Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Donderdag 11 September 1873 te Zierikzee.
Beroep: Zakkendrager, Kantonnier.
Overleden: Dinsdag 6 Maart 1945 te Roosendaal (N-Br) op 71½ jarige leeftijd.
Ouders: Florus van den Houten en Isabella Cornelisse.

Huwde op Woensdag 24 April 1895 te Zierikzee met:
Naam: Elisabeth Hogerheijde.
Geboren: Donderdag 15 Mei 1873 te Zierikzee.
Overleden: Donderdag 21 Januari 1960 te Amsterdam op 86¾ jarige leeftijd.
Ouders: Marinus Hogerheijde en Anna Tabberne.

                        Zij kregen 9 kinderen:

1. Naam: Floris van den Houten.
Geboren: Maandag 30 September 1895 te Zierikzee.
Beroep: Sigarenmaker, Monteur.
Overleden: Maandag 16 Mei 1977 te Delft op ruim 81 jarige leeftijd.

2. Naam: Marinus van den Houten.
Roepnaam: Marien.
Geboren: Zondag 8 November 1896 te Zierikzee.
Beroep: Sigarenmaker.
Overleden: Dinsdag 28 November 1961 te Roosendaal op 65 jarige leeftijd.

3. Naam: Izabella  van den Houten.
Roepnaam: Bella.
Geboren: Dinsdag 18 April 1899 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 20 September 1988 te Utrecht op ruim 89½ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 24 December 1919 te Zierikzee met:
Naam: Abraham Leendert Kraak.
Geboren: Maandag 1 Februari 1897 te Nieuwerkerk.
Beroep: Landbouwersknecht, Paardeknecht.
Overleden: Dinsdag 21 Februari 1967 te Utrecht.
Ouders: Lourens Kraak en Maatje Berrevoets.

4. Naam: Anna  van den Houten.
Geboren: Donderdag 10 Oktober 1901 te Zierikzee.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Dinsdag 30 April 1991 te Middelburg op ruim 89½ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 27 April 1927 te Middelburg met:
Naam: Andries Frans Gabrielse.
Geboren: Zaterdag 21 Oktober 1899 te Middelburg, wijk L, nummer 25.
Beroep: Fabrieksarbeider.
Ouders: Jacob Gabrielse (beroep: herbergier) en Leintje Louwerse.

5. Naam: Pieternella  van den Houten.
Geboren: Zaterdag 9 Juli 1904 te Zierikzee.
Overleden: Woensdag 5 Juli 2000 te Schouwen-Duiveland op bijna 96 jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 21 Maart 1923 te Zierikzee met:
Naam: Jan Cornelis Krello.
Geboren: Dinsdag 10 December 1901 te Middelburg.
Beroep: Hofmeesterbediende.
Overleden: Zondag 18 Oktober 1998 te Schouwen-Duiveland op 96¾ jarige leeftijd.

6. Naam: Gerardus Jan  van den Houten.
Roepnaam: Geert.
Geboren: Vrijdag 22 December 1905 te Zierikzee.
Beroep: Metselaar.
Overleden: Woensdag 31 Mei 1989 te Hoorn op 83½ jarige leeftijd.

7. Naam: Jacobus  van den Houten.
Geboren: Zaterdag 28 Maart 1908 te Zierikzee.
Beroep: Huisschilder.
Overleden: Woensdag 27 Februari 1980 te Sittard op bijna 72 jarige leeftijd.
Huwde op Zaterdag 23 Juli 1955 te Amsterdam met:
Naam: Gezina Kleine.
Geboren: in Bontrop? (Bottrop?) (Duitsland).

8. Naam: Cornelis  van den Houten.
Roepnaam: Kees.
Geboren: Dinsdag 8 Juni 1909 te Zierikzee.
Beroep: Transportarbeider, Opperman.
Overleden: Zaterdag 6 April 1991 te Amsterdam op bijna 82 jarige leeftijd.

9. Naam: Elisabeth van den Houten.
Roepnaam: Betje.
Geboren: Woensdag 22 April 1914 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 22 November 1977 te Pretoria (Zuid Afrika) op 63½ jarige leeftijd.
Huwde met:
Naam: Leen Almekerk.

Terug naar de start pagina.
Name: Cornelis van den Houten.
Born: Thursday, September 11, 1873 in Zierikzee.
Occupation: Bagbearer, Roadmender.
Deceased: Tuesday, March 6, 1945 in Roosendaal (N-Br) at 71½ years of age.
Parents: Florus van den Houten and Isabella Cornelisse.

Married on Wednesday, April 24, 1895 in Zierikzee with:
Name: Elisabeth Hogerheijde.
Born: Thursday, May 15, 1873 in Zierikzee.
Deceased: Thursday, January 21, 1960 in Amsterdam at 86¾ years of age.
Parents: Marinus Hogerheijde and Anna Tabberne.

                        They had 9 children:

1. Name: Floris van den Houten.
Born: Monday, September 30, 1895 in Zierikzee.
Occupation: Cigarmaker, Machanic.
Deceased: Monday, May 16, 1977 in Delft at 81 years of age.

2. Name: Marinus van den Houten.
Born: Sunday, November 8, 1896 in Zierikzee.
Occupation: Cigarmaker.
Deceased: November 28, 1961 in Roosendaal at 65 years of age.

3. Name: Izabella  van den Houten.
Born: Tuesday, April 18, 1899 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, September 20, 1988 in Utrecht at 89½ years of age.
Married on Wednesday, December 24, 1919 in Zierikzee with:
Name: Abraham Leendert Kraak.
Born: Monday, February 1, 1897 in Nieuwerkerk.
Occupation: Farmhand.
Deceased: Tuesday, February 21, 1967 in Utrecht.
Parents: Lourens Kraak and Maatje Berrevoets.

4. Name: Anna  van den Houten.
Born: Thursday, October 10, 1901 in Zierikzee.
Occupation: Maid.
Deceased: Tusday, April 30, 1991 in Middelburg at 89½ years of age.
Married on Wednesday, April 27, 1927 in Middelburg with:
Name: Andries Frans Gabrielse.
Born: Saturday, October 21, 1899 in Middelburg district L, number 25.
Occupation: Factoryworker.
Parents: Jacob Gabrielse (occupation: innkeeper) and Leintje Louwerse.

5. Name: Pieternella  van den Houten.
Born: Saturday, July 9, 1904 in Zierikzee.
Deceased: Wednesday, July 5, 2000 in Schouwen-Duiveland at almost 96 years of age.
Married on Wednesday, March 21, 1923 in Zierikzee with:
Name: Jan Cornelis Krello.
Born: Tuesday, December 10, 1901 in Middelburg.
Deceased: Sunday, October 18, 1998 in Schouwen-Duiveland at 96¾ years of age.

6. Name: Gerardus Jan  van den Houten.
Born: Friday, December 22, 1905 in Zierikzee.
Occupation: Bricklayer.
Deceased: Wednesday, May 31, 1989 in Hoorn at 83½ years of age.

7. Name: Jacobus  van den Houten.
Born: Saturday, March 28, 1908 in Zierikzee.
Occupation: House Painter.
Deceased: Wednesday, February 27, 1980 in Sittard at nearly 72 years of age.
Married on Saturday, July 23, 1955 in Amsterdam with:
Name: Gezina Kleine.
Born: in Bontrop? (Bottrop?) (Germany).

8. Name: Cornelis  van den Houten.
Born: Tuesday, June 8, 1909 in Zierikzee.
Occuparion: Transport Worker, Bricklayer's assistent.
Deceased: Saturday, April 6, 1991 in Amsterdam at nearly 82 years of age.

9. Name: Elisabeth  van den Houten.
Born: Wednesday, April 22, 1914 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, November 22, 1977 in Pretoria (South Africa) at 63½ years of age.
Married with:
Name: Leen Almekerk.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie