Naam: Josina van den Houten.
Geboren: Zaterdag 8 Februari 1879 te Rotterdam.
Erkenning door de moeder op Zaterdag 5 Maart 1898.
Ouders: Josina van den Houten en n.n.

Huwde op Woensdag 23 Maart 1898 te Rotterdam met:
Naam: Franciscus Andreas van Breugel.
Geboren: Zondag 15 November 1874 te Rotterdam.
Ouders: Adrianus van Breugel en Wilhelmina Vermeulen.

                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: Adrianus van Breugel.
Geboren: Woensdag 18 Mei 1898 te Rotterdam.
Huwde op Woensdag 4 Augustus 1920 te Rotterdam met:
Naam: Sietje Catharina Hoogerwerf.
Geboren: Zaterdag 23 Augustus 1873 te Rotterdam.
Ouders: Dirk Hoogerwerf en Johanna Catharina Kapteijn.

2. Naam: Franciscus Andreas van Breugel.
Geboren: Maandag 1 Mei 1899 te Rotterdam.
Overleden: Maandag 1 Mei 1899 te Rotterdam, slechts 1 dag oud.

3. Naam: Franciscus Andreas van Breugel.
Geboren: Dinsdag 8 Mei 1900 te Rotterdam.

4. Naam: Wilhelm van Breugel.
Geboren: Maandag 14 Oktober 1901 te Rotterdam.

5. Naam: Wilhelmina van Breugel.
Geboren: (berekend) ± 1905 te Rotterdam.
Overleden: Zaterdag 28 April 1906 te Rotterdam slechts 1 jaar oud.

Terug naar de start pagina.
Name: Josina van den Houten.
Born: Saturday, February 8, 1879 in Rotterdam.
Acknowledgement by the mother at Saturday, March 5, 1898.
Parents: Josina van den Houten and n.n.

Married on Wednesday, March 23, 1898 in Rotterdam with:
Name: Franciscus Andreas van Breugel.
Born: Sunday, November 15, 1874 in Rotterdam.
Parents: Adrianus van Breugel and Wilhelmina Vermeulen.

                        They had 5 children:

1. Name: Adrianus van Breugel.
Born: Wednesday, May 18, 1898 te Rotterdam.
Married on Wednesday, August 4, 1920 in Rotterdam with:
Name: Sietje Catharina Hoogerwerf.
Born: Saturday, August 23,  1873 in Rotterdam.
Parents: Dirk Hoogerwerf and Johanna Catharina Kapteijn.

2. Name: Franciscus Andreas van Breugel.
Born: Monday, May 1, 1899 in Rotterdam.
Deceased: Monday, May 1, 1899 in Rotterdam, only 1 day old.

3. Name: Franciscus Andreas van Breugel.
Born: Tuesday, May 8, 1900 in Rotterdam.

4. Name: Wilhelm van Breugel.
Born: Monday, October 14, 1901 in Rotterdam.

5. Name: Wilhelmina van Breugel.
Born: (calculated) ± 1905 in Rotterdam.
Deceased: Saturday, April 28, 1906 in Rotterdam only 1 year old.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie