Naam: Samuel van den Houten.
                     Roepnaam: Sam.
                     Geboren: Maandag 1 Oktober 1877 te Zierikzee.
                     Beroep: Metselaar, Aannemer.
                     Overleden: Zondag 18 April 1943 te Noordgouwe op 65½ jarige leeftijd.
                     Ouders: Leendert van den Houten en Boudewina Houdkamp.

                     Huwde op Zaterdag 29 Juli 1903 te Zierikzee met:
                     Ondertrouwdatum was Vrijdag 17 Juli 1903 te Zierikzee.
                     Naam: Elizabeth Laurina Quant.
                     Geboren: Woensdag 27 Augustus 1881 te Zierikzee.
                     Overleden: Woensdag 19 November 1930 te Zierikzee op 49 jarige leeftijd.
                     Ouders: Jacob (Jakob) Quant en Janna Boogerd (Boogert).

Deze foto moet ongeveer in 1929 gemaakt zijn.
Van links naar rechts op de achtergrond: Dingeman Frans, Marinus Cornelis,
Leendert Jakob, Jakob Leendert, Wilhelmina Laurina, Janna Johanna en Laurina Elisabeth.
Van links naar rechts op de voorgrond: Samuel van den Houten met tussen de knieen
Boudewina Janna, naast hem zijn vrouw Elizabeth Laurina van den Houten-Quant met
daarnaast Dina Cornelia en Maria Cornelia.

                        Hun 11 kinderen zijn:

1. Naam: Boudewina Janna van den Houten.
Roepnaam: Boudje.
Geboren: Maandag 11 Januari 1904 te Zierikzee.
Overleden: Zaterdag 27 Januari 1923 te Zierikzee op 19 jarige leeftijd.

2. Naam: Jacob Leendert van den Houten.
Roepnaam: Jaap.
Geboren: Vrijdag 31 Maart 1905 te Zierikzee.
Beroep: Metselaar / Aannemer.
Overleden: Woensdag 17 Januari 1973 te Zierikzee op 67¾ jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 15 Maart 1940 te Zierikzee met:
Naam: Pieternella Helena (Nel) van de Velde.
Geboren: Donderdag 19 September 1918 te Oosterland.

3. Naam: Wilhelmina Laurina van den Houten.
Roepnaam: Mina.
Geboren: Vrijdag 30 Maart 1906 te Zierikzee.
Overleden: Donderdag 11 Mei 2000 op 94 jarige leeftijd.
Begraven: Dinsdag 16 Mei 2000.
Huwde op Woensdag 20 September 1933 te Rotterdam met:
Naam: Willem Woudenberg.
Roepnaam: Wim.
Geboren: Zaterdag 11 Februari 1905 te Rotterdam.
Overleden: Zaterdag 8 April 1978 te Rotterdam op 73 jarige leeftijd.
Op 17 Mei 2000 ontving ik het bericht dat Wilhelmina Laurina (Mina) van den Houten
op 11 Mei 2000 was overleden en op 16 Mei 2000 was begraven.
Zij lag al enige tijd in het ziekenhuis en moest een zware operatie aan haar buik ondergaan.
De doktoren waren echter bang dat een 94 jarige niet meer uit de narcose zou komen.
Zij had zich hierbij neergelegd en is enige dagen later rustig ingeslapen.

4. Naam: Leendert Jacob van den Houten.
Roepnaam: Leen.
Geboren: Zondag 3 November 1907 te Zierikzee.
Beroep: Metselaar / Aannemer.
Overleden: Vrijdag 15 Februari 1985 te Zierikzee op 77¼ jarige leeftijd.
Huwde: op Woensdag 18 Juli 1934 te Zierikzee met:
Naam: Tona Pieternella Vijverberg.
Roepnaam: Toontje.
Geboren: Zaterdag 13 Februari 1909 te Ouwerkerk (Z).

5. Naam: Janna Johanna van den Houten.
Roepnaam: Jannie.
Geboren: Maandag 31 Juli 1911 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 15 December 1987 te U.S.A. op 76½ jarige leeftijd.
Huwde met:
Naam: Gerrit de Vente.
Geboren: Maandag 27 September 1915.
Beroep: Bakker.
Overleden: Zondag 6 Februari 1983 te U.S.A. op 67¼ jarige leeftijd.

6. Naam: Laurina Elizabeth van den Houten.
Roepnaam: Laura.
Geboren: Dondardag 17 Juli 1913 te Zierikzee.
Overleden: Zaterdag 26 Januari 2002 te Delft op 88½ jarige leeftijd.
Begraven: Donderdag 31 Januari 2002 op de algemene begraafplaats
"Iepenhof" te Delft. Liturgie.
Huwde voor de eerste keer op Woensdag 23 Mei 1934 te Zierikzee met:
Naam: Willem Klippel.
Geboren: Zaterdag 2 Januari 1915 te Steenbergen.
Echtscheiding werd uitgesproken op Maandag 13 Juni 1949 te Zierikzee.
Laurina huwde op Vrijdag 23 Mei 1951 te Rotterdam voor de tweede keer, nu met:
Naam: Pieter van der Burgh.
Roepnaam: Piet.
Geboren: Zaterdag 6 Maart 1909 te Vrijenban (thans Delft).
Beroep: Slager.
Overleden: Donderdag 19 Maart 1981 op 72 jarige leeftijd.
Op 29 Januari 2002 ontving ik het droevige bericht dat mijn tante Laura (Laurina Elizabeth
van der Burgh - van den Houten) op 26 januari 2002 op 88½ jarige leeftijd was overleden.
Zij is op 31 januari 2002 op de algemene begraafplaats "Iepenhof" te Delft ter aarde besteld.
Tijdens de dienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling welke werd voorgegaan door
ds. L. den Breejen werd op heel mooie wijze door ds. L. den Breejen stilgestaan bij het
leven van Tante Laura.

7. Naam: Marinus Cornelis van den Houten.
Roepnaam: Rinus.
Geboren: Zondag 14 Maart 1915 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 11 Februari 1964 te Goes op bijna 49 jarige leeftijd.
Beroep: Bakker / zelfstandig Broodbakker.
Huwde op Vrijdag 23 Oktober 1942 te Zierikzee met:
Naam: Neeltje Baart.
Geboren: Vrijdag 7 Maart 1919.
Overleden: Vrijdag 22 Juli 1983 op 64½ jarige leeftijd.

8. Naam: Dingeman Frans van den Houten.
Roepnaam: Dingeman of Dé.
Geboren: Vrijdag 25 April 1919 te Zierikzee.
Beroep: SVB Commies (Sociale Verzekerings Bank).
Overleden: Woensdag 17 Juni 1987 te Amsterdam op 68 jarige leeftijd.
Huwde op Donderdag 4 Maart 1943 te Amsterdam met:
Naam: Hillegonda (Gonnie) van Kamp.
Geboren: Vrijdag 14 December 1917.
Overleden: Donderdag 17 Januari 1991 te Amsterdam op 73 jarige leeftijd.

9. Naam: Maria Cornelia van den Houten.
Roepnaam: Riet.
Geboren: Zaterdag 13 Augustus 1921 te Zierikzee.
Beroep: Verpleegkundige.
Huwde met:
Naam: Aksel Leon Andreassen.
Roepnaam: Aksel.
Geboren: in 1924.
Overleden: Dinsdag 23 April 1996 te Harstad (Noorwegen).

10. Naam: Dina Cornelia van den Houten.
Roepnaam: Dini.
Geboren: Donderdag 28 December 1922 te Zierikzee.
Huwde met:
Naam: Kees Kannegieter.
Overleden: September 1999.

11. Naam: Boudewina Janna van den Houten.
Roepnaam: Boukje (Bouke).
Geboren: Dinsdag 8 Januari 1924 te Zierikzee.
Overleden: Zondag 6 Maart 2016 te Heemstede op 92 jarige leeftijd.
Huwde op Dinsdag 20 Mei 1952 te Haarlem met:
Naam: Arend Arie (Arend) Dammers.
Geboren: Zaterdag 8 December 1923 te Haarlem.
Beroep: Kapitein op de HAL (Holland Amerika Lijn).
Overleden: Zondag 14 Juni 1998 op 74½ jarige leeftijd.

Terug naar de start pagina.
                     Name: Samuel (Sam) van den Houten.
                     Born: Monday, October 1, 1877 in Zierikzee.
                     Occupation: Brick layer, Contractor.
                     Deceased: Sunday, April 18, 1943 in Noordgouwe at 65½ year of age.
                     Parents: Leendert van den Houten and en Boudewina Houdkamp.

                     Married on Saturday, July 29, 1903 in Zierikzee with:
                     Name: Elizabeth Laurina Quant.
                     Born: Wednesday, August 27, 1881 in Zierikzee.
                     Deceased: Wednesday, November 19, 1930 in Zierikzee at 49 years of age.
                     Parents: Jacob (Jakob) Quant and Janna Boogerd (Boogert).

This picture is from about 1929. From left to right at the back: Dingeman Frans, Marinus
Cornelis, Leendert Jakob, Jakob Leendert, Wilhelmina Laurina, Janna Johanna en Laurina
Elisabeth.
From left to right at the front: Samuel van den Houten with between his knee Boudewina
Janna, next to him his wife Elizabeth Laurina van den Houten-Quant and next to them
Dina Cornelia and Maria Cornelia.

                        Their 11 children are:

1. Name: Boudewina Janna (Boudje) van den Houten.
Born: Monday, January 11, 1904 in Zierikzee.
Deceased: Saturday, January 27, 1923 in Zierikzee at 19 years of age.

2. Name: Jacob Leendert (Jaap) van den Houten.
Born: Friday, March 31, 1905 in Zierikzee.
Occupation: Bricklayer / Contractor.
Deceased: Wednesday, January 17, 1973 in Zierikzee at 67 ¾ years of age.
Married on Friday, March 15, 1940 in Zierikzee with:
Name: Pieternella Helena (Nel) van de Velde.
Born: Thursday, September 19, 1918 in Oosterland.

3. Name: Wilhelmina Laurina (Mina) van den Houten.
Born: Friday, March 30, 1906 in Zierikzee.
Deceased: Thurday, May 11, 2000 at 94 years of age.
Interred: Tuesday, May 16, 2000.
Married on Wednesday, September 20, 1933 in Rotterdam with:
Name: Willem (Wim) Woudenberg.
Born: Saturday, February 11, 1905 in Rotterdam.
Deceased: Saturday, April 8, 1978 in Rotterdam at 73 years of age.
At May 17, 2000, I received the message that Wilhelmina Laurina (Mina) van den Houten
was deceased on May 11, 2000 and was interred on May 16, 2000.
She was ill for some time and had to undergo a heavy sugery to her belly. The surgeon
was afraid she could not come out of her narcosis. She resign to that and past away some
days later.

4. Nane: Leendert Jacob (Leen) van den Houten.
Born: Sunday, November 3, 1907 in Zierikzee.
Occupation: Bricklayer / Contractor.
Deceased: Friday, February 15, 1985 in Zierikzee at 77¼ years of age.
Married on Wednesday, July 18, 1934 in Zierikzee with:
Name: Tona Pieternella (Toontje) Vijverberg.
Born: Saturday, February 13, 1909 in Ouwerkerk (Z).

5. Name: Janna Johanna (Jannie) van den Houten.
Born: Monday, July 31, 1911 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, December 15, 1987 in the U.S.A. at 76½ years of age.
Married with:
Name: Gerrit de Vente.
Born: Mondag, September 27, 1915.
Occupation: Baker.
Deceased: Sunday, February 6, 1983 in the U.S.A. at 67¼ years of age.

6. Name: Laurina Elizabeth (Laura) van den Houten.
Born: Thursday, July 17, 1913 in Zierikzee.
Deceased: Saturday, January 26, 2002 in Delft at 88½ years of age.
Interred: Thursday, January 31, 2002 at the general cemetery "Iepenhof"
in Delft. Liturgy (Dutch).
Married for the first time on Wednesday, May 23, 1934 in Zierikzee with:
Name: Willem Klippel.
Born: Saturday, January 2, 1915 in Steenbergen.
They devorced on Monday, June 13, 1949 in Zierikzee.
Laurina married on Friday, May 23, 1951 in Rotterdam for the second time now with:
Name: Pieter (Piet) van der Burgh.
Born: Saturday, March 6, 1909 in Vrijenban (now Delft).
Occupation: Butcher.
Deceased: March 19, 1981 at 72 years of age.
On January 29, 2002. I received the sadly message that my aunt Laura (Laurina
Elizabeth van der Burgh - van den Houten) on January 26, 2002 was deceased.
She is interred on the general cemetery "Iepenhof" in Delft on January 31, 2002.
Minister L. den Breejen spoke lovely words about aunt Laura's life.

7. Name: Marinus Cornelis Rinus) van den Houten.
Born: Sunday, March 14, 1915 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, February 11, 1964 in Goes at nearly 49 years of age.
Occupation: Baker.
Married on Friday, October 23, 1942 in Zierikzee with:
Name: Neeltje Baart.
Born: Friday, March 7, 1919.
Deceased: Friday, July 22, 1983 at 64½ years of age.

8. Name: Dingeman Frans (Dingeman or Dé) van den Houten.
Born: Friday, April 25, 1919 in Zierikzee.
Occupation: Employee by the Social Assurance Bank.
Deceased: Wednesday, June 17, 1987 in Amsterdam at 68 years of age.
Married on Thursday, March 4, 1943 in Amsterdam with:
Name: Hillegonda (Gonnie) van Kamp.
Born: Friday, December 14, 1917.
Deceased: Thursday, January 17, 1991 in Amsterdam at 73 years of age.

9. Name: Maria Cornelia (Riet) van den Houten.
Born: Saturday, August 13, 1921 in Zierikzee.
Occupation: Nurse.
Married with:
Name: Aksel Leon (Aksel) Andreassen.
Born in 1924.
Deceased: Tuesday, April 23, 1996 in Harstad (Norway).

10. Name: Dina Cornelia (Dini) van den Houten.
Born: Thursday, December 28, 1922 in Zierikzee.
Married with:
Name: Kees Kannegieter
Deceased: September 1999.

11. Name: Boudewina Janna (Boukje, Bouke) van den Houten.
Born: Tuesday, January 8, 1924 in Zierikzee.
Deceased: Sunday, March 6, 2016 in Heemstede at 92 years of age.
Married on Tuesday, May 20, 1952 in Haarlem with:
Name: Arend Arie (Arend) Dammers.
Born: Saturday, December 8, 1923 in Haarlem.
Occupation: Captain on the HAL (Holland America Line).
Deceased: Sunday, June 14, 1998 at 74½ years of age.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie