Naam: Maarten van den Houten.
           Geboren: Donderdag 22 Augustus 1878 te Nieuwerkerk.
           Beroep: Veldarbeider, Landbouwer.
           Lid van landbouwvereniging "Dreischor".
           Ouders: Jacob van den Houten en Neeltje van de(n) Berge.


Maarten was heel actief voor het welzijn van Dreischor, hij was ook ouderling
bij de Nederlands Hervolmde kerk.
Maarten en Jacoba hadden rond de 14 melkkoeien en de melk werd elke
ochtend lokaal rondgebracht met een soort van bakfiets.
Ze maakten ook boter en werkten van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
Nadat dochter Adriaantje Pieternella met Willem Brouwer huwde namen zij
later de melkzaak over.

Huwde op Vrijdag 29 April 1904 te Dreischor met:
Naam: Jacoba Minne.
Geboren: Maandag 3 December 1877 te Dreischor.
Overleden: Maandag 7 Juni 1948 te Dreischor op 70½ jarige leeftijd.
Zie foto van haar laatste rustplaats.
Ouders: Pieter Minne, geboren ± 1854 te Dreischor (Beroep: Veldarbeider), overleden op
Donderdag 9 April 1931 te Dreischor en Adriaantje Eijke, geboren ± 1858 te Dreischor,
overleden op Donderdag 2 Mei 1935 te Dreischor, huwden op Vrijdag 24 Augustus 1877
te Dreischor.

                        Zij kregen 3 kinderen:

          1. Naam: Neeltje Adriaantje van den Houten.
         Geboren: Woensdag 26 Juli 1905 te Dreischor.
         Overleden: Dinsdag 22 Augustus 1944 te Den Haag op 39 jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 28 November 1928 te Dreischor met:
Naam: Nicolaas de Wit.
Geboren: Maandag 30 November 1903 te Dreischor.
Bron: Geboorteakten Dreischor 1811-1905.
Overleden: Vrijdag 21 Mei 1982 op 78½ jarige leeftijd.
Ouders: Leendert Adriaan de Wit (18??-1944) en Jakoba Kort (1866-1958).

Deze Leendert Adriaan de Wit is Marinier geweest en heeft nog gevochten op Lombok.
In Dreischor werd hij Leen de Lombokker genoemd.
Eén van zijn dochters, Lena, ging als verpleegster naar Indonesie en huwde daar met
een Docter Pattiradjawana die nog minister van volksgezondheid is geweest.
Lena is na de oorlog en nadat haar man overleden was naar Nederland terug gekomen.


            2. Naam: Adriaantje Pieternella van den Houten.
            Geboren: Woensdag 16 Februari 1910 te Dreischor.
            Overleden: Zondag 6 Maart 1994 te Zonnemaire op 84 jarige leeftijd.
            Huwde te Dreischor met:
            Naam: Willem Brouwer.
            Geboren: Woensdag 30 September 1903.
            Overleden: Vrijdag 19 Januari 2001 te Zonnemaire op 97¼ jarige leeftijd.
            Zie foto van de laatste rustplaats van Adriaantje Pieternella en Willem.


            Adriaantje Pieternella kreeg voor haar huwelijk een dochter.
            De vader van deze dochter was ene Klaase die zichzelf heeft opgehangen
            nadat hij vernam dat Adriaantje Pieternella in verwachting was.

            2.1. Naam: Pieternella Adriaantje van den Houten.
            Roepnaam: Nellie.
            Na het huwelijk van haar moeder met Willem Brouwer werd Pieternella Adriaantje
            liefdevol geadopteerd en werd het Pieternella Adriaantje (Nellie) Brouwer.
            Geboren: Woensdag 17 September 1930 te Dreischor.

3. Naam: Jacoba Francina van den Houten.
Geboren: Vrijdag 15 September 1911 te Dreischor.
Overleden: Dinsdag 19 Maart 2002 te Ede op 90½ jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 28 April 1933 te Dreischor met:
           Naam: Jan Marinus van der Linde.
           Geboren: Donderdag 30 Maart 1911 te Dreischor.


Uit het boekje: Dreischor wat ben je toch veranderd.
C.J.L. van de Griend ofwel Carel van de Griend stuurde ons deze foto van voor de Tweede
Wereldoorlog toe. Hij had deze op twee Paasdag 1937 genomen vanaf de toren in de richting
van het "Staepelof". Voor het trapgevelhuisje zit Piet Amelunxen en de man die bij de
schoenmakerij van J.W. Beekman loopt is Jan Ameelunxen. In de Noordstraat - toen het slop
van Jan Eyke genoemd - lopen de dames Kaartje Eyke-Kooman en haar dochter Jaan Eyke.
Op het einde van deze straat zien we woonhuis van Maarten J. van den Houten en wat
meer naar achteren - op de Papenblok - schuur en woonhuis van Jacob Quist. Op de
achtergrond - in het midden - de schuren en "vettestal" van landbouwer W.A. de Vrieze. De
foto is vooral interessant vanwege het feit, dat we als een lang gerekt lint het "domeniespadje"
kunnen volgen in de richting van de Noorddijk. Vanaf het stapelhof liep het langs het weiland
van Willem de Vrieze en dan liep het via "de weie van Corre van Klooster" verder
landinwaats. Ook de "juuntente" van Van Klooster is duidelijk zichtbaar. Juist daarvoor
bevond zich ook een aftakking naar de Langeweg en wanneer men dan bij die Langeweg
weer linksaf ging, was het "rondje rond de Mol" compleet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uit het boekje: Kent U ze nog die Reisenaers.
5. We blijven nog even op Schiphol want in datzelfde jaar (1957) trok ook de landbouwvereniging "Dreischor" naar de nationale luchthaven.
Zittend van links naar rechts: C.P. de Bakker, M. van den Houten, N.M. natte,
W. Brouwer, A. Remeeus, W. van Donge, C.J. van Dixhoorn, J.H. Roskam,
D.A. van Donge, R. van der Linde, Jac. Quist en M. Geelhoed.
Staande: S.D. Klaasse, A. Kommer, Jac. van Felius, P. van der Weijde,
J. Natte-van der Doe, A.P. Brouwer-van den Houten, Jac. Knulst,
J.M. van der Linde, Joh. C. van der Linde (Papenblok), H. Wagemaker,
J.M.J. van der Linde, P.J. van Schelven, J.A. van Bloois, S. Wagemaker,
P.C. Barendregt, P. Nelisse, J.J. Klaasse Mzn., M. Geelhoed-van der Linde,
P.S. van Donge, C. Dooge-de Bil en Joh. Dooge Lzn.
Met dank aan Jannie Gommers de Bil.

Terug naar de start pagina.
           Name: Maarten van den Houten.
           Born: Thursday, August 22, 1878 in Nieuwerkerk.
           Occupation: Field worker.
           Member of the agriculture association "Dreischor".
           Parents: Jacob van den Houten en Neeltje van de(n) Berge.

Married on Friday, April 29, 1904 in Dreischor with:
Name: Jacoba Minne.
Born: Monday, December 3, 1877 in Dreischor.
Deceased: Monday, June 7, 1948 in Dreischor at 70½ years of age.
See picture of her last resting-place.
Parents: Pieter Minne, born ± 1854 in Dreischor, (Occupation: Fieldworker), deceased on
Thursday, April 9, 1931 in Dreischor and Adriaantje Eijke, born ± 1858 in Dreischor,
deceased on Thursday, May 2, 1935 in Dreischor, they married on Friday, August 24, 1877
in Dreischor.

                        They had 3 children:

         1. Name: Neeltje Adriaantje van den Houten.
         Born: Wednesday, July 26, 1905 in Dreischor.
         Deceased: Tuesday, August 22, 1944 in Den Haag at 39 years of age.
Married on Wednesday, November 28, 1928 in Dreischor with:
Name: Nicolaas de Wit.
Born: Monday, November 30, 1903 in Dreischor.
Source: Birth certificates Dreischor 1811-1905.
Deceased: Friday, May 21, 1982 at 78½ years of age.
Parents: Leendert Adriaan de Wit (18??-1944) and Jakoba Kort (1866-1958).

            2. Name: Adriaantje Pieternella van den Houten.
            Born: Wednesday, February 16, 1910 in Dreischor.
            Deceased: Sunday, March 6, 1994 in Zonnemaire at 84 years of age.
            Married in Dreischor with:
            Name: Willem Brouwer.
            Born: Wednesday, September 30, 1903.
            Deceased: Friday, January 19, 2001 in Zonnemaire at 97¼ years of age.
            See picture of the last resting-place of Adriaantje Pieternella and Willem.


            Adriaantje Pieternella had before her marriage 1 child.
            The father of this daughter was a guy called Klaase who hung himself when
            he heard that Adriaantje Pieternella was pregnant of him.

            2.1. Name: Pieternella Adriaantje (Nellie) van den Houten.
            After the marriage of her mother with Willem Brouwer she was adopted
            and named Pieternella Adriaantje (Nellie) Brouwer.
            Born: Wednesday, September 17, 1930 in Dreischor.

3. Name: Jacoba Francina van den Houten.
Born: Friday, September 15, 1911 in Dreischor.
Deceased: Tuesday, March 19, 2002 in Ede at 90½ years of age.
Married on Friday, April 28, 1933 with:
          Name: Jan Marinus van der Linde.
          Born: Thursday, March 30, 1911 in Dreischor.


Back to the start page.

English version

Nederlandse versie