Naam: Marinus Cornelis van den Houten.
Roepnaam: Rinus.
Geboren: Zondag 14 Maart 1915 te Zierikzee.
Beroep: Bakker, zelfstandig Broodbakker.
Overleden: Dinsdag 11 Februari 1964 te Goes op bijna 49 jarige leeftijd.
Ouders: Samuel (Sam) van den Houten en Elizabeth Laurina Quant.

Huwde op Vrijdag 23 Oktober 1942 te Zierikzee met:
Naam: Neeltje Baart.
Geboren: Vrijdag 7 Maart 1919.
Overleden: Vrijdag 22 Juli 1983 op 64¼ jarige leeftijd.
Zie foto van haar laatste rustplaats.
Zoals op de foto te zien is huwde zij later met Jacob van de Panne.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Maartje van den Houten.
Geboren: Vrijdag 4 Februari 1944 te Elkerzee.
Huwde met:
Naam: Jan de Meij.
Beroep: Schilder.

2. Naam: Elizabeth Laurina van den Houten.
Roepnaam: Bep.
Geboren: Vrijdag 10 Mei 1946 te Elkerzee.
Huwde met:
Naam: Henk de Glopper.

3. Naam: Maria Cornelia van den Houten.
Geboren: Donderdag 1 April 1954 te Zierikzee.
Huwde met:
Naam: Huub Kostense.

Uit het boekje: Schouwen zoals het was.

Terug naar de start pagina.
Name: Marinus Cornelis (Rinus) van den Houten.
Born: Sunday, March 14, 1915 in Zierikzee.
Occupation: Baker, independent Breadbaker.
Deceased: Tuesday, February 11, 1964 in Goes at almost 49 years of age.
Parents: Samuel (Sam) van den Houten and Elizabeth Laurina Quant.

Married on Friday, October 23, 1942 in Zierikzee with:
Name: Neeltje Baart.
Born: Friday, March 7, 1919.
Deceased: Friday, July 22, 1983 at 64¼ years of age.
See picture of her last resting-place.
The picture tells us that she later married to Jacob van de Panne.

                        They had 3 children:

1. Name: Maartje van den Houten.
Born: Friday, February 4, 1944 in Elkerzee.
Married with:
Name: Jan de Meij.
Occupation: Painter.

2. Name: Elizabeth Laurina (Bep) van den Houten.
Born: Friday, May 10, 1946 in Elkerzee.
Married with:
Name: Henk de Glopper.

3. Name: Maria Cornelia van den Houten.
Born: Thursday, April 1, 1954 in Zierikzee.
Married with:
Name: Huub Kostense.From the booklet: Schouwen zoals het was. (Schouwen as it was).

1936. In the beginning of this century this was the shoe manufactury of Joh.
Stoel. After him came J. Schilperoort as baker-grocer. With a wheelbarrow he
delivered his bread to his  customers, through the churchlanes even to
Looperskapelle. P.L. Bastiaanse was from 1935 to 1942 also baker-grocer in
this house. He is standing in front of the shop-entrance, the next entrance near
the window of the shop was the entrance to the bakery with woodoven. The
enlargement was the shed to store the wood. In the next building lived the
farmer/flax-worker P. van Westervoort. Bastiaanse was very well known as
writer of poems and mottos in the newspaper of Zierikzee and other
newspapers. Also the aphorism at the pumping station "Prommelsluis" was
from his hand. Translated: "Someone else build me, By me someone els is
building, The meaning of my existence, Is determined by my opponent." After
his departure to Moriaanshoofd, where he had a bakershop untill 1946, he was
followed up by M. van den Houten, the last warm baker of Elkerzee. The
buildings disappeared in the flood disaster of 1953. Till 1953 Bastiaanse was
grocer in Brouwershaven and untill his dead postman.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie