Naam: Willem van den Houten.
Geboren: Dinsdag 21 Augustus 1883 te Zierikzee.
Beroep: Sigarenmaker in Den Haag, Eigenaar Waterstokerij in Scheveningen.
Ouders: Paulus van den Houten en Elizabeth Blom.

Huwde voor de eerste keer op Woensdag 26 Augustus 1908 te Zierikzee met:
Naam: Wilhelmina Catshoek.
Geboren: Woensdag 14 Juni 1882 te Zierikzee.
Beroep: Dienstbode.
Ouders: Willem Catshoek en Katholina Hoogerland.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Paulus van den Houten.
Roepnaam: Paul.
Geboren: Maandag 30 November 1908 te Zierikzee.
Beroep: Paul had een eigen kantoorboekhandel in Den Haag.
Overleden: Zondag 4 Februari 1979 te Den Haag op 70 jarige leeftijd.
Huwde te Den Haag met:
Naam: Marianne Cristina.

2. Naam: Elisabeth Katholina van den Houten (tweeling).
Geboren: Woensdag 28 Februari 1912 te Zierikzee.
Huwde met:
Naam: Hans Zwankhuizen.

3. Naam: Willem van den Houten (tweeling).
Geboren: Woensdag 28 Februari 1912 te Zierikzee.Van 1915 tot 1917 heeft Wilhelmina met haar 3 jonge kinderen maar zonder
Willem in Zierikzee gewoond. Eerst in de Minderbroederstraat B227 en later
in de Breestraat C536. Daarna ging ze weer terug naar Rotterdam.
De echtscheiding vindt plaats op 16 augustus 1926 te Zierikzee.
Of op 23 juli 1927 te 's-Gravenhage.


Willem huwde voor de tweede keer op Woensdag 6 Oktober 1926 te Den Haag, nu met:
Naam: Jannetje van de Sijde.

                        Zij kregen nog voor hun huwelijk een zoon:

1/4. Naam: Dick van de Sijde.
Geboren: in 1925 of 1926.
Overleden: voor 2005.
Huwde en woonde met zijn vrouw en 2 dochters in Denemarken.
Dick is nooit geëcht omdat de familie dit niet wilde.Pieter Paulus Morijn, geboren in Zierikzee op  7 maart 1894, metselaar, gehuwd:
1: Marina in den Bosch op 15 mei 1918 in Zierikzee (geboren op 14 oktober 1895
in Zierikzee, dochter van Adrianus Bosch in den en Lena Bolier )
2: Mien van Egmond.
In Rotterdam werd de dochter Antonia Helena geboren. Daarna woonde de familie
kort in Schiedam waar zoon Adrianus Jan werd geboren. Vervolgens vestigde de
familie zich in Den Haag aan de Wateringsestraat. Pieter Paulus werd metselaar-
aannemer en er werd goed verdiend. Echter, hij raakte aan de drank en alles werd
verzopen.
Men verhuisde naar een armzalige woning aan de Westlandsestraat.
Oom Willem van den Houten, broer van Thona was sigarenmaker aan de
Paul Krugerlaan in Den Haag. Hij bezat een waterstokerij op Scheveningen.

Hij hielp Pieter Paulus van de drank en kocht een waterstokerij in een pakhuis te
Voorburg voor hem aan de v.d. Wateringenlaan 208. De zaken gingen uitstekend
en het belendend pakhuis kwam er bij en werd kolenhandel, groentenzaak en
stofzuigerverhuurbedrijf.
Tevens reed Pieter Paulus zand in eigen vrachtauto vanuit Duinrell naar het uitbreidend
Den Haag. De schuld aan Oom Willem werd afbetaald. Kort daarna raakte Pieter
Paulus opnieuw aan de drank en heel snel werd het hele bezit omgezet in drank. Zoon,
vrouw Marine en de kinderen "vluchtten" op een bepaald moment en vestigden zich in
Loosduinen aan het Burgemeester Francoisplein.
De echtscheiding  vond plaats bij vonnis van de Arr. Rechtbank Den Haag d.d. 9-3-1933.
Hij had twee kinderen uit het eerste huwelijk.(Er was geen kind uit het tweede huwelijk).


Met dank aan: Ruud Morijn.
                  E-mail adres van Ruud is: mor729$freeler.nl
                  Vervang de $ voor een @ a.u.b.  Dit is om SPAM te voorkomen.
                  En ook Joke van den Houten.

Terug naar de start pagina.
Name: Willem van den Houten.
Born: Tuesday, August 21, 1883 in Zierikzee.
Occupation: Sigar maker in Den Haag, Owner of a Waterdistillery in Scheveningen.
Parents: Paulus van den Houten and Elizabeth Blom.

Married for the first time on Wednesday, August 26,1908 in Zierikzee with:
Name: Wilhelmina Catshoek.
Born: Wednesday, June 14, 1882 in Zierikzee.
Occupation: Maid.
Parents: Willem Catshoek and Katholina Hoogerland.

                        They had 3 children:

1. Name: Paulus (Paul) van den Houten.
Born: Monday, November 30, 1908 in Zierikzee.
Occupation: Paul had an Office Bookstore in Den Haag.
Deceased: Sunday, February 4, 1979 in Den Haag at 70 years of age.
Married in Den Haag with:
Name: Marianne Cristina.

2. Name: Elisabeth Katholina van den Houten (twins).
Born: Wednesday, February 28, 1912 in Zierikzee.
Married with:
Name: Hans Zwankhuizen.

3. Name: Willem van den Houten (twins).
Born: Wednesday, February 28, 1912 in Zierikzee.From 1975 until 1917 Wilhelmina lived in Zierikzee with her 3 young children but
without Willem. First in the Minderbroederstraat B227 and later in the Breestraat C536.
After that she moved back to Rotterdam.
They devorced on August 16, 1926 in Zierikzee.
Or at July 23, 1927 in 's-Gravenhage.


Willem married for the second time on Wednesday October 6, 1926 in Den Haag, now with:
Name: Jannetje van de Sijde.

                        Before their marriage they had a son:

1/4. Name: Dick van de Sijde.
Born: in 1925 or 1926.
Deceased: before 2005.
Married, and lived with wife and 2 doughters in Denmark.
Dick is never recognized because the Family did not want to.

Thanks to Ruud Morijn.
                  Email address of Ruud is: mor729$freeler.nl
                  Please change the $ for a @.  This is a SPAM precaution.
                  And also Joke van den Houten.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie