Naam: Bastiaan van den Houten.
Geboren: Zaterdag 16 Februari 1889 te Ouddorp.
Zie scans van zijn Persoonskaart: Voorkant, Achterkant.
Beroep: Landarbeider.
Overleden: Woensdag 16 November 1949 om 06:00 uur te Zuidland op 60¾ jarige leeftijd.
Ouders: Gerrit van den Houten en Leuntje van Splunteren.

Huwde op Zaterdag 28 Augustus 1915 te Ouddorp met:
Naam: Arjaantje van Huizen.
Geboren: Vrijdag 28 September 1894 te Ouddorp.
Overleden: Vrijdag 8 Augustus 1969 te Zuidland op 74¾ jarige leeftijd.
Ouders: Jacob van Huizen en Lijntje de Vogel.

                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: Leuntje van den Houten.
Overleden: Vrijdag 14 Januari 1916 te Ouddorp op 0 jarige leeftijd.

2. Naam: Gerrit van den Houten.
Geboren: Zaterdag 23 December 1916 te Ouddorp.
Overleden: Maandag 22 November 2004 te Spijkenisse op bijna 88 jarige leeftijd.

3. Naam: Jacob van den Houten.
Geboren: Woensdag 2 Januari 1918 te Ouddorp.

4. Naam: Leuntje van den Houten.
Geboren: Vrijdag 5 Maart 1920 te Ouddorp.
Huwde op Woensdag 25 September 1946 te Ouddorp met:
Naam: A. v.d. Engel.

5. Naam: Jacomijntje van den Houten.
Geboren: Donderdag 21 Augustus 1924 te Ouddorp.
Overleden: Zaterdag 23 Juni 2001 te Rijswijk op 76¾ jarige leeftijd.Bastiaan heeft gewoond op de volgende adressen:
Wijk D nummer 62 in Ouddorp.
Per Maandag 9 Juli 1934  op Zuidoordschedijk 288 te Zuidland.
Per Woensdag 7 Juni 1944 op de Vondelingenplaat 26 te Rotterdam.
Per Vrijdag 4 Januari 1946 op Kerkweg 342a te Zuidland.
Per Vrijdag 24 Mei 1946 op Droogendijk 267 te Zuidland.

Terug naar de start pagina.
Name: Bastiaan van den Houten.
Born: Saturday, February 16, 1889 in Ouddorp.
See scans of his Personal Record Card: Front, Back.
Occupation: Agricultural worker.
Deceased: Wednesday, November 16, 1949, 06:00 hrs. in Zuidland at 60¾ years of age.
Parents: Gerrit van den Houten and Leuntje van Splunteren.

Married on Saturday, August 28, 1915 in Ouddorp with:
Name: Arjaantje van Huizen.
Born: Friday, September 28, 1894 in Ouddorp.
Deceased: Friday, August 8, 1969 in Zuidland at 74¾ years of age.
Parents: Jacob van Huizen and Lijntje de Vogel.

                        They had 5 children:

1. Name: Leuntje van den Houten.
Deceased: Friday, January 14, 1916 in Ouddorp at 0 years of age.

2. Name: Gerrit van den Houten.
Born: Saturday, December 23, 1916 in Ouddorp.
Deceased: Monday, November 22, 2004 in Spijkenisse at almost 88 years of age.

3. Name: Jacob van den Houten.
Born: Wednesday, January 2, 1918 in Ouddorp.

4. Name: Leuntje van den Houten.
Born: Friday, March 5, 1920 in Ouddorp.
Married on Wednesday, September 25, 1946 in Ouddorp with:
Name: A. v.d. Engel.

5. Name: Jacomijntje van den Houten.
Born: Thursday, August 21, 1924 in Ouddorp.
Deceased: Saturday, 23 23, 2001 in Rijswijk at 76¾ years of age.Bastiaan lived on these addresses:
District D number 62 in Ouddorp.
Per Monday, July 9, 1934 on Zuidoordschedijk 288 in Zuidland.
Per Wednesday, June 7, 1944 on Vondelingenplaat 26 in Rotterdam.
Per Friday, January 4 - 1946 on Kerkweg 342a in Zuidland.
Per Friday, May 24, 1946 on Droogendijk 267 in Zuidland.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie