Naam: Dingeman van den Houten.
Geboren: Donderdag 15 April 1886 te Zierikzee.
Ge-echt: Woensdag 2 Februari 1887 bij het tweede huwelijk van zijn vader.
Beroep: Rijtuigschilder.
Overleden: Zondag 1 Juni 1980 te Rijswijk op 94 jarige leeftijd.
Ouders: Dingeman van den Houten en Cornelia Maria Bakker.

Huwde op Woensdag 27 Mei 1914 te Rotterdam met:


                   Naam: Johanna Bok.
                   Geboren: Zondag 1 Februari 1891 te Vrijenban.
                   Overleden: Zaterdag 25 Juli 1987 te Den Haag op 96½ jarige leeftijd.
                   Ouders: Hendrik Siebes Bok en IJtje Siebe Krist.


                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: Cornelia Johanna van den Houten.
Geboren: Donderdag 14 Oktober 1915 te Den Haag.
Overleden: Donderdag 26 November 2015 te Delft, oud 100 jaar en 6 weken.
Begraven: Woensdag 2 December 2015 te 's Gravenzande in een algemeen graf.

2. Naam: Ida van den Houten.
Geboren: Zondag 9 September 1917 te Den Haag.
Overleden: Maandag 20 Augustus 2001 te Den Haag op bijna 84 jarige leeftijd.
Ida huwde op Woensdag 8 November 1950 te Den Haag met:
Naam: Martinus Cornelis van der Doorn.
Geboren: Zondag 30 April 1911 te Den Haag.
Zij scheidden op Vrijdag 2 Oktober 1953 te Den Haag.
Ida huwde voor de tweede keer op Dinsdag 3 Augustus 1954 te Den Haag met:
Naam: Gerardus Jacobus Steenstraten.
Geboren: Zondag 6 Mei 1917 te Den Haag.
Overleden: Vrijdag 1 Juni 1984 Den Haag op 67 jarige leeftijd.

3. Naam: Johanna van den Houten.
Geboren: Woensdag 6 Juli 1921 te Den Haag.
Overleden: Maandag 30 September 2013 te Den Haag op 92 jarige leeftijd.

4. Naam: Krina van den Houten.
Geboren: Zondag 21 Januari 1923 te Den Haag.
Overleden: Zaterdag 20 Juli 1991 te Den Haag op 68½ jarige leeftijd.

5. Naam: Hennie van den Houten.
Geboren: Zaterdag 5 Juni 1926 te Den Haag.
Overleden: Vrijdag 15 Mei 2016 te Zoetermeer op bijna 90 jarige leeftijd.


Met dank aan Krina Biever.

Terug naar de start pagina.
Name: Dingeman van den Houten.
Born: Thursday, April 15, 1886 in Zierikzee.
Legitimized: Wednesday, February 2, 1887 when his father married for the second time.
Occupation: Carriagepainter.
Deceased: Sunday, June 1, 1980 in Rijswijk at 94 years of age.
Parents: Dingeman van den Houten and Cornelia Maria Bakker.

Married on Wednesday, May 27, 1914 in Rotterdam with:


                   Name: Johanna Bok.
                   Born: Sunday, February 1, 1891 in Vrijenban.
                   Deceased: Saturday, July 25, 1987 in Den Haag at 96½ years of age.
                   Parents: Hendrik Siebes Bok and IJtje Siebe Krist.


                        They had 5 children:

1. Name: Cornelia Johanna van den Houten.
Born: Thursday, October 14, 1915 in Den Haag.
Deceased: Thursday, November 26, 2015 in Delft, old 100 years and 6 weeks.
Interred: Wednesday, December 2, 2015 in 's Gravenzande in a general grave.

2. Name: Ida van den Houten.
Born: Sunday, September 9, 1917 in Den Haag.
Deceased: Monday, August 20, 2001 in Den Haag at almost 84 years of age.
Ida married on Wednesday, November 8, 1950 in Den Haag with:
Name: Martinus Cornelis van der Doorn.
Born: Sunday, April 30, 1911 in Den Haag.
They devorced on Friday, October 2, 1953 in Den Haag.
Ida married for the second time on Tuesday, August 3, 1954 in Den Haag with:
Name: Gerardus Jacobus Steenstraten.
Born: Sunday, May 6, 1917 in Den Haag.
Deceased: Friday, June 1, 1984 in Den Haag at 67 years of age.

3. Name: Johanna van den Houten.
Born: Wednesday, July 6, 1921 in Den Haag.
Deceased: Monday, September 30, 2013 in Den Haag at 92 years of age.

4. Name: Krina van den Houten.
Born: Sunday, January 21, 1923 in Den Haag.
Deceased: Saturday, July 20, 1991 in Den Haag at 68½ years of age.

5. Name: Hennie van den Houten.
Born: Saturday, June 5, 1926 in Den Haag.
Deceased: Friday, May 15, 2016 in Zoetermeer almost 90 years of age.


Thanks to Krina Biever.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie