Naam: Hendrik Cornelis van den Houten.
Geboren: Donderdag 15 Juli 1880 te Delft.
Zie scans van zijn Persoonskaart: Voorkant, Achterkant.
Beroep: Godsdienstonderwijzer.
Overleden: Donderdag 13 Maart 1958 te Haren, Groningen op 77¾ jarige leeftijd.
Ouders: Johannis Antonius van den Houten en Teuntje Elizabeth IJs(e)brands.

Huwde op Donderdag 22 September 1910 te Groningen met:
Naam: Christina Bekkering.
Geboren: Zondag 19 Augustus 1877 te Wildervank.
Overleden: Zaterdag 5 Januari 1957 te Groningen op 79½ jarige leeftijd.
Ouders: Pieter Bekkering en Jantje Thaden.

                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: Antonia Elizabeth van den Houten.
Geboren: Zondag 21 Januari 1912 te Odoorn.

2. Naam: Pieter Klaas van den Houten.
Geboren: Dinsdag 11 Maart 1913 te Odoorn.

3. Naam: Johannes Antonius van den Houten.
Geboren: Woensdag 22 April 1914 te Odoorn.
Beroep: Boekhouder.
Overleden: Donderdag 27 November 1947 te Groningen op 33½ jarige leeftijd.
Verhuisde op Vrijdag 16 Augustus 1946 vermoedelijk naar Emmen en huwde daar:
Naam: Aalida Jantina Geers.

4. Naam: Lucas Roelof van den Houten.
Geboren: Zondag 21 April 1918 te Odoorn.
Verhuisde op Donderdag 4 Juni 1936 naar Assen.

5. Naam: Jan Hendrik van den Houten.
Geboren: Woensdag 1 September 1920 te Odoorn.
Verhuisde op Woensdag 23 Februari 1944 naar Eindhoven.Hendrik en Christina woonden vanaf Dinsdag 27 September 1927 in Groningen in
de Padangstraat 6a en vanaf Maandag 4 Mei 1936 op Schuitend 58a.

Terug naar de start pagina.
Name: Hendrik Cornelis van den Houten.
Born: Thursday, July 15, 1880 in Delft.
See scans of his Personal Record Card: Front, Back.
Occupation: Religion Teacher.
Deceased: Thursday, March 13, 1958 in Haren, Groningen at 77¾ years of age.
Parents: Johannis Antonius van den Houten and Teuntje Elizabeth IJs(e)brands.

Married on Thursday, September 22, 1910 with:
Name: Christina Bekkering.
Born: Sunday, August 19, 1877 in Wildervank.
Deceased: Saturday, January 5, 1957 in Groningen at 79½ years of age.
Parents: Pieter Bekkering and Jantje Thaden.

                        They had 5 children:

1. Name: Antonia Elizabeth van den Houten.
Born: Sunday, January 21, 1912 in Odoorn.

2. Name: Pieter Klaas van den Houten.
Born: Tuesday, March 11, 1913 in Odoorn.

3. Name: Johannes Antonius van den Houten.
Born: Wednesday, April 22, 1914 in Odoorn.
Occupation: Accountant.
Deceased: Thursday, November 27, 1947 in Groningen at 33½ years of age.
Moved on Friday, August 16, 1946 presumably to Emmen and married there:
Name: Aalida Jantina Geers.

4. Name: Lucas Roelof van den Houten.
Born: Sunday, April 21, 1918 in Odoorn.
Moved on Thursday, June 4, 1936 to Assen.

5. Name: Jan Hendrik van den Houten.
Born: Wednesday, September 1, 1920 in Odoorn.
Moved on Wednesday, February 23, 1944 to Eindhoven.Hendrik and Christina lived from Tuesday,  September 27, 1927 in Groningen on
the Padangstraat 6a and they moved at Monday, May 4, 1936 to Schuitend 58a.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie