Naam: Leentje van den Houten. (tweeling)
Geboren: Dinsdag 10 December 1895 om 17:00 uur in huisnummer 134 te Dirksland.
Getuigen: Cornelis Silvis, 65 jaar oud , Arbeider
                en Bastiaan Bette, 44 jaar oud, Arbeider.
Getuigen verklaren dat vader Cornelis niet kan schrijven of tekenen omdat hij dat
nooit geleerd heeft.
Ouders: Cornelis van den Houten en Marina Tamboer.

Huwde op Woensdag 20 Februari 1924 te Dirksland met:
Naam: Jan Tieleman.
Geboren: Zaterdag 12 September 1896 te Melissant.
Ouders: Cent Pieter Tieleman en Bertha Goedegebuur.

                        Zij kregen 1 kind:

1. Naam: Bertha Marina Tieleman.
Geboren: (berekend) ± 1927.
Overleden: Vrijdag 3 Januari 1930 te Melissant slechts 3 jaar oud.

Terug naar de start pagina.
Name: Leentje van den Houten. (twins)
Born: Tuesday, December 10, 1895 at 17:00 hrs. in housenumber 134 in Dirksland.
Witnesses: Cornelis Silvis, 65 years old , Worker
                 and Bastiaan Bette, 44 years old, Worker.
Witnesses clarify that father Cornelis not can write or sign because he has never
learned to write.
Parents: Cornelis van den Houten and Marina Tamboer.

Married on Wednesday, February 20, 1924 in Dirksland with:
Name: Jan Tieleman.
Born: Saturday, September 12, 1896 in Melissant.
Parents: Cent Pieter Tieleman and Bertha Goedegebuur.

                        They had 1 child:

1. Name: Bertha Marina Tieleman.
Born: (calculated) ± 1927.
Deceased: Friday, January 3, 1930 in Melissant only 3 years old.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie