Naam: Neeltje van den Houten.
Geboren: Vrijdag 21 Juni 1867 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 23 Maart 1915 te Heerlen op 47¾ jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis van den Houten en Neeltje Krabbe.

Huwde op Vrijdag 4 Maart 1892 met:
Naam: Peter Theodor Barmes.
Geboren: Dinsdag 15 April 1856 te Suchteln (D).
Beroep: Fabrieksarbeider, Bierhandelaar.
Ouders: Peter Michel Barmes en Maria Anna Catharina Hoersch.

                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: Peter Michel Theodoor Barmes.
Geboren: Maandag 16 November 1891 te Middelburg.
Overleden: Dinsdag 12 April 1921 te Heerlen op 29½ jarige leeftijd.
Huwde op Donderdag 9 Augustus 1917 te Heerlen met:
Naam: Maria Helena Halfers.
Geboren: (berekend) ± 1897.
Overleden: Woensdag 11 Oktober 1922 te Heerlen op 25 jarige leeftijd.
Ouders: Heinrich Hubert Halfers en Anna Cornelia Hermans.
Na het overlijden van haar echtgenoot huwde zij nog met Josef Carl Groning.

2. Naam: Levenloos Barmes (jongetje).
Geboren: Woensdag 22 September 1897 te Middelburg.
Overleden: Woensdag 22 September 1897 te Middelburg.
Bron: Overlijdensakten Middelburg 1881-1942.

3. Naam: Levenloos Barmes (jongetje).
Geboren: Zondag 23 April 1899 te Middelburg.
Overleden: Zondag 23 April 1899 te Middelburg.
Bron: Overlijdensakten Middelburg 1881-1942.

4. Naam: Levenloos Barmes (jongetje).
Geboren: Zaterdag 23 Februari 1901 te Middelburg.
Overleden: Zaterdag 23 Februari 1901 te Middelburg.
Bron: Overlijdensakten Middelburg 1881-1942.

5. Naam: Levenloos Barmes (meisje).
Geboren: Woensdag 23 December 1903 te Middelburg.
Overleden: Woensdag 23 December 1903 te Middelburg.
Bron: Overlijdensakten Middelburg 1881-1942.

Zij verhuisden op Zaterdag 25 November 1905 met hun zoon naar Amsterdam.
Peter verhuisde op Zaterdag 6 April 1907 naar Elberfeld (D).
Neeltje verhuisde op Zaterdag 28 september 1907 met haar zoon naar Heerlen, op
Dinsdag 24 September 1911 naar Venlo en op Donderdag 2 November 1911 naar
Blerick, gemeente Maasbree.
Haar echtgenoot (Peter) verbleef ook nog korte tijd te Blerick.
Zij werden op Zaterdag 28 Februari 1914 ambtshalve uitgeschreven, mogelijk
naar Duitsland.

Terug naar de start pagina.
Name: Neeltje van den Houten.
Born: Friday, June 21, 1867 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, March 23, 1915 in Heerlen at 47¾ years of age.
Parents: Ouders: Cornelis van den Houten en Neeltje Krabbe.

Married on Friday, March 4, 1892 with:
Name: Peter Theodor Barnes.
Born: Tuesday, April 15, 1856 in Suchteln (Germany).
Occupation: Factory worker, Beer trader.
Parents: Peter Michel Barmes and Maria Anna Catharina Hoersch.

                        They had 5 children:

1. Name: Peter Michel Theodoor Barmes.
Born: Monday, November 16, 1891 in Middelburg.
Deceased: Tuesday, April 12, 1921 in Heerlen at 29½ years of age.
Married on Thursday, August 9, 1917 in Heerlen:
Name: Maria Helena Halfers.
Born: (calculated) ± 1897.
Deceased: Wednesday, October 11, 1922 in Heerlen at 25 years of age.
Parents: Heinrich Hubert Halfers and Anna Cornelia Hermans.
After the death of her husband she married Josef Carl Groning.

2. Name: Still born Barmes (boy).
Born: Wednesday, September 22, 1897 in Middelburg.
Deceased: Wednesday, September 22, 1897 in Middelburg.
Source: Death certificates Middelburg 1881-1942.

3. Name: Still born Barmes (boy).
Born: Sunday, April 23, 1899 in Middelburg.
Deceased: Sunday, April 23, 1899 in Middelburg.
Source: Death certificates Middelburg 1881-1942.

4. Name: Levenloos Barmes (boy).
Born: Saturday, February 23, 1901 in Middelburg.
Deceased: Saturday, February 23, 1901 in Middelburg.
Source: Death certificates Middelburg 1881-1942.

5. Name: Still born Barmes (girl).
Born: Wednesday, December 23, 1903 in Middelburg.
Deceased: Wednesday, December 23, 1903 in Middelburg.
Source: Death certificates Middelburg 1881-1942.

They moved on Saturday, November 25, 1905 with there son to Amsterdam.
Peter moved on Saturdaym April 6, 1907 to Elberfeld (Germany).
Neeltje moved on Saturday, September 28, 1907 with her son to Heerlen, on
Tuesday, September 24, 1911
to Venlo and on Thursday, November 2, 1911 to Blerick (Maasbree).
Her husband (Peter) was also for a short time in Blerick. They moved on
Saturday, February 28, 1914 perhaps to Germany.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie