Naam: Catrines Hubertines (Tines) van den Houten.
Geboren: Maandag 6 Juli 1891 te Naarden.
Overleden: (geschat) Vrijdag 13 Maart 1970 te Amsterdam op 78¾ jarige leeftijd.
Begraven: Dinsdag 17 Maart 1970 op De Nieuwe Ooster te Amsterdam, grafnummer 2-1-774.
Bron: Begraafregister De Nieuwe Ooster (1955-1992).
Ouders: Johannis van den Houten en Teuntje Elizabeth IJs(e)brands.

Huwde op Donderdag 11 November 1926 te Moskou (Rusland) met:
Naam: Halina Isa Maria Roussian.
Geboren: Zaterdag 10 Maart 1900 te Kiev, Rusland.

Zie scan bevolkingsregister Bergen.

Halina had dus al een zoon uit een eerder huwelijk:
Naam: Stanislaw Kupfer.
Geboren: Zaterdag 23 Maart 1918 te Kiev, Rusland.
Overleden: ± 1924.

Volgens de scan woonde waarschijnlijk ook de moeder van Halina in huis.
Naam: Alice Blumenfeld.
Geboren: Vrijdag 14 Maart 1873 te Kiev, Rusland.
Weduwe van Ludwig Roussian.

Tines was eigenaar van de Electro Zuur en Waterstof fabriek NV aan de Cruqiusweg 150
in Amsterdam Oost en woonde op de Apollolaan in Amsterdam Zuid.
Hij had een filiaal in Rusland en trouwde een Russische die uit de hoogste kringen kwam.
Haar vader had een functie aan het Russische hof.
Het moet een mooie vrouw geweest zijn.
Zoon Stanislav verongelukte op 6 of 7 jarige leeftijd in de lift(koker).
Zij is krijsend de straat opgerend en Oom Tines heeft haar toen in het Russisch gekalmeerd.
Tines stierf omstreeks 1962, ongeveer 72 jaar oud.
Toen hij stierf liet hij een vermogen na.
Zelfs al zijn neven en nichten kregen ieder een bedrag van fl 2000,00 !! (ongeveer € 907,56).

Terug naar de start pagina.
Name: Catrines Hubertines (Tines) van den Houten.
Born: Monday, July 6, 1891 in Naarden.
Deceased: (estimated) Friday, March 13, 1970 in Amsterdam at 78¾ years of age.
Interred: Tuesday, March 17, 1970 on De Nieuwe Ooster in Amsterdam, grave-number 2-1-774.
Source: Inter-register De Nieuwe Ooster (1955-1992).
Parents: Johannis van den Houten and Teuntje Elizabeth IJs(e)brands.

Married on Thursday, November 11, 1926 te Moskou (Russia) with:
Name: Halina Isa Maria Roussian.
Born: Saturday, March 10, 1900 te Kiev, Russia.

See scan of regidtry office of Bergen.

Halina had a son of a previous marriage:
Name: Stanislaw Kupfer.
Born: Saturday, March 23, 1918 in Kiev, Russia.
Deceased: ± 1924.

According to the scan the mother of Halina lived also in the same house.
Name: Alice Blumenfeld.
Born: Friday, March 14, 1873 in Kiev, Russia.
Widow of Ludwig Roussian.

Tines was the owner of the Electro Acid and Nitrogen Factory NV at the Cruqiusweg 150
in Amsterdam East and lived at the Apollalaan in Amsterdam South.
He had a chain store in Russia and married with a Russian lady who came from an
important family in Russia.
Her father had a function at the Russian Court.
She was a very beautiful lady.
Son Stanislav died in a lift(shaft) accident at age 6 or 7.
His mother ran out to the street screaming and Uncle Tines calmed her in the Russian
language.
Tines died around 1962, about 72 years of age.
When he died he left a fortune.
Even all his cousins became a amount of fl 2000,00 (about € 907,56 or about $ 900,00).

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie