Naam: Johannes Antonius van den Houten.
Geboren: Woensdag 21 Februari 1877 om 14:00 uur te Amsterdam.
Zie Persoonskaart: Voorkant, Achterkant.
Aangifte wordt gedaan op Vrijdag 23 Februari 1877 door vroedvrouw Jannetje
van den Berge.
Getuigen bij de geboorte zijn: de 23 jarige Sergent Johannes Antonius van den Houten
(gelegerd in de Oranje Nassau kazerne),  en de 40 jarige Sergeant Gerardus Reinier van Platericht.
Overleden: Woensdag 6 Oktober 1965 te Ouder-Amstel op 88½ jarige leeftijd.
Beroep: Onderwijzer.
Slaagde op Woensdag 8 Augustus 1900 te Amsterdam voor de akte Lager Onderwijs - Fransch.
Op Dinsdag 11 November 1902 werd Johannes op voordracht van B. en W. als onderwijzer der
2e klasse aan de Burght-school te Amsterdam benoemd.
Ouders: Johannis van den Houten en Teuntje Elizabeth IJs(e)brands.

Ondertrouw op Donderdag 18 Mei 1905 te Amsterdam.
Huwde op Dinsdag 6 Juni 1905 te Naarden met:
Naam: Albertine Maria Proes.
Geboren: Zondag 16 Januari 1881 te Amsterdam.
Overleden: Donderdag 3 December 1953 te Amsterdam op 72¾ jarige leeftijd.
Ouders: Gijsbertus Proes en Cornelia Maria Blum.

                        Zij kregen 2 kinderen:

1. Naam: Johannes Antonius van den Houten.
Geboren: Zondag 6 Mei 1906.
Overleden: November 1989 te Montreux op 83½ jarige leeftijd.

2. Naam: Albertine Maria van den Houten.
Geboren: Dinsdag 24 November 1908 te Amsterdam.
Overleden: Zondag 9 Juni 1996 te Laren op 87½ jarige leeftijd.
Albertine huwde op Donderdag 19 September 1935 met:
Naam: Jan Willem Vlierboom.
Geboren: Donderdag 18 Januari 1894 te Amsterdam.
Overleden: Zaterdag 11 September 1937 op 43¾ jarige leeftijd.Johannes en Albertine kwamen op Maandag 29 Oktober 1923 vanuit Naarden in
Amsterdam wonen alwaar ze op verschillende adressen woonden. Per Donderdag 16
April 1936 verhuisden ze naar de Linnaeusparkweg 115 I hoog. Johannes zou  op Donderdag 7 Oktober 1965 naar de Populierstraat 8 te Ouder-Amstel verhuizen, maar
dat ging niet door omdat hij op 6 Oktober 1965 overleed.

Terug naar de start pagina.
Name: Johannes Antonius van den Houten.
Born: Wednesday, February 21, 1877 at 14:00 in Amsterdam.
See Personal Record Card: Front, Back.
Declaration is done at Friday, February 23, 1877 by obstetrician Jannetje van den Berge.
Witnesses are the 23 year old Sergeant Johannes Antonius van den Houten (Stationed in
the Oranje Nassau Barracks), and the 40 years  old Sergeant Gerardus Reinier van Platericht.
Deceased: Wednesday, October 6, 1965 in Ouder-Amstel at 88½ years of age.
Occupation: Teacher.
Parents: Johannis van den Houten and Teuntje Elizabeth IJs(e)brands.

Married on Tuesday, June 6, 1905 in Naarden with:
Name: Albertine Maria Proes.
Born: Sunday, January 16, 1881 in Amsterdam.
Deceased: Thursday, December 3, 1953 in Amsterdam at 72¾ years of age.
Parents: Gijsbertus Proes and Cornelia Maria Blum.

                        They had 2 children:

1. Name: Johannes Antonius van den Houten.
Born: Sunday, May 6, 1906.
Deceased: November 1989 in Montreux at 83½ years of age.

2. Name: Albertine Maria van den Houten.
Born: Tuesday, November 24, 1908 in Amsterdam.
Deceased: Sunday, June 9, 1996 in Laren at 87½ years of age.
Albertine married on Thursday, September 19, 1935 with:
Name: Jan Willem Vlierboom.
Born: Thursday, January 18, 1894 in Amsterdam.
Deceased: Saturday, September 1937 at 43¾ years of age.Johannes and Albertine moved on Monday, October 29, 1923 from Naarden to Amsterdam
and lived there at different addresses. Per Thursday, April 16, 1936 they moved to the
Linnaeusparkweg 115 second floor. Johannes planned to move on Thurday, October 7,
1965 to the Populierstraat 8 in Ouder-Amstel, but died on October 6, 1965.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie