Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Zaterdag 6 September 1913 te Kerkwerve.
Overleden: Zondag 9 September 2001 te Zierikzee op 88 jarige leeftijd.
Begraven: Donderdag 13 September 2001 op de Algemene Begraafplaats te Kerkwerve.
Zie krantscan.
Zie foto van zijn laatste rustplaats.
Ouders: Jozua van den Houten en Jannetje van der Weele.

Huwde op Donderdag 17 Maart 1949 te Kerkwerve of Zierikzee met:
Naam: Adriana van den Hoek.
Roepnaam: Jaantje.
Geboren: Donderdag 18 December 1924 te Kerkwerve.
Ouders: Marinus van den Hoek en Johanna Martina Quant.

                        Zij kregen 8 kinderen:

1. Naam: Johanna Martina van den Houten.
Geboren: Donderdag 4 Mei 1950 te Kerkwerve.
Zie scan van haar Persoonskaart.
Beroep: Winkelbediende.
Overleden: Dinsdag 28 December 1965 te Middenschouwen op 15¾ jarige leeftijd.
Johanna Martina woonde op de volgende adressen:
Wijk K nummer 21 te Kerkwerve.
Per Woensdag 14 Maart 1956 in wijk K op nummer 28.
Op Maandag 11 November 1957 werd dit vernummerd naar Provinciale weg 6 te Kerkwerve.
Op Zondag 1 Januari 1961 werd dit door grenswijziging Provinciale weg 6 Middenschouwen.

2. Naam: Jozua van den Houten.
Geboren: Maandag 11 Februari 1952 te Kerkwerve.
Overleden: Zondag 1 Februari 1953 te Kerkwerve op bijna 1 jarige leeftijd.
Zie foto van zijn laatste rustplaats.

3. Naam: Jannetje van den Houten.
Geboren: Donderdag 11 Juni 1953 te Waddinxveen.

4. Naam: Elizabeth Laurina (Betsie) van den Houten.
Geboren: Donderdag 17 Januari 1957 te Kerkwerve.
Huwde met:
Naam: H.M. (Henk) Krabbe.
Geboren: Donderdag 26 Maart 1953.
Ouders: Nicolaas Stoffel Krabbe, overleden: Zaterdag 2 April 2005 te
Zierkzee op 88 jarige leeftijd (zie krantscan) en Geertruida Vroegindeweij,
eerder gehuwd geweest met Adriana Pieternella Fonteijne.

5. Naam: Adriana van den Houten.
Geboren: Zondag 1 Juni 1958 te Zierikzee.

6. Naam: Jozua van den Houten.
Geboren: Maandag 21 December 1959 te Kerkwerve.

7. Naam: Joppa van den Houten.
Geboren: Zaterdag 19 Mei 1962 te Middenschouwen.

8. Naam: Marina Cornelia van den Houten.
Geboren: Maandag 2 December 1963 te Middenschouwen.

Terug naar de start pagina.
Name: Cornelis van den Houten.
Born: Saturday, September 1913 in Kerkwerve.
Deceased: Sunday, September 9, 2001 in Zierikzee at 88 years of age.
Interred: Thursday, September 13, 2001 at the Common Cemetery in Kerkwerve.
See newspaper-scan.
See picture of his last resting-place.
Parents: Jozua van den Houten and Jannetje van der Weele.

Married on Thursday, March 17, 1949 in Kerkwerve or Zierikzee with:
Name: Adriana (Jaantje) van den Hoek.
Born: Thursday, December 18, 1924 in Kerkwerve.
Parents: Marinus van den Hoek and Johanna Martina Quant.

                        They had 8 children:

1. Name: Johanna Martina van den Houten.
Born: Thursday, May 4, 1950 in Kerkwerve.
See scan of her Personal Record Card.
Occupation: Store Clerk.
Deceased: Tuesday, December 28, 1965 in Middenschouwen at 15¾ years of age.
Johanna Martina Lived on these addresses:
District K number 21 in Kerkwerve.
Per Wednesday March 14, 1956 in District K on number 28.
On Monday, November 11, 1957 this was renumbered to Provinciale weg 6 in Kerkwerve.
On Sunday, January 1, 1961 after border change this became Provinciale weg 6 Middenschouwen.

2. Name: Jozua van den Houten.
Born: Monday, February 11, 1952 in Kerkwerve.
Deceased: Sunday February 1, 1953 in Kerkwerve almost 1 year old.
See picture of his last resting-place.

3. Name: Jannetje van den Houten.
Born: Thursday, June 11, 1953 in Waddinxveen.

2. Name: Elizabeth Laurina (Betsie) van den Houten.
Born: Thursday, January 17, 1957 in Kerkwerve.
Married with:
Name: H.M. (Henk) Krabbe.
Born: Thursday, March 26, 1953.
Parents: Nicolaas Stoffel Krabbe, deceased: Saturday, April 2, 2005 in
Zierkzee at 88 years of age (see newspaper-scan) and Geertruida Vroegindeweij,
was previously married with Adriana Pieternella Fonteijne.

5. Name: Adriana van den Houten.
Born: Sunday, June 1, 1958 in Zierikzee.

6. Name: Jozua van den Houten.
Born: Monday, December 21, 1959 in Kerkwerve.

7. Name: Joppa van den Houten.
Born: Saturday, May 19, 1962 in Middenschouwen.

8. Name: Marina Cornelia van den Houten.
Born: Monday, December 2, 1963 in Middenschouwen.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie