Naam: : Marinus van den Houten.
Geboren: Zondag 30 Januari 1876 te Poortvliet.
Bron: Geboorteakten Poortvliet 1811-1905.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Woensdag 18 December 1940 te Oud-Vossemeer op 64¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Oud-Vossemeer 1811-1955.
Ouders: Jan van den Houten en Tannetje Cornelia den Engelsman.

Huwde op Donderdag 5 December 1895 te Oud-Vossemeer met:
Bron: Huwelijksakten Oud-Vossemeer 1811-1930.
Naam: Maria Witte.
Geboren: Woensdag 1 September 1875 te Oud-Vossemeer.
Bron: Geboorteakten Oud-Vossemeer 1811-1905.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Vrijdag 23 Oktober 1953 te Bergen op Zoom op 78 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Oud-Vossemeer 1811-1955.
Ouders: Adriaan Witte en Josina Lindthout.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Dinsdag 11 Februari 1896 te Oud-Vossemeer.
Bron: Geboorteakten Oud-Vossemeer 1811-1905.
Overleden: Dinsdag 25 Februari 1896 te Oud-Vossemeer slechts 14 dagen oud.
Bron: Overlijdensakten Oud-Vossemeer 1811-1955.

2. Naam: Jozina van den Houten.
Geboren: Zaterdag 1 Juli 1899 te Oud-Vossemeer.
Bron: Geboorteakten Oud-Vossemeer 1811-1905.
Overleden: Maandag 21 Augustus 1899 te Oud-Vossemeer slechts 7 weken oud.
Bron: Overlijdenakten Oud-Vossemeer 1811-1955.

3. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Vrijdag 26 Juni 1903 te Oud-Vossemeer.
Bron: Geboorteakten Oud-Vossemeer 1811-1905.
Huwde op Donderdag 8 Mei 1924 te Oud-Vossemeer met:
Bron: Huwelijksakten Oud-Vossemeer 1811-1930.
Naam: Johanna Anna van den Boogaard.
Geboren: Zaterdag 5 December 1903 te Oud-Vossemeer.
Bron: Geboorteakten Oud-Vossemeer 1811-1905.
Ouders: Johannis van den Boogaard en Barendina van Driel.

Terug naar de start pagina.
Name: Marinus van den Houten.
Born: Sunday, January 30, 1876 in Poortvliet.
Source: Birth certificates Poortvliet 1811-1905.
Occupation: Worker.
Deceased: Wednesday, December 18, 1940 in Oud-Vossemeer at 64¾ years of age.
Source: Death certificates Oud-Vossemeer 1811-1955.
Parents: Jan van den Houten and Tannetje Cornelia den Engelsman.

Married on Thursday, December 5, 1895 in Oud-Vossemeer with:
Source: Marriage certificates Oud-Vossemeer 1811-1930.
Name: Maria Witte.
Born: Wednesday, September 1, 1875 in Oud-Vossemeer.
Source: Birth certificates Oud-Vossemeer 1811-1905.
Occupation: Maid.
Deceased: Friday, October 23, 1953 in Bergen op Zoom at 78 years of age.
Source: Death certificates Oud-Vossemeer 1811-1955.
Parents: Adriaan Witte and Josina Lindthout.

                        They had 3 children:

1. Name: Jan van den Houten.
Born: Tuesday, February 11, 1896 in Oud-Vossemeer.
Source: Birth certificates Oud-Vossemeer 1811-1905.
Deceased: Tuesday, February 25, 1896 in Oud-Vossemeer only 14 days old.
Source: Death certificates Oud-Vossemeer 1811-1955.

2. Name: Jozina van den Houten.
Born: Saturday, July 1, 1899 in Oud-Vossemeer.
Source: Bith certificates Oud-Vossemeer 1811-1905.
Deceased: Monday, August 21, 1899 in Oud-Vossemeer only 7 weeks old.
Source: Death certificates Oud-Vossemeer 1811-1955.

3. Name: Jan van den Houten.
Born: Friday, June 26, 1903 in Oud-Vossemeer.
Source: Birth certificates Oud-Vossemeer 1811-1905.
Married on Thursday, May 8, 1924 in Oud-Vossemeer with:
Source: Marriage certificates Oud-Vossemeer 1811-1930.
Name: Johanna Anna van den Boogaard.
Born: Saturday, December 5, 1903 in Oud-Vossemeer.
Source: Birth certificates Oud-Vossemeer 1811-1905.
Parents: Johannis van den Boogaard and Barendina van Driel.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie