Naam: Dr. Johannes Nicolaas van den Houten.
Roepnaam: Claas.
Geboren: Zondag 5 Oktober 1913 te Rotterdam.
Studie: Gepromoveerd in Leiden 1945 Internationaal Recht proefschrift: "Bondsstaat en Souvereiniteit".
Beroep: Ere Directeur en oud General Counsel, Europese Investerings Bank Luxemburg.
Ere Lid en oud Secretaris-Penningmeester(6 Juli 1946 tot 27 Juni 1963), Nederlands Olympisch Committee.
Onderscheidingen: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Ridder in de Orde van de Witte Roos van Finland.
Overleden: Maandag 20 Oktober 2008 te Wassenaar op 95 jarige leeftijd.
Zie hier de scans van: Overlijdensadvertentie, Rouwkaart en Orde van Dienst.
Ouders: Baltus van den Houten en Nicolasina Sinoo.
Na het overlijden van zijn vrouw Magda verhuisde Claas op Maandag 31 Maart 2003 van
Luxemburg naar Wassenaar.

Huwde op Dinsdag 10 Oktober 1939 te Rotterdam met:
Naam: Magdalena Schuil.
Roepnaam: Magda.
Geboren: Maandag 26 Maart 1917 te Rotterdam.
Overleden: Vrijdag 21 Februari 2003 te Rollingen, Luxemburg, op bijna 86 jarige leeftijd.
Ouders: Rembertus Sytse Paulus Schuil en Magdalena Burgmans.

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Balt Johannes Nicolaas van den Houten.
Roepnaam: Hans.
Geboren: Dinsdag 6 Augustus 1940 te Den Haag.
Huwde 3 keer, zie zijn pagina.

2. Naam: Rembertus Sytse Paulus van den Houten.                                          Klik op de
Roepnaam: Rem.                                                                                            afbeelding
Geboren: Woensdag 20 Oktober 1943 te Den Haag.                                         voor een
Overleden: Woensdag 13 Januari 1960 te Sankt Johan in Tirol,                         In Memoriam.
Oostenrijk op 16¼ jarige leeftijd.


Rem was een uitmuntende skieër.
In 1958 werd hij tweede bij de Nederlandse Jeugdkampioenschappen.
In 1959 verwachtte men zelfs dat hij eerste zou kunnen worden.
Helaas ging het in zijn laaste trainings run, op Zaterdag 3 Januari 1959 fout, hij gooide tijdens
zijn afdaling een slalomstok om, iets dat dagelijks vele keren gebeurde, maar dit keer kwam
deze, toen nog houten stok met ruw geslepen punt, omgekeerd in de sneeuw te staan. Hij kon
hem niet meer ontwijken waardoor de scherpe punt, ter hoogte van zijn maagstreek, dwars
door hem heen ging. Door de klap vloog hij door de lucht en kwam enige meters verderop op
z'n rug terecht waardoor ook nog eens zijn benen verlamd raakten. Hij lag nog bij bewustzijn
in de sneeuw op de helling van de Hahnenkamm berg, trok de stok er zelf uit, maar kon op
dat moment nog niet naar het hospitaal in St. Johann vervoerd worden aangezien de twee
ambulances bezet waren met mensen met gebroken benen. Hij werd wel diezelfde dag nog
geopereerd, later gevolgd door een tweede operatie, om een infectie te bestrijden.
Helaas was hij hierdoor dermate verzwakt dat hij 10 dagen na het ongeluk,
in het bijzijn van zijn ouders, overleed.

3. Naam: Madeleine Nicole van den Houten.
Geboren: Woensdag 9 Oktober 1946 te Den Haag.

4. Naam: Hermance Marguerite van den Houten.
Geboren: Dinsdag 14 December 1957 te Den Haag.
Huwde met:
Naam: Michiel Brandjes.


Met dank aan Hans en Hermance van den Houten.

Terug naar de start pagina.
Name: Dr. Johannes Nicolaas (Claas) van den Houten.
Born: Sunday, October 5, 1913 in Rotterdam.
Study: Promoted in Leiden 1945 International Right thesis: "Bondstaat en Souvereiniteit". (Federal State and Sovereignty)
Occupation: Honorary Director and former General Counsel - Director Legal Department,
European Investment Bank Luxemburg.
Honoured Member and former Secretary-Treasurer (July 6, 1946 till June 27, 1963), Netherlands Olympic Committee.
Decorations: Knight in the Order of the Dutch Lion. (Dutch)
Staff Member in the Order of Oranje Nassau. (Dutch)
Knight in the Order of the White Rose of Finland.
Deceased: Monday, October 20, 2008 in Wassenaar at 95 years of age.
See scans of: Death Ad, Condolence Card and Order of Service.
Parents: Baltus van den Houten and Nicolasina Sinoo.
After the death of his wife Magda, Claas moved on Monday, March 31, 2003 from
Luxemburg to Wassenaar.

Married on Tuesday, October 10, 1939 in Rotterdam with:
Name: Magdalena (Magda) Schuil.
Born: Monday, March 26, 1917 in Rotterdam.
Deceased: Friday, February 21, 2003 in Rollingen, Luxemburg, at nearly 86 years of age.
Parents: Rembertus Sytse Paulus Schuil and Magdalena Burgmans.

                        They had 4 children:

1. Name: Balt Johannes Nicolaas (Hans) van den Houten.
Born: Tuesday, Augustus 6, 1940 in Den Haag.
Married 3 times, see his page.

2. Name: Rembertus Sytse Paulus (Rem) van den Houten.
Born: Wednesday, October 20, 1943 in Den Haag.
Deceased: Wednesday, January 13, 1960 in Sankt Johan in Austria at 16¼ years of age.


Rem was an excellent skier.
In 1958 hij finished second by the Dutch Youthchampionships.
In 1959 they expected that he could be the number one.
Unfortunately it went wrong on Saturday, January 3, 1959 at his last training run.
In his run he knocked over a slalomstick, somewhat happens numerous times a day, only
this time the stick, a for that time common wooden one with a rough sharpen point, came
upside down in the snow. He could not evading the stick and the stick pierced through him
at his gastric region. Due to the punch he flew through the air and came a couple of meters
further on down on his back through which his legs became paralysed. He lay down at the
Hahnenkamm mountain in the snow and was fully conscious, and he was able to pull out
the stick by himself but could not transported to the hospital in St. Johann because te two
ambulances already had patients with broken legs to deliver. But he was operated that
same day, later followed by a second operation to get rid off an infection. Unfortunately,
because of this, he was too weakened and died, in the presents of his parents, 10 days
after his accident.

3. Name: Madeleine Nicole van den Houten.
Born: Wednesday, October 9, 1946 in Den Haag.

4. Name: Hermance Marguerite van den Houten.
Born: Tuesday, December 14, 1957 in Den Haag.
Married with:
Name: Michiel Brandjes.


Thanks to Hans and Hermance van den Houten.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie