Naam: Aart van den Houten.
Geboren: Dinsdag 7 Januari 1879 te Amsterdam.
Zie scans van persoonskaart: Voorkant, Achterkant.
Beroep: Conducteur der Artillerie, later vertegenwoordiger.
Overleden: Zaterdag 25 Augustus 1962 te Rotterdam op 83¾ jarige leeftijd.
Ouders: Johannis Antonius van den Houten en Teuntje Elizabeth IJs(e)brands.

Huwde op Woensdag 3 Januari 1906 te Rotterdam met:
Naam: Pietje Cornelia IJsselstein.
Geboren: Vrijdag 16 Juni 1882 te IJsselmonde.
Ouders: Adrianus IJsselstein en Harmina Koning.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Antoinetta Harmina van den Houten.
Geboren: Vrijdag 25 Januari 1907 te Rotterdam.
Overleden: Maandag 30 Augustus 2004 te Zeist op 97½ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 7 Juli 1965 te Rotterdam met:
Naam: Arnoldus Uiterwaal.
Geboren: Zondag 1 Maart 1903 te IJsselstein.
Overleden: Donderdag 31 Januari 2002 te Zeist op bijna 99 jarige leeftijd.

2. Naam: Adriaan Johan van den Houten.
Geboren: Woensdag 20 Januari 1909 te Rotterdam.
Vertrok op Donderdag 11 November 1937 naar Voorburg.

3. Naam: Johannes Antonius van den Houten.
Geboren: Maandag 26 September 1910 te Rotterdam.
Vertrok op Woensdag 15 Maart 1944 naar Hilversum.Aart en Pietje woonden in Rotterdam en per Donderdag 12 September 1935 op Lijsterlaan 17 te Hillegersberg.

Terug naar de start pagina.
Name: Aart van den Houten.
Born: Tuesday, January 7, 1879 in Amsterdam.
See scan of Personal Record Card: Front, Back.
Occupation: Inspector Artillery, later representative.
Deceased: Saturday, August 25, 1962 in Rotterdam at 83¾ years of age.
Parents: Johannis Antonius van den Houten and Teuntje Elizabeth IJs(e)brands.

Married on Wednesday, January 3, 1906 in Rotterdam with:
Name: Pietje Cornelia IJsselstein.
Born: Friday, June 16, 1882 in IJsselmonde.
Parents: Adrianus IJsselstein and Harmina Koning.

                        They had 3 children:

1. Name: Antoinetta Harmina van den Houten.
Born: Friday, January 25, 1907 in Rotterdam.
Deceased: Monday, August 30, 2004 in Zeist at 97½ years of age.
Married on Wednesday, July 7, 1965 in Rotterdam with:
Name: Arnoldus Uiterwaal.
Born: Sunday, March 1, 1903 in IJsselstein.
Deceased: Thursday, January 31, 2002 in Zeist at almost 99 years of age.

2. Name: Adriaan Johan van den Houten.
Born: Wednesday, January 20, 1909 in Rotterdam.
Moved on Thursday, November 11, 1937 to Voorburg.

3. Name: Johannes Antonius van den Houten.
Born: Monday, September 26, 1910 in Rotterdam.
Moved on Wednesday, March 15, 1944 to Hilversum.Aart and Pietje lived in Rotterdam and from Thursday, September 12, 1935 on Lijsterlaan 17 in Hillegersberg.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie