Naam: Charlotte van den Houten.
Geboren: Zondag 5 September 1869 om 10:00 uur in wijk A huisnummer 345 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Donderdag 15 Februari 1940 te Rotterdam op 70½ jarige leeftijd.
Begraven: Maandag 19 Februari 1940 te Rotterdam.
Ouders: Cornelis van den Houten en Maria Louissa Somers.

                        Charlotte kreeg 1 kind:

1. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Vrijdag 26 April 1907 te Zevenbergen.
Gedoopt: Zondag 21 Juli 1907 te Zevenbergen.
Overleden: Donderdag 9 April 1981 te Rotterdam op bijna 74 jarige leeftijd.
Gecremeerd: Maandag 13 April 1981 te Rotterdam.
Huwde: als Cornelis Dubbelman op Woensdag 14 Oktober 1936 met:
Naam: Anna Langstraten.
Geboren: Woendag 2 December 1914 te Oud Beijerland.
Overleden: Vrijdag 22 Maart 1998 te Rotterdam op 83 jarige leeftijd.
Zij kregen 4 kinderen die allen Dubbelman heetten.

Charlotte huwde op Vrijdag 20 Oktober 1916 te Zevenbergen met:
Zie scan van huwelijksakte.
Naam: Johannes Cornelis Dubbelman.
Geboren: Woensdag 29 Juni 1881 om 10:00 uur in wijk B huisnummer 19 te Willemstad.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Schipper.
Weduwnaar van Cornelia Aagje van Schilfgaarde (1889 - 1916) met wie hij in 1911 te Fijnaart en Heijningen huwde.
Overleden: Dinsdag 20 Augustus 1957 te Rotterdam op 76 jarige leeftijd.
Ouders: Johannes Dubbelman (schippersknecht) en Jenneke van Wouwen.

Cornelis, zoon van Charlotte, werd bij dit huwelijk ge-echt en verkreeg de naam Dubbelman.
De biologische vader van Cornelis was Willem Konings (1877 - 1927) die, naar verluid, van zijn ouders, Adriaan Konings (1852 - 1904) en Cornelia Hartman (1853 - 1935), geen toestemming kreeg om met Charlotte te huwen en bleef zijn leven lang vrijgezel.

Terug naar de start pagina.
Name: Charlotte van den Houten.
Born: Sunday, September 5, 1869 at 10:00 hrs. in district A housenumber 345 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Thursday, February 15, 1940 in Rotterdam at 70½ years of age.
Buried: Monday, Februari 19, 1940 in Rotterdam.
Parents: Cornelis van den Houten and Maria Louissa Somers.

                        Charlotte had 1 child:

1. Name: Cornelis van den Houten.
Born: Friday, April 26, 1907 in Zevenbergen.
Baptized: Sunday, July 21, 1907 in Zevenbergen.
Deceased: Thursday, April 9, 1981 in Rotterdam at almost 74 years of age.
Cremated: Monday, April 13, 1981 in Rotterdam.
Married: as Cornelis Dubbelman on Wednesday October 14, 1936 with:
Name: Anna Langstraten.
Born: Wednesday, December 2, 1914 in Oud Beijerland.
Deceased: Friday, March 22, 1998 in Rotterdam at the age of 83.
They had 4 children, all of whom were called Dubbelman.

Charlotte married on Friday, October 20, 1916 in Zevenbergen with:
See scan of marriage certificate.
Name: Johannes Cornelis Dubbelman.
Born: Wednesday, June 29, 1881 at 10:00 hrs. in district B housenumber 19 in Willemstad.
See scan of birth certificate.
Occupation: Skipper.
Widower of Cornelia Aagje van Schilfgaarde (1889 - 1916) with whom he married in 1911 in Fijnaart en Heijningen.
Deceased: Tuesday, August 20, 1957 in Rotterdam at 76 years of age.
Parents: Johannes Dubbelman (skippershelp) and Jenneke van Wouwen.

Cornelis, son of Charlotte, was legitimized at this marriage and was given the name Dubbelman.
The biological father of Cornelis was Willem Konings (1877 - 1927) who, reportedly, from his parents, Adriaan Konings (1852 - 1904) and Cornelia Hartman (1853 - 1935), did not get permission to marry Charlotte and remained his life long single.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie