Naam: Jozua van den Houten. (tweeling)
Geboren: Maandag 23 November 1885 te Zierikzee.
Beroep: Veldarbeider.
Overleden: Maandag 19 Juni 1950 te Kerkwerve op 64½ jarige leeftijd.
Ouders: Willem van den Houten en Adriaantje Hart.

Huwde op 13 december 1911 te Zierikzee met:
Naam: Jannetje van der Weele.
Geboren: Vrijdag 26 Augustus 1887 te Rotterdam.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Zaterdag 1 Februari 1975 te Kerkwerve op 87½ jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis van der Weele en Anna Fondse.

Zie foto van de laatste rustplaats van Jozua en Jannetje.

                        Zij kregen 6 kinderen:

1. Naam: Willem (Mosje) van den Houten.
Geboren: Zaterdag 20 April 1912 te Kerkwerve.
Overleden: Maandag 8 April 1996 te Zierikzee op bijna 84 jarige leeftijd.
Willem huwde op Woensdag 17 Juli 1940 te Kerkwerve met:
Naam: Cornelia Adriana (tante Kee) de Bil.
Geboren: Zondag 16 Februari 1919 te Dreischor.
Overleden: Zondag 28 April 2002 te Zierikzee op 83 jarige leeftijd.

2. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Zaterdag 6 September 1913 te Kerkwerve.

3. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Maandag 27 Oktober 1919 te Kerkwerve.
Overleden: Vrijdag 30 Januari 1998 te Waalwijk op 78¼ jarige leeftijd.

4. Naam: Johannes van den Houten.
Geboren: Maandag 25 Juli 1921 te Kerkwerve.
Beroep: Kantonnier van de dienstkring Schouwen Duiveland van de toenmalige
Provinciale Waterstaat.
Overleden: Woensdag 13 Februari 2002 te Zierikzee op 80½ jarige leeftijd.

5. Naam: Adriana van den Houten.
Geboren: Donderdag 30 April 1925 te Kerkwerve.
Overleden: Maandag 4 Mei 1925 te Kerkwerve slechts 4 dagen oud.

6. Naam: Levenloos van den Houten (meisje).
Geboren: Zondag 11 April 1926 te Kerkwerve.
Overleden: Zondag 11 April 1926 te Kerkwerve.
Bron: Overlijdensakten Kerkwerve 1811-1955.
                     Het is nog niet voor 100% zeker, maar als mijn
                     berekening uit onderstaande tekst goed is, zijn
                     dit: links Jan (1919) en rechts Johannes (1921).


Uit 'Schouwen zoals 't was' blz. 45.
De Christelijke nationale school te Mondriaanshooft in 1930. Deze foto is, genomen
aan de achterzijde van het schoolgebouw. Daar is later een fietsenhok gebouwd. In
1930 was dat echt nog niet nodig, want iedereen kwam naar school gelopen; bijna
alle kinderen toen nog op klompen. Als de schoolfotograaf kwam, mochten ze hun
schoenen en zondagse kleren aan.
Bovenste rij van links naar rechts: Leen de Jonge, Jan de Jonge, Adrie Heijt,
Tinie Kuiper, Jan Heijt, meester Van der Velde, , Toon Jonker,
Gert van den Hoek, Alie Kuiper en Wim Hart.
Middelste rij van links naar rechts: juffrouw Staal, Herman van Wageningen,
Jan van den Houten, Wim Roskam, Dien van Wageningen, Maatje Roskam,
Pietje Hanse, Bien van den Hoek en Martha Kuiper.
Onderste rij van links naar rechts: Jannetje Jonker, Neeltje Jonker, Neeltje Hart,
Betje Hart, Jan Jonker, Roel Jonker, Johannes van den Houten
en Mientje Hanse, voor haar op de grond zit Grietje bij de Vaate.
Rechts meester Kuiper en mevrouw Kuiper - van Dam.


Met dank aan Jannie Gommers - de Bil.

Terug naar de start pagina.
Name: Jozua van den Houten. (twins)
Born: Monday, November 23, 1885 in Zierikzee.
Occupation: Farm-worker.
Deceased: Monday, June 19, 1950 in Kerkwerve at 64½ years of age.
Parents: Willem van den Houten and Adriaantje Hart.

Married on December 13, 1911 in Zierikzee with:
Name: Jannetje van der Weele.
Born: Friday, August 26, 1887 in Rotterdam.
Occupation: Maid.
Deceased: Saturday, February 1, 1975 in Kerkwerve at 87½ years of age.
Parents: Cornelis van der Weele and Anna Fondse.

See picture of the last resting-place of Jozua and Jannetje.

                        They had 6 children:

1. Name: Willem (Mosje) van den Houten.
Born: Saturday, April 20, 1912 in Kerkwerve.
Deceased: Monday, April 8, 1996 in Zierikzee at almost 84 years of age.
Willem married on Wednesday, July 17, 1940 in Kerkwerve with:
Name: Cornelia Adriane de Bil.
Born: Sunday, February 16, 1919 in Dreischor.
Deceased: Sunday, April 28, 2002 in Zierikzee at 83 years of age.

2. Name: Cornelis van den Houten.
Born: Saturday, September 6, 1913 in Kerkwerve.

3. Name: Jan van den Houten.
Born: Monday, October 27, 1919 in Kerkwerve.
Deceased: Friday. January 30, 1998 in Waalwijk at 78¼ years of age.

4. Name: Johannes van den Houten.
Born: Monday, July 25, 1921 in Kerkwerve.
Occupation: Cantoner at Schouwen Duiveland.
Deceased: Wednesday, February 13, 2002 in Zierikzee at 80½ years of age.

5. Name: Adriana van den Houten.
Born: Thursday, April 30, 1925 in Kerkwerve .
Deceased: Monday, May 4, 1925 in Kerkwerve only 4 days old.

6. Name: Stillborn van den Houten (girl).
Born: Sunday, April 11, 1926 in Kerkwerve.
Deceased: Sunday, April 11, 1926 in Kerkwerve.
Source: Death certificates Kerkwerve 1811-1955.

                     Not sure for 100% but if my calculations are right
                     left is Jan (1919) and right is Johannes (1921).
Thanks to: Jannie Gommers - de Bil.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie