Naam: Baltus van den Houten.
Geboren: Zaterdag 28 Februari 1880 te Rotterdam.
Beroep: Controleur der American Petroleum Company.
             (APC was één van de voorlopers van ExxonMobil, Esso).
Ouders: Marinus van den Houten en Margrieta Snoek.

Ondertrouw: Donderdag 25 Juni 1908.
Huwde op Donderdag 9 Juli 1908 te Meerkerk met:
Zie scan van huwelijksakte: pagina1, pagina2.
Naam: Nicolasina Sinoo.
Geboren: Vrijdag 19 September 1884 te Gorinchem.
Beroep: Concert zangeres.
Ouders: Eimert Sinoo (goederenbesteller) en Barbara Nicolasina de Graaff.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Marinus Baltus van den Houten.
Geboren: Donderdag 13 Juni 1912 te Rotterdam.
Overleden: Vrijdag 9 Februari 1996 te Haarlem op 83½ jarige leeftijd.
Huwde met:
Naam: Annetta Titia van Dellen.
Geboren: Dinsdag 23 Juli 1918 te Ulrum.
Overleden: Zaterdag 26 Oktober 2002 te Bussum op 84¼ jarige leeftijd.

2. Naam: Dr. Johannes Nicolaas van den Houten.
Geboren: Zondag 5 Oktober 1913 te Den Haag.
Huwde met:
Naam: Magdalena Schuil.
Geboren: Maandag 26 Maart 1917 te Rotterdam.
Overleden: Vrijdag 21 Februari 2003 te Rollingen, Luxemburg, op bijna 86 jarige leeftijd.
Ouders: Rembertus Sytse Paulus Schuil en Magdalena Burgmans.

3. Naam: Margarita Arida van den Houten.
Geboren: Maandag 13 Januari 1919 te 's Gravenhage.
Overleden: Zaterdag 1 November 1997 te Voorschoten op 78¾ jarige leeftijd.Nicolasina Sino had een broer die bestuurder van de Nederlandsche Steenhouwersbond
en de Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond was, zie deze site.

Terug naar de start pagina.
Name: Baltus van den Houten.
Born: Saturday, February 28, 1880 in Rotterdam.
Occupation: Inspector at the American Petroleum Company.
                    (APC was one of the forerunners of ExxonMobil, Esso).
Parents: Marinus van den Houten and Margrieta Snoek.

Married on Thursday, July 9, 1908 in Meerkerk with:
See scan of marriage certificate: page1, page2.
Name: Nicolasina Sinoo.
Born: Friday, September 19, 1884 in Gorinchem.
Occupation: Concert Singer.
Parents: Eimert Sinoo (delivery-man of commodities) and Barbara Nicolasina de Graaff.

                        They had 3 children:

1. Name: Marinus Baltus van den Houten.
Born: Thursday, June 13, 1912 in Rotterdam.
Deceased: Friday, February 9, 1996 in Haarlem at 83½ years of age.
Married with:
Name: Annetta Titia van Dellen.
Born: Tuesday, July 23, 1918 in Ulrum.
Deceased: Saturday, October 26, 2002 in Bussum at 84¼ years of age.

2. Name: Dr. Johannes Nicolaas van den Houten.
Born: Sunday, October 5, 1913 in Den Haag.
Married with:
Name: Magdalena Schuil.
Born: Monday, March 26, 1917 in Rotterdam.
Deceasaed: Friday, February 21, 2003 in Rollingen, Luxemburg, at nearly 86 years of age.
Parents: Rembertus Sytse Paulus Schuil and Magdalena Burgmans.

3. Name: Margarita Arida van den Houten.
Born: Monday, January 13, 1919 in 's Gravenhage.
Deceased: Saturday, November 1, 1997 in Voorschoten at 78¾ years of age.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie