Naam: Lodewijk Gerhardus van Kamp.
                       Persoonskaart: Voorkant, Achterkant.
                       Geboren: Zaterdag 6 Mei 1893 te Avereest (Overijsel). Geboorteakte.
                       Beroep: Meubelmaker.
                       Overleden: Woensdag 11 Februari 1970 te Amsterdam op 76¾ jarige leeftijd.
                       Naam geneeskundige: J. C. v. Mourik.
                       Ouders: Carel Frederik van Kamp en Antje Johanna Kroes.


                       Huwde op Donderdag 23 November 1916 met:


                       Naam: Antje Kroes.
                       Persoonskaart: Voorkant.
                       Geboren: Maandag 22 April 1889 te Bussum (NH).
                       Overleden: Zaterdag 15 Oktober 1977 te Amsterdam op 88½ jarige leeftijd.
                       Ouders: Hendrik Franciscus Kroes en Hillegonda van Rijn (Geboren:
                       Zaterdag 18 Februari 1860 te Naarden).


                                                 Zij kregen 3 kinderen:

                       1. Naam: Hillegonda van Kamp.
                       Geboren: Vrijdag 14 December 1917 te Amsterdam.
                       Overleden: Donderdag 17 Januari 1991 te Amsterdam op 73 jarige leeftijd.
                       Huwde op Donderdag 4 Maart 1943 te Amsterdam met:
                       Naam: Dingeman Frans van den Houten.
                       Roepnaam: Dé of Dingeman.
                       Geboren: Vrijdag 25 April 1919 te Zierikzee.
                       Beroep: Commies bij de Sociale Verzekering Bank.
                       Overleden: Woensdag 17 Juni 1987 te Amsterdam op 68 jarige leeftijd.

                       2. Naam: Antje Johanna van Kamp.
                       Geboren: Dinsdag 31 December 1918 te Amsterdam.
                       Huwde op Donderdag 29 November 1945 met:
                       Naam: A. Koelman.

                       3.Naam: Carel Frederik van Kamp.
                       Geboren: Zondag 1 Februari 1925 te Amsterdam.
                       Huwde op Donderdag 16 Mei 1968 te Eindhoven met:
                       Naam: Frederica Theodora Henrica Göppel.
                       Roepnaam: Freddy.
                       Geboren: Vrijdag 25 Juli 1930 te Eindhoven.
                       Overleden: Zondag 1 Juli 2007 te Koog aan de Zaan op bijna 77 jarige leeftijd.
                       Zie scan van overlijdenskaart.



Lodewijk Gerhardus van Kamp kwam vanuit Arnhem naar Amsterdam waar hij
voor 15 Juli 1915 op diverse adressen woonde. Op 9 juli 1934 verhuisde hij naar
de Kuinderstraat 49, 1 hoog.

Antje Kroes verhuisde op 6 oktober 1972 van de Kuinderstraat 49, 1 hoog naar de
Trompenburgstraat 27, op 3 februari 1975 verhuisde zij naar het verpleegtehuis
Vreugdehof aan de Klencke 111 te Amsterdam.

Terug naar de start pagina.
                       Name: Lodewijk Gerhardus van Kamp.
                       Personal Record Card: Front, Back.
                       Born: Saturday, May 6, 1893 in Avereest (Overijsel). Birth certificate.
                       Occupation: Furniture maker.
                       Deceased: Wednesday, February 11, 1970 in Amsterdam at 76¾ years of age.
                       Parents: Carel Frederik van Kamp and Antje Johanna Kroes.


                       Married on Thuesday, November 23, 1916 with:


                       Name: Antje Kroes.
                       Personal Record Card: Front.
                       Born: Monday, April 22, 1889 in Bussum (NH).
                       Deceased: Saturday, October 15, 1977 in Amsterdam at 88½ years of age.
                       Parents: Hendrik Franciscus Kroes and Hillegonda van Rijn (Born: Saturday,
                       February 18, 1860 in Naarden).


                                                 They had 3 children:

                       1. Name: Hillegonda van Kamp.
                       Born: Friday, December 14, 1917 in Amsterdam.
                       Deceased: Thursday, January 17, 1991 in Amsterdam at 73 years of age.
                       Married on Thursday, March 4, 1943 in Amsterdam with:
                       Name: Dingeman Frans (Dé or Dingeman) van den Houten.
                       Born: Friday, April 25, 1919 in Zierikzee.
                       Occupation: Clerk at the Social Insurance Bank.
                       Deceased: Wednesday, June 17, 1987 in Amsterdam at 68 years of age.

                       2. Name: Antje Johanna van Kamp.
                       Born: Tuesday, December 31, 1918 in Amsterdam.
                       Married on Thursday, November 29, 1945 with:
                       Name: A. Koelman.

                       3.Name: Carel Frederik van Kamp.
                       Born: Sunday, February 1, 1925 in Amsterdam.
                       Married on Thursday, May 16, 1968 in Eindhoven with:
                       Naam: Frederica Theodora Henrica (Freddy) Göppel.
                       Born: Friday, July 25, 1930 in Eindhoven.
                       Deceased: Sunday, July 1, 2007 in Koog aan de Zaan at almost 77 years of age.
                       See scan of Death Notice card.



Back to the start page.

English version

Nederlandse versie