Naam: Izaak van den Houten.
Geboren: Zondag 21 September 1879 te Zierikzee.
Beroep: Aardewerker.
Ouders: Florus van den Houten en Isabella Cornelisse.

Huwde op Woensdag 30 Oktober 1901 te Zierikzee met:
Naam: Adriaantje Okkerse.
Geboren: Woensdag 21 Januari 1880 te Bruinisse.
Beroep: Dienstbode.
Ouders: Pieter Okkerse (Beroep: Werkman) en Martha van Vessem.

                        Zij kregen 11 kinderen:

1. Naam: Floris van den Houten.
Geboren: Zaterdag 11 Januari 1902 te Zierikzee.
Overleden: Vrijdag 23 Mei 1980 te Rudesheim am Rhein (Duitsland) op
ruim 78 jarige leeftijd.

2. Naam: Pieter van den Houten.
Geboren: Vrijdag 24 April 1903 te Zierikzee.
Beroep: Stoker op een boot, Winkelier in Kruidenierswaren.
Overleden: Dinsdag 30 Juni 1981 te Rotterdam op ruim 78 jarige leeftijd.

3. Naam: Gerardus Jan van den Houten.
Geboren: Dinsdag 7 November 1905 te Zierikzee.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zaterdag 1 Januari 1938 te Harderwijk op 32 jarige leeftijd.

4. Naam: Marinus van den Houten.
Geboren: Vrijdag 16 November 1906 te Zierikzee.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Maandag 19 Mei 1997 te Breda op 90½ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 28 Januari 1931 te Gorinchem met:
Naam: Sophia Maria Smits.
Geboren: Zaterdag 29 Augustus 1908 te Gorinchem.
Overleden: Zaterdag 2 April 1994 te Breda op 85½ jarige leeftijd.

5. Naam: Izabella Suzanna van den Houten.
Geboren: Vrijdag 27 Maart 1908 te Zierikzee.
Beroep: Dienstbode.

6. Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Dinsdag 5 Juli 1910 te Bruinisse.
Beroep: Schipper, Landarbeider,  Grondwerkman, Gemeentewerkman.
Overleden: Zaterdag 22 April 1989 te Goes op ruim 78 jarige leeftijd.

7. Naam: Marta (Martha) van den Houten.
Geboren: Maandag 10 Februari 1913 te Bruinisse.
Overleden: Maandag 28 November 1938 te Goes op 25¾ jarige leeftijd.
Zij woonde in Bruinisse.

8. Naam: Jan Johannes van den Houten.
Geboren: Vrijdag 12 Februari 1915 te Bruinisse.
Huwde op Zaterdag 5 Oktober 1946 met:
Naam: C. Rietveld.

9. Naam: Johannes van den Houten.
Geboren: Zaterdag 28 Juli 1917 te Bruinisse.
Overleden: Vrijdag 14 Juni 2002 te Zwijndrecht op bijna 85 jarige leeftijd.
Huwde op Donderdag 18 December 1952 te Dordrecht met:
Naam: Willemina van der Ree.
Geboren: Zondag 9 Maart 1924 te Numansdorp.
Overleden: Donderdag 22 April 1993 te Zwijndrecht op 69 jarige leeftijd.

10. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Donderdag 23 Oktober 1919 te Bruinisse.
Overleden: Donderdag 1 Oktober 2009 te Dordrecht op bijna 90 jarige leeftijd.

11. Naam: Willem Bastiaan van den Houten.
Geboren: Woensdag 28 Maart 1923 te Bruinisse.
Beroep: Landarbeider, na zijn huwelijk Fabrieksarbeider.
Overleden: Maandag 10 November 1980 te Dordrecht op ruim 57½ jarige leeftijd.

Terug naar de start pagina.
Name: Izaak van den Houten.
Born: Sunday, September 21, 1879 in Zierikzee.
Occupation: Excavation worker.
Parents: Florus van den Houten and Isabella Cornelisse.

Married on Wednesday, October 30, 1901 in Zierikzee with:
Name: Adriaantje Okkerse.
Born: Wednesday, January 21, 1880 in Bruinisse.
Occupation: Maid.
Parents: Pieter Okkerse (Occupation: Labourer) and Martha van Vessem.

                        They had 11 children:

1. Name: Floris van den Houten.
Born: Saturday, January 11, 1902 in Zierikzee.
Deceased: Friday, May 23, 1980 in Rudesheim am Rhein (Germany) at 78 years of age.

2. Name: Pieter van den Houten.
Born: Friday, April 24, 1903 in Zierikzee.
Occupation: Fireman on a boat, Shopkeeper in Groceries.
Deceased: Tuesday, June 30, 1981 in Rotterdam at 78 years of age.

3. Name: Gerardus Jan van den Houten.
Born: Tuesday, November 7, 1905 in Zierikzee.
Occupation: Worker.
Deceased: Saturday, January 1, 1938 in Harderwijk at 32 years of age.

4. Name: Marinus van den Houten.
Born: Friday, November 16, 1906 in Zierikzee.
Occupation: Worker.
Deceased: Monday, May 19, 1997 in Breda at 90½ years of age.
Married on Wednesday, January 28, 1931 in Gorinchem with:
Name: Sophia Maria Smits.
Born: Saturday, August 29, 1908 in Gorinchem.
Deceased: Saturday, April 2, 1994 in Breda at 85½ years of age.

5. Name: Izabella Suzanna van den Houten.
Born: Friday, March 27, 1908 in Zierikzee.
Occupation: Maid.

6. Name: Adriaan van den Houten.
Born: Tuesday, July 5, 1910 in Bruinisse.
Occupation: Master Mariner, Farm worker, Groundworkman, Workman for the local authority.
Deceased: Saturday, April 22, 1989 in Goes at 78 years of age.

7. Name: Marta (Martha) van den Houten.
Born: Monday, February 10, 1913 in Bruinisse.
Deceased: Monday, November 28 1938 in Goes at 25¾ years of age.
She lived in Bruinisse.

8. Name: Jan Johannes van den Houten.
Born: Friday, February 12, 1915 in Bruinisse.
Married on Saturday, October 5, 1946 with:
Name: C. Rietveld.

9. Name: Johannes van den Houten.
Born: Saturday, July 28, 1917 in Bruinisse.
Deceased: Friday, June 14, 2002 in Zwijndrecht at almost 85 years of age.
Married on Thursday, December 18, 1952 in Dordrecht with:
Name: Willemina van der Ree.
Born: Sunday, March 9, 1924 in Numansdorp.
Deceased: Thursday, April 22, 1993 in Zwijndrecht at 69 years of age.

10. Name: Cornelis van den Houten.
Born: Thursday, October 23, 1919 in Bruinisse.
Deceased: Thursday, October 1, 2009 in Dordrecht at almost 90 years of age.

11. Name: Willem Bastiaan van den Houten.
Born: Wednesday, March 28, 1923 in Bruinisse.
Occupation: Farm worker, after his marriage Factory worker.
Deceased: Monday, November 10, 1980 in Dordrecht at 57½ years of age.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie