Naam: Gerrit van den Houten.
Geboren: Donderdag 6 Februari 1868 te Goedereede.
Overleden: Vrijdag 5 Mei 1950 te Ouddorp op 82¼ jarige leeftijd.
Ouders: Leendert van den Houten en Catharina Orgers.

Huwde op Vrijdag 19 November 1886 te Goedereede met:
Naam: Leuntje van Splunteren.
Geboren: Maandag 8 Januari 1866 te Ouddorp.
Ouders: Bastiaan van Splunteren en Tona Breederveld.

                        Zij kregen 9 kinderen:

1. Naam: Catharina van den Houten.
Geboren: Maandag 21 Februari 1887 te Ouddorp.
Overleden: Zondag 22 Augustus 1976 te Dirksland op 89½ jarige leeftijd.
Huwde voor de eerste keer op Zaterdag 21 Juni 1913 te Goedereede met:
Naam: Pieter Redert.
Geboren: Zondag 18 Oktober 1885 te Goedereede.
Beroep: Visser.
Overleden: Zondag 22 December 1918 te Goedereede op 33 jarige leeftijd.
Ouders: Pieter Redert (1863-1946) en Krijntje Bruggeman (1864-1947).
Catharina huwde voor de tweede keer op Vrijdag 25 April 1924 te Goedereede, nu met:
Naam: Johannes Willem Bruggeman.
Geboren: Woensdag 5 Oktober 1887 te Goedereede.
Ouders: Dimmen Bruggeman en Johanna Bakelaar.
Weduwnaar van Baaltje van Heest.

2. Naam: Bastiaan van den Houten.
Geboren: Zaterdag 16 Februari 1889 te Ouddorp.
Zie scans van de Persoonskaart: Voorkant, Achterkant.
Overleden: Woensdag 16 November 1949 te Zuidland op 60¾ jarige leeftijd.
Huwde op Zaterdag 28 Augustus 1915 te Ouddorp met:
Naam: Arjaantje van Huizen.
Geboren: Vrijdag 28 September 1894 te Ouddorp.

3. Naam: Leendert van den Houten.
Geboren: Donderdag 16 April 1891 te Ouddorp.
Overleden: Vrijdag 1 September 1899 te Ouddorp op 8¼ jarige leeftijd.

4. Naam: Tona van den Houten.
Geboren: Donderdag 26 Oktober 1893 te Ouddorp.
Overleden: Dinsdag 21 November 1978 te Ouddorp op 85 jarige leeftijd.
Bron: www.zerken.nl
Zie foto van haar laatste rustplaats.
Huwde op Donderdag 1 Augustus 1918 te Goedereede met:
Naam: Willem Kasper Roos.
Geboren: Woensdag 12 januari 1895 te Goedereede.
Overleden: Dinsdag 20 April 1976 te Ouddorp op 81¼ jarige leeftijd.
Bron: www.zerken.nl
Zie hier een foto van zijn laatste rustplaats.
Ouders: Leendert Roos en Cornelia Breederveld.

5. Naam: Nicolaas van den Houten.
Geboren: Zondag 14 Juli 1895 te Ouddorp.
Overleden: Dinsdag 29 Augustus 1899 te Ouddorp slechts 4 jaar oud.

6. Naam: Aren van den Houten.
Geboren: Vrijdag 5 Augustus 1898 te Ouddorp.

7. Naam: Leendert Nicolaas van den Houten.
Geboren: Dinsdag 18 September 1900 te Ouddorp.
Beroep: Landarbeider, Grondwerker.
Overleden: Zondag 19 Mei 1974 te Dirksland op 73¼ jarige leeftijd.
Huwde op Donderdag 7 December 1939 te Ouddorp met:
Naam: Klaasje Ihrman.
Geboren: Vrijdag 20 Januari 1905 te Ouddorp.
Overleden: Vrijdag 1 December 1978 te Goedereede op bijna 74 jarige leeftijd.

8. Naam: Klaasje van den Houten.
Geboren: Woensdag 24 December 1902 te Ouddorp.

9. Naam: Jacob van den Houten.
Geboren: Maandag 21 Maart 1904 te Ouddorp.
Beroep: Landarbeider.
Overleden: Donderdag 22 April 1954 te Dirksland op 50 jarige leeftijd.
Huwde op Donderdag 27 Juli 1927 te Ouddorp met:
Naam: Geertruida Jansen.
Geboren: Dinsdag 30 Maart 1909 te Ouddorp.

Terug naar de start pagina.
Name: Gerrit van den Houten.
Born: Thursday, Februari 6, 1868 in Goedereede.
Deceased: Friday, May 5, 1950 in Ouddorp at 82¼ years of age.
Parents: Leendert van den Houten and Catharina Orgers.

Married on Friday, November 19, 1886 in Goedereede with:
Name: Leuntje van Splunteren.
Born: Monday, January 8, 1866 in Ouddorp.
Parents: Bastiaan van Splunteren and Tona Breederveld.

                        They had 9 children:

1. Name: Catharina van den Houten.
Born: Monday, February 21, 1887 in Ouddorp.
Deceased: Sunday, August 22, 1976 in Dirksland at 89½ years of age.
Married for the first time on Saturday, June 21, 1913 in Goedereede with:
Name: Pieter Redert.
Born: Sunday, October 18, 1885 in Goedereede.
Occupation: Fisherman.
Deceased: Sunday, December 22, 1918 in Goedereede at 33 years of age.
Parents: Pieter Redert (1863-1946) and Krijntje Bruggeman (1864-1947).
Catharina married for the second time on Friday, April 24, 1924 in Goedereede, now with:
Name: Johannes Willem Bruggeman.
Born: Wednesday, October 5, 1887 in Goedereede.
Parents: Dimmen Bruggeman and Johanna Bakelaar.
Widower of Baaltje van Heest.

2. Name: Bastiaan van den Houten.
Born: Saturday, February 16, 1889 in Ouddorp.
See scans of his Personal Record Card: Front, Back.
Deceased: Wednesday, November 16, 1949 in Zuidland at 60¾ years of age.
Married on Saturday, August 28, 1915 in Ouddorp with:
Name: Arjaantje van Huizen.
Born: Friday, September 28, 1894 in Ouddorp.

3. Name: Leendert van den Houten.
Born: Thursday, April 16, 1891 in Ouddorp.
Deceased: Friday, September 1, 1899 in Ouddorp at 8¼ years of age.

4. Name: Tona van den Houten.
Born: Thursday, October 26, 1893 in Ouddorp.
Deceased: Tuesday, November 21, 1978 in Ouddorp at 85 years of age.
Source: www.zerken.nl
See picture of her last resting place.
Married on Thursday, August 1, 1918 in Goedereede with:
Name: Willem Kasper Roos.
Born: Wednesday, january 12, 1895 in Goedereede.
Deceased: Tuesday, April 20, 1976 in Ouddorp at 81¼ years of age.
Source: www.zerken.nl
See picture of his last resting place.
Parents: Leendert Roos and Cornelia Breederveld.

5. Name: Nicolaas van den Houten.
Born: Sunday, July 14, 1895 in Ouddorp.
Deceased: Tuesday, August 29, 1899 in Ouddorp only 4 years old.

6. Name: Aren van den Houten.
Born: Friday, August 5, 1898 in Ouddorp.

7. Name: Leendert Nicolaas van den Houten.
Born: Tuesday, September 18, 1900 in Ouddorp.
Occupation: Agricultural Labourer, Excavation Worker.
Deceased: Sunday, May 19, 1974 in Dirksland at 73¼ years of age.
Married on Thursday, December 7, 1939 in Ouddorp with:
Name: Klaasje Ihrman.
Born: Friday, January 20, 1905 in Ouddorp.
Deceased: Friday, December 1, 1978 in Goedereede at nearly 74 years of age.

8. Name: Klaasje van den Houten.
Born: Wednesday, December 24, 1902 in Ouddorp.

8. Name: Jacob van den Houten.
Born: Monday, March 21 1904 in Ouddorp.
Occupation: Agricultural Labourer.
Deceased: Thursday, April 22, 1954 in Dirksland at 50 years of age.
Married on Thursday, July 27, 1927 in Ouddorp with:
Name: Geertruida Jansen.
Born: Tuesday March 30, 1909 in Ouddorp.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie