Naam: Stoffel van den Houten.
Geboren: Vrijdag 12 Januari 1917 te Kerkwerve.
Beroep: Schilderspatroon.
Overleden: Tuesday, 9 Oktober 1984 te Zonnemaire op 67¾ jarige leeftijd.
Begraven: Friday, 12 Oktober 1984 te Zonnemaire.
Zie foto van zijn laatste rustplaats.
Ouders: Adriaan van den Houten en Cornelia Bil.

Huwde voor de burgelijke stand op Woensdag 17 Oktober 1945 te Kerkwerve
en dezelfde dag in Zierikzee voor de kerk met:
Naam: Johanna van den Hoek.
Geboren: Woensdag 10 Januari 1917 te Zonnemaire.
Gedoopt: Zaterdag 15 September 1917 te Zierikzee.
Beroep: Huisvrouw.
Overleden: Zaterdag 19 November 2005 op 88¾ jarige leeftijd.
Zie foto van haar laatste rustplaats.
Ouders: Kornelis Anthonie van den Hoek (Beroep: Landarbeider) en
Maatje bij de Vaate (Beroep: Huisvrouw, Baker).

                        Zij kregen 6 kinderen:

1. Naam: Cornelia Maatje van den Houten.
Geboren: Zondag 22 December 1946 te Noordgouwe.
Beroep: Huisvrouw.

2. Naam: Maatje Johanna van den Houten.
Geboren: Donderdag 20 Mei 1948 te Noordgouwe.
Beroep: Huisvrouw.
Huwde op Zaterdag 29 November 1969 te Dreischor met:
Naam: Willem Jan Hanse.
Geboren: Woensdag 26 Juni 1946 te Zonnemaire.
Beroep: Winkelier in textiel en woninginrichting.

3. Naam: Sietje Elizabeth van den Houten.
Roepnaam: Sietje.
Geboren: Zondag 3 Juni 1951 te Noordgouwe.
Beroep: Huisvrouw.
Huwde op Vrijdag 11 Mei 1973 te Dreischor met:
Naam: Adrianus Martinus Cornelissen.
Roepnaam: Ad.
Geboren: Donderdag 19 Mei 1949 te Dordrecht.
Beroep: Beheerder.

4. Naam: Anna Johanna van den Houten.
Geboren: Woensdag 30 September 1953 te Noordgouwe.
Beroep: Huisvrouw.
Huwde op Vrijdag 29 December 1972 te Dreischor met:
Naam: Johan Wilhelm Peter (Wim) Martinetti.
Roepnaam: Wim.
Geboren: Donderdag 21 Augustus 1947 te Dordrecht.
Gedoopt: te Dordrecht.
Beroep: Verwarmingsmonteur.

5. Naam: Adriana van den Houten.
Geboren: Zaterdag 20 Juli 1957 te Zonnemaire.
Overleden: Zaterdag 27 Juli 1957 te Zonnemaire, slechts 1 week oud.

6. Naam: Adriana van den Houten.
Roepnaam: Anja.
Geboren: Dinsdag 25 November 1958 te Zonnemaire,
Huwde op Vrijdag 21 December 1979 te Zierikzee met:
Naam: Jacob Schot.
Roepnaam: Jaap.
Geboren: Maandag 21 Juli 1958 te Zierikzee.
Beroep: Mosselschipper.


Met dank aan: Cor van den Houten en Sietje van den Houten.

Terug naar de start pagina.
Name: Stoffel van den Houten.
Born: Friday, January 12, 1917 in Kerkwerve.
Occupation: Painters Patron.
Deceased: Tuesday, October 9, 1984 in Zonnemaire at 67¾ years of age.
Interred: Friday, October 12, 1984 in Zonnemaire.
See picture of his last resting-place.
Parents: Adriaan van den Houten and Cornelia Bil.

Civil marriage on Wednesday, October 17, 1945 in Kerkwerve and the same
day in the church in Zierikzee with:
Home: Johanna van den Hoek.
Born: Wednesday, January 10, 1917 in Zonnemaire.
Baptized: Saturday, September 15, 1917 in Zierikzee.
Occupation: Housewife.
Deceased: Saturday, November 19, 2005 at 88¾ years of age.
See picture of her last resting-place.
Parents: Kornelis Anthonie van den Hoek (Occupation: Farmer) and
Maatje bij de Vaate (Occupation: Housewife, Wet-Nurse).

                        They had 6 children:

1. Name: Cornelia Maatje van den Houten.
Born: Sunday, December 22, 1946 in Noordgouwe.
Occupation: Housewife.

2. Name: Maatje Johanna van den Houten.
Born: Thursday, May 21, 1948 in Noordgouwe.
Occupation: Housewife.
Married on Saturday, November 29, 1969 in Dreischor with:
Name:Willem Jan Hanse.
Born: Wednesday, June 26, 1946 in Zonnemaire.
Occupation: Shopkeeper in textile and home furnishing.

3. Name: Sietje Elizabeth (Sietje) van den Houten.
Born: Sunday, June 3, 1951 in Noordgouwe.
Occupation: Housewife.
Married on Friday, May 11, 1973 in Dreischor with:
Name: Adrianus Martinus (Ad) Cornelissen.
Born: Thursday, May 19, 1949 in Dordrecht.
Occupation: Manager.

4. Name: Anna Johanna van den Houten.
Born: Wednesday, September 30, 1953 in Noordgouwe.
Occupation: Housewife.
Married on Friday, December 29, 1972 in Dreischor with:
Name: Johan Wilhelm Peter (Wim) Martinetti.
Born: Thursday, August 21, 1947 in Dordrecht.
Baptized: in Dordrecht.
Occupation: Heatingmechanic.

5. Name: Adriana van den Houten.
Born: Saturday, July 20, 1957 in Zonnemaire.
Deceased: Saturday, July 27 1957 in Zonnemaire, only 1 week old.

6. Name: Adriana (Anja) van den Houten.
Born: Tuesday, November 25, 1958 in Zonnemaire.
Married on Friday, December 21, 1979 in Zierikzee with:
Name: Jacob (Jaap) Schot.
Born: Monday, July 21, 1958 in Zierikzee.
Occupation: Musselmaster.


Thanks to: Cor van den Houten and Sietje van den Houten.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie