Naam: Berendina Hendrika van den Houten.
Geboren: Zondag 3 April 1887 te Gorinchem.
Beroep: Pensionhoudster.
Overleden: Zaterdag 13 Oktober 1962 te Rotterdam op 75½ jarige leeftijd.
Ouders: Petrus Johannes van den Houten en Antonia van Tiel.

Huwde op Vrijdag 19 Maart 1909 te Gorinchem met:
Naam: Johannes Martinus Josephus Jochems.
Geboren: Maandag 8 Januari 1883 te Zutphen of Gorinchem.
Beroep: Sngt, Vuurwerker, Colporteur.
Overleden: Zaterdag 22 Februari 1964 te den Haag op 81 jarige leeftijd.
Ouders: Everharda Adriana Jochems en ?
Berendina en Johannes scheidden op Maandag 27 Januari 1930 te 's Gravenhage.
Johannes huwde vervolgens op Woensdag 9 Juli 1930 te 's Gravenhage met Emma
Berta Rielat, geb. 21 April 1908 te Essen (D), overl. 5 April 1980 te Voorburg.

                   Berendina en Johannes kregen 5 kinderen:

1. Naam: Johannes Jochems.
Geboren: Donderdag 17 Oktober 1907 te Gorinchem.
Beroep: Muzikant, Onderkapelmeester.
Overleden: Dinsdag 12 April 1977 te Roermond op 76½ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 4 Juni 1930 te 's Gravenhage met:
Naam: Adriana Stoffelina Jonas.
Geboren: Maandag 10 Augustus 1908 te 's Gravenhage.
Overleden: Vrijdag 6 Augustus 1976 te Roermond op bijna 68 jarige leeftijd.
Ouders: Karel Willem Jonas en Carolina van de Weg.

2. Naam: Willem Johan Anton Jochems.
Geboren: Zondag 8 Mei 1910 te Gorinchem.
Overleden: Vrijdag 7 September 1990 in de USA op 80¼ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 2 Maart 1938 te Rotterdam met:
Naam: Lena ???

3. Naam: Everarda Adriana Jochems.
Geboren: Zaterdag 1 Juni 1912 te Gorinchem.
Huwde op Woensdag 19 Augustus 1931 te Rotterdam met:
Naam: Arie van der Horn.
Geboren: Maandag 31 Augustus 1908 te Rotterdam.
Beroep: Brievenbesteller, Schrijver PTT.
Overleden: Vrijdag 21 Juni 1974 te Harlingen.

4. Naam: Anton Willem Johan Jochems.
Geboren: Zaterdag 15 Januari 1916 te 's Gravenhage.
Overleden: Vrijdag 19 Mei 1961 te Los Angeles (USA) op 45¼ jarige leeftijd.

5. Naam: Bernardus Hendrikus Jochems.
Geboren: Zondag 10 Maart 1918 te 's Gravenhage.
Overleden: Oktober 1976 te Jersey City (NJ, USA) op 58½ jarige leeftijd.

Twee maanden na hun scheiding kreeg Berendina haar 6de kind:
6. Naam: Albertus Antonius van den Houten.
Geboren: Maandag 24 Maart 1930 te Rotterdam.
Overleden: Zaterdag 21 November 1992 op 62 jarige leeftijd.
De vader van Albertus Antonius was:
Naam: A.A. van Dijk.
Geboren: Zaterdag 25 Juni 1892 te Den Haag.

Terug naar de start pagina.
Name: Berendina Hendrika van den Houten.
Born: Sunday, April 3, 1887 in Gorinchem.
Occupation: Landlord.
Deceased: Saturday, October 13, 1962 in Rotterdam at 75½ years of age.
Parents: Petrus Johannes van den Houten and Antonia van Tiel.

Married on Friday, March 19, 1909 in Gorinchem with:
Name: Johannes Martinus Josephus Jochems.
Born: Monday, January 8, 1883 in Zutphen or Gorinchem.
Occupation: Sngt, Fireworker, Canvasser.
Deceased: Saturday, February 22, 1964 in den Haag at 81 years of age.
Parents: Everharda Adriana Jochems and ?
Berendina and Johannes devorced on Monday, January 27, 1930 in 's Gravenhage.
Johannes remarried on Wednesday, July 9, 1930 in 's Gravenhage with Emma Berta
Rielat, born April 21, 1908 in Essen (Germany), deceased April 5, 1980 in Voorburg.

                   Berendina and Johannes had 5 children:

1. Name: Johannes Jochems.
Born: Thursday, October 17, 1907 in Gorinchem.
Occupation: Musician, Second-Bandmaster.
Deceased: Tuesday, April 12, 1977 in Roermond at 76½ years of age.
Married on Wednesday, June 4, 1930 in 's Gravenhage with:
Name: Adriana Stoffelina Jonas.
Born: Monday, August 10, 1908 in 's Gravenhage.
Deceased: Friday, August 6, 1976 in Roermond at almost 68 years of age.
Parents: Karel Willem Jonas and Carolina van de Weg.

2. Name: Willem Johan Anton Jochems.
Born: Sunday, May 8, 1910 in Gorinchem.
Deceased: Friday, September 7, 1990 in the USA at 80 ¼ years of age.
Married on Wednesday, March 2, 1938 in Rotterdam with:
Name: Lena ???

3. Name: Everarda Adriana Jochems.
Born: Saturday, June 1, 1912 in Gorinchem.
Married on Wednesday, August 19, 1931 in Rotterdam with:
Name: Arie van der Horn.
Born: Monday, August 31, 1908 in Rotterdam.
Occupation: Postman, Writer PTT.
Deceased: Friday, June 21, 1974 in Harlingen.

4. Name: Anton Willem Johan Jochems.
Born: Saturday, January 15, 1916 in 's Gravenhage.
Deceased: Friday, May 19, 1961 in Los Angeles (USA) at 45 ¼ years of age.

5. Name: Bernardus Hendrikus Jochems.
Born: Sunday, March 10, 1918 in 's Gravenhage.
Deceased: October 1976 in Jersey City (NJ, USA) at 58½ years of age.

Two months after her divorce Berendina had her 6th child:
6. Name: Albertus Antonius van den Houten.
Born: Monday, March 24, 1930 in Rotterdam.
Deceased: Saturday, November 21, 1992 at 62 years of age.
The father of Albertus Antonius was:
Name: A.A. van Dijk.
Born: Saturday, June 25, 1892 in Den Haag.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie