Naam: Johannes van den Houten.
Geboren: Maandag 27 Januari 1873 te Zierikzee.
Ouders: Cornelis of Kornelis van den Houten en Maatje Beye.

Huwde met:
Naam: Cornelia Buijtelaar.
Geboren: Vrijdag 20 Maart 1874 te Kralingen.

                        Zij kregen 9 kinderen:

1. Naam: Kornelis van den Houten.
Geboren: Vrijdag 17 Augustus 1894 te Kralingen.
Huwde met:
Naam: Geertruida Jansen.
Geboren: Zondag 17 April 1898 te Delft.

2. Naam: Margaretha van den Houten.
Geboren: Zondag 17 November 1895 te Rotterdam.
Huwde op Woensdag 28 Mei 1924 te Rotterdam met:
Naam: Adrianus Venderbos.
Geboren: ± 1894 te Kralingen.
Ouders: Gerrit Johannes Venderbos en Adriana Maria de Vos.

3. Naam: Maatje Cornelia van den Houten.
Geboren: Vrijdag 11 Augustus 1899 te Rotterdam.

4. Naam: Cornelia van den Houten.
Geboren: 1902 in Rotterdam.
Woonde haar hele leven in Rotterdam, Spangen.
Huwde op Woensdag 9 Juli 1924 te Rotterdam met:
Naam: Jan Johannes Suur.
Geboren: ± 1901 te Schoonhoven.
Ouders: Jan Hendrik Suur en Jannigje Cuborg.

5. Naam: Johannes Maarten van den Houten.
Geboren: Zaterdag 2 September 1905 te Rotterdam.
Overleden: Zaterdag 18 Mei 1996 te Rotterdam op 90¾ jarige leeftijd.

6. Naam: Maarten van den Houten.
Geboren: Maandag 7 December 1908 te Rotterdam.
Overleden: Dinsdag 2 Oktober 1990 te Rotterdam op 81¾ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 22 Augustus 1928 te Rotterdam met:
Naam: Teuntje Suzanna Ketting.
Geboren: Maandag 6 December 1909 te Rotterdam.
Overleden: Maandag 26 Oktober 1964 te Rotterdam op 54¾ jarige leeftijd.

7. Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Zondag 7 Mei 1911 te Rotterdam.
Overleden: Zondag 28 Mei 2000 te Rotterdam op 89 jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 11 Augustus 1937 te Rotterdam met:
Naam: Wilhelmina Hendrika Vos.
Geboren: Vrijdag 2 November 1917 te Rotterdam.

8. Naam: Marinus van den Houten.
Geboren: Donderdag 5 September 1912 te Rotterdam.
Overleden: Woensdag 10 Mei 1995 te Rotterdam op 82¾ jarige leeftijd.

9. Naam: Leo van den Houten.
Geboren: Maandag 12 Februari 1914 te Rotterdam.
Overleden: Zaterdag 6 September 1980 te Groningen op 66½ jarige leeftijd.
Huwde in Juni/Juli 1940 te Rotterdam met:
Naam: Jacoba Johanna Brandenburg.
Geboren: Zaterdag 29 November 1919.
Overleden: Dinsdag 21 Oktober 1980 op bijna 61 jarige leeftijd.

Mede dank aan Corrie de Place.

Terug naar de start pagina.
Name: Johannes van den Houten.
Born: Monday, January 27, 1873 in Zierikzee.
Parents: Cornelis of Kornelis van den Houten and Maatje Beye.

Married with:
Name: Cornelia Buijtelaar.
Born: Friday, March 20, 1874 in Kralingen.

                        They had 7 children:

1. Name: Kornelis van den Houten.
Born: Friday, August 17, 1894 in Kralingen.
Married with:
Name: Geertruida Jansen.
Born: Sunday, April 17, 1898 in Delft.

2. Name: Margaretha van den Houten.
Born: Sunday, November 17, 1895 in Rotterdam.
Married on Wednesday, May 28, 1924 in Rotterdam with:
Name: Adrianus Venderbos.
Born: ± 1894 in Kralingen.
Parents: Gerrit Johannes Venderbos and Adriana Maria de Vos.

3. Name: Maatje Cornelia van den Houten.
Born: Friday, August 11, 1899 in Rotterdam.

4. Name: Cornelia van den Houten.
Born: 1902 in Rotterdam.
Lived whole her live in Rotterdam, Spangen.
Married on Wednesday, July 9, 1924 in Rotterdam with:
Name: Jan Johannes Suur.
Born: ± 1901 in Schoonhoven.
Parents: Jan Hendrik Suur and Jannigje Cuborg.

5. Name: Johannes Maarten van den Houten.
Born: Saturday, September 2, 1905 in Rotterdam.
Deceased: Saturday, May 18, 1996 in Rotterdam at 90¾ years of age.

6. Naam: Maarten van den Houten.
Born: Monday, December 7, 1908 in Rotterdam.
Deceased: Tuesday, October 2, 1990 in Rotterdam at 81¾ years of age.
Married on Wednesday, August 22, 1928 in Rotterdam with:
Name: Teuntje Suzanna Ketting.
Born: Monday, December 6, 1909 in Rotterdam.
Deceased: Monday, October 26, 1964 in Rotterdam at 54¾ years of age.

7. Name: Adriaan van den Houten.
Born: Sunday, May 7, 1911 in Rotterdam.
Deceased: Sunday, May 28, 2000 in Rotterdam at 89 years of age.
Married on Wednesday, August 11, 1937 in Rotterdam with:
Name: Wilhelmina Hendrika Vos.
Born: Friday, November 2, 1917 in Rotterdam.

8. Name: Marinus van den Houten.
Born: Thursday, September 5, 1912 in Rotterdam.
Deceased: Wednesday, May 10, 1995 in Rotterdam at 82¾ years of age.

9. Name: Leo van den Houten.
Born: Monday, February 12, 1914 in Rotterdam.
Deceased: Saturday, September 6, 1980 in Groningen at 66½ years of age.
Married in Juni/Juli 1940 in Rotterdam with:
Name: Jacoba Johanna Brandenburg.
Born: Saturday, November 29, 1919.
Deceased: Tuesday, October 21, 1980 at almost 61 years of age.

Also thanks to Corrie de Place.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie