Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Zaterdag 23 Februari 1867 om 06:00 uur in huisnummer 733 te Middelharnis.
Beroep: Veldarbeider.
Overleden: Dinsdag 4 April 1939 te Dirksland op 72 jarige leeftijd.
Ouders: Pieter van den Houten en Maria Grootenboer.

Huwde op Vrijdag 7 April 1893 te Dirksland met:
Naam: Marina Tamboer.
Geboren: Zaterdag 30 September 1865 om 10:00 uur in huisnummer 172 te Dirksland.
Ouders: Aren Tamboer en Leentje Silvis.

                        Zij kregen 6 kinderen:

1. Naam: Maria van den Houten.
Geboren: Zaterdag 6 Januari 1894 om 22:00 uur in huisnummer 134 te Dirksland.
Getuigen: Pieter Hoedemans, 62 jaar oud, Winkelier
                 en Cornelis Ridder, 28 jaar oud, Schoenmaker.
Getuigen verklaren dat vader Cornelis niet kan schrijven of tekenen omdat hij dat
nooit geleerd heeft.
Overleden: Maandag 11 November 1974 vermoedelijk te Dirksland op 80¾ jarige leeftijd.
Huwde op Donderdag 21 Februari 1918 te Dirksland met:
Naam: Jacobus Guldemeester.
Geboren: Zondag 15 Januari 1893 om 05:00 uur in huisnummer 184 te Dirksland.
Overleden: Zondag 1 Juli 1973 vermoedelijk te Dirksland op 80½ jarige leeftijd.
Ouders: Jacobus Guldemeester, geb. ± 1885, Arbeider en Geertrui Visbeen.
Zie hier een foto van de laatste rustplaats van Maria en Jacobus.

2. Naam: Aren van den Houten.
Geboren: Woensdag 5 December 1894 om 19:00 uur in huisnummer 134 te Dirksland.
Getuigen: Pieter Hoedemans, 63 jaar oud, Winkelier
                 en Cornelis Ridder, 28 jaar oud, Schoenmaker.
Getuigen verklaren dat vader Cornelis niet kan schrijven of tekenen omdat hij dat
nooit geleerd heeft.

3. Naam: Pieternella van den Houten. (tweeling)
Geboren: Dinsdag 10 December 1895 om 17:00 uur in huisnummer 134 te Dirksland.
Getuigen: Cornelis Silvis, 65 jaar oud , Arbeider
                 en Bastiaan Bette, 44 jaar oud, Arbeider.
Getuigen verklaren dat vader Cornelis niet kan schrijven of tekenen omdat hij dat
nooit geleerd heeft.

4. Naam: Leentje van den Houten. (tweeling)
Geboren: Dinsdag 10 December 1895 om 17:00 uur in huisnummer 134 te Dirksland.
Getuigen: Cornelis Silvis, 65 jaar oud , Arbeider
                 en Bastiaan Bette, 44 jaar oud, Arbeider.
Getuigen verklaren dat vader Cornelis niet kan schrijven of tekenen omdat hij dat
nooit geleerd heeft.
Huwde op Woensdag 20 Februari 1924 te Dirksland met:
Naam: Jan Tieleman.
Geboren: Zaterdag 12 September 1896 te Melissant.
Ouders: Cent Pieter Tieleman en Bertha Goedegebuur.

5. Naam: Jobje van den Houten.
Geboren: Donderdag 28 April 1898 om 16:00 uur in huisnummer 134 te Dirksland.
Getuigen: Leendert van Prooijen, 44 jaar oud, Veldarbeider
                 en Jan Stolk, 30 jaar oud, Veldarbeider.
Getuigen verklaren dat vader Cornelis niet kan schrijven of tekenen omdat hij dat
nooit geleerd heeft.
Overleden: Dinsdag 3 Juli 1900 te Dirksland slechts 2 jaar en 2 maanden oud.

6. Naam: Sander van den Houten.
Geboren: Dinsdag 23 Januari 1900 om 21:00 uur in huisnummer 207 te Dirksland.
Getuigen: Tobias Johannis Bakker, 67 jaar oud, Kleermaker
                 en Cornelis Ridder, 34 jaar oud, Schoenmaker.
Getuigen verklaren dat vader Cornelis niet kan schrijven of tekenen omdat hij dat
nooit geleerd heeft.
Overleden: Maandag 12 December 1983 te Dirksland op 83¾ jarige leeftijd.
Zie foto van zijn laatste rustplaats.
Huwde op Dinsdag 27 Maart 1928 te Dirksland met:
Naam: Adriaantje van der Groef.
Geboren: Dinsdag 22 Juli 1902 te Dirksland.
Ouders: Jan van der Groef en Cornelia de Zout.

Terug naar de start pagina.
Name: Cornelis van den Houten.
Born: Saturday, February 23, 1867 at 06:00 uur in housenumber 733 in Middelharnis.
Occupation: Field worker.
Deceased: Tuesday, April 4, 1939 in Dirksland at 72 years of age.
Parents: Pieter van den Houten and Maria Grootenboer.

Married on Friday, April 7, 1893 in Dirksland with:
Name: Marina Tamboer.
Born: Saturday, September 30, 1865 at 10:00 hrs. in housenumber 172 in Dirksland.
Parents: Aren Tamboer and Leentje Silvis.

                        They had 6 children:

1. Name: Maria van den Houten.
Born: Saturday, January 6, 1894 at 22:00 hrs. in housenumber 134 in Dirksland.
Witnesses: Pieter Hoedemans, 62 years old, Shopkeeper
                  and Cornelis Ridder, 28 years old, shoe-maker.
Witnesses clarify that father Cornelis not can write or sign because he has never
learned to write.
Deceased: Monday, November 11, 1974 presumable in Dirksland at 80¾ years of age.
Married on Thursday, February 21, 1918 in Dirksland with:
Name: Jacobus Guldemeester.
Born: Sunday, January 15, 1893 at 05:00 hrs. in housenumber 184 in Dirksland.
Deceased: Sunday, July 1, 1973 presumable in Dirksland at 80½ years of age.
Parents: Jacobus Guldemeester, bron ± 1885, Worker and Geertrui Visbeen.
See picture of the last resting place of Maria and Jacobus.

2. Name: Aren van den Houten.
Born: Wednesday, December 5, 1894 at 19:00 hrs. in housenumber 134 in Dirksland.
Witnesses: Pieter Hoedemans, 63 years old, Shopkeeper
                  and Cornelis Ridder, 28 years old, Shoemaker.
Witnesses clarify that father Cornelis not can write or sign because he has never
learned to write.

3. Name: Pieternella van den Houten. (twins)
Born: Tuesday, December 10, 1895 at 17:00 hrs. in housenumber 134 in Dirksland.
Witnesses: Cornelis Silvis, 65 years old , Worker
                  and Bastiaan Bette, 44 years old, Worker.
Witnesses clarify that father Cornelis not can write or sign because he has never
learned to write.

4. Name: Leentje van den Houten. (twins)
Born: Tuesday, December 10, 1895 at 17:00 hrs. in housenumber 134 in Dirksland.
Witnesses: Cornelis Silvis, 65 years old , Worker
                  and Bastiaan Bette, 44 years old, Worker.
Witnesses clarify that father Cornelis not can write or sign because he has never
learned to write.
Married on Wednesday, February 20, 1924 in Dirksland with:
Name: Jan Tieleman.
Born: Saturday, September 12, 1896 in Melissant.
Parents: Cent Pieter Tieleman and Bertha Goedegebuur.

5. Name: Jobje van den Houten.
Born: Thursday, April 28, 1898 at 16:00 hrs. in housenumber 134 in Dirksland.
Witnesses: Leendert van Prooijen, 44 years old, Fieldworker
                  and Jan Stolk, 30 years old, Fieldworker.
Witnesses clarify that father Cornelis not can write or sign because he has never
learned to write.
Deceased: Tuesday, July 3, 1900 in Dirksland only 2 years and 2 months old.

6. Name: Sander van den Houten.
Born: Tuesday, January 23, 1900 at 21:00 hrs. in housenumber 207 in Dirksland.
Witnesses: Tobias Johannis Bakker, 67 years old, Tailor
                  and Cornelis Ridder, 34 years old, Shoemaker.
Witnesses clarify that father Cornelis not can write or sign because he has never
learned to write.
Deceased: Monday, December 12, 1983 in Dirksland at 83¾ years of age.
See picture of his last resting place.
Married on Tuesday, March 27, 1928 in Dirksland with:
Name: Adriaantje van der Groef.
Born: Tuesday, July 22, 1902 in Dirksland.
Parents: Jan van der Groef and Cornelia de Zout.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie