Naam: Leendert Nicolaas van den Houten.
Persoonskaart: Voorkant, Achterkant.
Geboren: Dinsdag 18 September 1900 te Goedereede.
Beroep: Landarbeider, Grondwerker.
Overleden: Zondag 19 Mei 1974 te Dirksland op 73¾ jarige leeftijd.
Ouders: Gerrit van den Houten en Leuntje van Splunteren.

Huwde op Donderdag 7 December 1939 te Ouddorp met:
Naam: Klaasje Ihrman.
Geboren: Vrijdag 20 Januari 1905 te Goedereede.
Overleden: Vrijdag 1 December 1978 te Goedereede op bijna 74 jarige leeftijd.

Zie foto van hun laatste rustplaats.

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Gerrit van den Houten.
Geboren: Woensdag 24 April 1940 te Ouddorp.
Overleden: Vrijdag 26 April 1940 te Ouddorp, slechts 2 dagen oud.

2. Naam: Neeltje Mietje van den Houten.
Persoonskaart.
Geboren: Zaterdag 16 Augustus 1941 te Ouddorp.
Overleden: Maandag 3 Maart 1958 te Dirksland op 16½ jarige leeftijd.
Zie foto van haar laatste rustplaats.

3. Naam: Gerrit van den Houten.
Geboren: Maandag 26 April 1943 te Ouddorp.
Huwde op Vrijdag 19 September 1969 te Ouddorp met:
Naam: L. L. van der Klooster.

4. Naam: Salomon van den Houten.
Geboren: Zondag 2 December 1945 te Goedereede.
Huwde op Vrijdag 6 Augustus 1965 te Stellendam met:
Naam: A. L. Wandemaker.


Zij woonden dus in Ouddorp op D 14.
Per Vrijdag 1 Augustus 1941 woonden ze op PB993.
En op Vrijdag 18 December 1942 op A 372.
Op Dinsdag 15 Augustus 1944 verhuisden ze naar Goedereede en woonden
in N. Z. Haven 12.
Vervolgens verhuisden ze op Zaterdag 12 Januari 1952 naar de Torenstraat 196b.
Dit werd op Woensdag 19 November 1958 vernieuwd in Molenstraat 3.

Terug naar de start pagina.
Name: Leendert Nicolaas van den Houten.
Personal Record Card: Front, Back.
Born: Tuesday, september 18, 1900 in Goedereede.
Occupation: Agricultural Labourer, Excavation Worker.
Deceased: Sunday, May 19, 1974 in Dirksland at 73¾ years of age.
Parents: Gerrit van den Houten and Leuntje van Splunteren.

Married on Thursday, December 7, 1939 in Ouddorp with:
Name: Klaasje Ihrman.
Born: Friday, January 20, 1905 in Goedereede.
Deceased: Friday, December 1, 1978 in Goedereede at nearly 74 years of age.

See picture of their last resting place.

                        They had 4 children:

1. Name: Gerrit van den Houten.
Born: Wednesday, April 24, 1940 in Ouddorp.
Deceased: Friday, April 26, 1940 in Ouddorp, only 2 days old.

2. Name: Neeltje Mietje van den Houten.
Personal Record Card.
Born: Saturday, Augus 16, 1941 in Ouddorp.
Deceased: Monday, March 3, 1958 in Dirksland at 16½ years of age.
See picture of her last resting place.

3. Name: Gerrit van den Houten.
Born: Monday, April 26, 1943 in Ouddorp.
Married on Friday, September 19, 1969 in Ouddorp with:
Name: L. L. van der Klooster.

4. Name: Salomon van den Houten.
Born: Sunday, December 2, 1945 in Goedereede.
Married on Friday, August 6, 1965 in Stellendam with:
Name: A. L. Wandemaker.


So, they lived in Ouddorp on D 14.
Per Friday, August 1, 1941 they lived on PB993.
And on Friday, December 18, 1942 on A 372.
On Tuesday, August 15, 1944 they moved to Goedereede and lived at N. Z. Haven 12.
Then they moved on Saturday, January 12, 1952 to the Torenstraat 196b.
This was on Wednesday, November 19, 1958 renuwed in Molenstraat 3.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie