Naam: Thona van den Houten.
Geboren: Vrijdag 7 Februari 1868 te Zierikzee.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Vrijdag 24 December 1937 te Delft op bijna 70 jarige leeftijd.
Ouders: Paulus van den Houten en Elizabeth Blom.

Huwde op Maandag 10 April 1893 te Zierikzee met:
Naam: Jan Morijn.
Geboren: Maandag 1 Mei 1865 te Zierikzee.
Beroep: Metselaar.
Overleden: Zaterdag 22 Juni 1929 te Delft op 64 jarige leeftijd.
Ouders: Pieter Morijn en Maartje Wilhelmina Adriana Trijzelaar.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Pieter Paulus Morijn.
Geboren: Woensdag 7 Maart 1894 te Zierikzee.
Beroep: Metselaar.
Huwde op Woensdag 15 Mei 1918 te Zierikzee met:
Naam: Marina in den Bosch.
Geboren: Maandag 14 Oktober 1895 te Zierikzee.
Ouders: Adrianus in den Bosch en Lena Bolier.

2. Naam: Paulus Johannes Morijn.
Geboren: Vrijdag 22 Maart 1895 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 5 Maart 1985 op bijna 90 jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 17 Juni 1925 te Delft met:
Naam: Dirkje Johanna van der Hoeven.
Geboren: Woensdag 4 Maart 1903 te Delft.
Ouders: Johannes van der Hoeven en Johanna Mol.

3. Naam: Johannes Jozua Morijn.
Geboren: Vrijdag 27 Augustus 1897 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 20 April 1982 te Delft op 84½ jarige leeftijd.
Huwde op Woendag 16 Juli 1924 te Delft met:
Naam: Johanna Maria van Brussel.
Geboren: Zondag 7 September 1902 te Delft.
Ouders: Johannes Anthonius van Brussel en Maria Oldenbroek.

Met dank aan: Ruud Morijn.

Terug naar de start pagina.
Name: Thona van den Houten.
Born: Friday, February 7, 1868 in Zierikzee.
Occupation: Maid.
Deceased: Friday, December 24, 1937 in Delft almost 70 years of age.
Parents: Paulus van den Houten and Elizabeth Blom.

Married on Monday, April 10, 1893 in Zierikzee with:
Name: Jan Morijn.
Born: Monday, May 1, 1865 in Zierikzee.
Occupation: Bricklayer.
Deceased: Saturday, June 22, 1929 in Delft at 64 years of age.
Parents: Pieter Morijn and Maartje Wilhelmina Adriana Trijzelaar.

                        They had 3 children:

1. Name: Pieter Paulus Morijn.
Born: Wednesday, March 7, 1894 in Zierikzee.
Occupation: Bricklayer.
Married on Wednesday, May 15, 1918 in Zierikzee with:
Name: Marina in den Bosch.
Born: Monday, October 14, 1895 in Zierkzee.
Parents: Adrianus in den Bosch and Lena Bolier.

2. Name: Paulus Johannes Morijn.
Born: Friday, March 22, 1895 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, March 5, 1985 at almost 90 years of age.
Married on Wednesday, June 17, 1925 in Delft with:
Name: Dirkje Johanna van der Hoeven.
Born: Wednesday, March 4, 1903 in Delft.
Parents: Johannes van der Hoeven and Johanna Mol.

3. Name: Johannes Jozua Morij.
Born: Friday, August 27, 1897 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, April 20, 1982 in Delft at 84½ years of age.
Married on Wednesday, July 16, 1924 in Delft with:
Name: Johanna Maria van Brussel.
Born:: Sunday, September 7, 1902 in Delft.
Parents: Johannes Anthonius van Brussel and Maria Oldenbroek.

Thanks to: Ruud Morijn.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie