 12, 1991 in Rijssen at 69¼ years of age.

                        They had 7 children:

1. Name: Cornelius André (André) van den Houten.
Born: Saturday, June 1, 1946 in Rijssen.

2. Name: Johanna (Hannie) van den Houten.
Born: Friday, January 28, 1949 in Rijssen.

3. Name: Derk (Dick) van den Houten.
Born: Wednesday, July 19, 1950 in Rijssen.

4. Name: Jan Hendrik (Henk) van den Houten.
Born: Wednesday, April 22, 1953 in Rijssen.

5. Name: Antonius Robertus (Rob) van den Houten.
Born: Wednesday, December 29, 1954 in Rijssen.

6. Name: Herman (Herman) van den Houten.
Born: Thursday, October 3, 1957 in Rijssen.

7. Name: Still born Daughter van den Houten.
Date: Saturday, December 5, 1964 in Almelo.


Presumable Antonius Robertus was named after the spouse of his grandmother
Josina bacause these names are not known in the family before them.
Antonius Robertus moved to Rijssen when he was 11 years old and raised
there by foster parents, grow up, married and deceased there.

Also thanks to André and Dick van den Houten.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie