Naam: Jozua Joost van den Houten.
Geboren: Woensdag 13 Maart 1872 te Zierikzee.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Donderdag 5 Januari 1950 te Zierikzee op 77¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.
Ouders: Paulus van den Houten en Elizabeth Blom.

Huwde op Woensdag 21 Augustus 1901 te Zierikzee met:
Naam: Clazina (Clasina) Suurland.
Geboren: Donderdag 19 September 1872 te Zierikzee.
Overleden: Zaterdag 19 Juli 1952 te Zierikzee op 79¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.
Ouders: Jan Suurland (Beroep: Zoutziedersknecht) en Lena van Don.

                        Zij kregen 2 kinderen:

1. Naam: Elizabeth van den Houten.
Geboren: Dinsdag 17 Juni 1902 te Zierikzee.
Overleden: Donderdag 13 September 1990 te Zierikzee op 88¼ jarige leeftijd.
Huwde met:
Naam: Frans Anton van Burgh.
Geboren: Woensdag 15 Augustus 1900.
Overleden: Maandag 29 Juli 1957 te Zierikzee op bijna 57 jarige leeftijd.

Zie foto van hun laatste rustplaats.

2. Naam: Lena van den Houten.
Geboren: Donderdag 7 Juli 1904 te Zierikzee.
Huwde te Zierikzee met:
Naam: Jan Schot.

Terug naar de start pagina.
Name: Jozua Joost van den Houten.
Born: Wednesday, March 13, 1872 in Zierikzee.
Occupation: Worker.
Deceased: Thursday, January 5, 1950 in Zierikzee at 77¾ years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.
Parents: Paulus van den Houten and Elizabeth Blom.

Married on Wednesday, August 21, 1901 in Zierikzee with:
Name: Clazina (Clasina) Suurland.
Born: Thursday, September 19, 1872 in Zierikzee.
Deceased: Saturday, July 19, 1952 in Zierikzee at 79¾ years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.
Parents: Jan Suurland (Occupation: Saltmaker help) and Lena van Don.

                        They had 2 children:

1. Name: Elizabeth van den Houten.
Born: Tuesday, June 17, 1902 in Zierikzee.
Deceased: Thursday, September 13, 1990 in Zierikzee at 88¼ years of age.
Married with:
Name: Frans Anton van Burgh.
Born: Wednesday, August 15, 1900.
Deceased: Monday, July 29, 1957 in Zierikzee at almost 57 years of age.

See picture of their last resting-place.

2. Name: Lena van den Houten.
Born: Thursday, July 7, 1904 in Zierikzee.
Married in Zierikzee with:
Name: Jan Schot.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie