Naam: Jan van den Houten.       Persoonskaart.
Geboren: Zondag 18 Januari 1903 te Goedereede.
Beroep: Landarbeider / Groenteboer / Groentenhandelaar.
Overleden: Dinsdag 6 September 1994 te Dirksland op 91½ jarige leeftijd.
Zie foto van zijn laatste rustplaats.
Ouders: Jan van den Houten en Leentje Hakkenbrak.Jan is nooit gehuwd geweest.
Verkocht zijn groenten al die jaren vanaf een bakfiets.
Op 19-09-1997 heb ik zijn graf op de begraafplaats van Goedereede bezocht.
Hierop stond het grafschrift: "Na een arbeidzaam leven",
gevolgd met zijn naam en overige gegevens.

Terug naar de start pagina.
Name: Jan van den Houten.        Personal Record Card.
Born: Sunday, January 18, 1903 in Goedereede.
Occupation: Agricultural Labourer / Greengrocer / Vegetable Trader.
Deceased: Tuesday, September 6, 1994 in Dirksland at 91½ years of age.
See picture of his last resting place.
Parents: Jan van den Houten and Leentje Hakkenbrak.Jan was never married.
He sold his vegetables all those years from a carrier tricycle.
I visit his grave at september 19, 1997 in Goedereede.
On his tombstone was the text:
"Na een arbeidzaam leven" = "After an industrious live",
and the rest of his data.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie