Naam: Gerdina Adriana van den Houten.
Geboren: Zondag 17 April 1864 te Dordrecht.
Beroep: Winkelierster in sigaren.
Overleden: Maandag 27 Augustus 1945 te Dordrecht op 81¼ jarige leeftijd.
Ouders: Nicolaas van den Houten en Cornelia Willemina van Vendeloo.

Huwde op Woensdag 20 Juni 1888 te Dordrecht met:
Bron: Huwelijksakten Dordrecht 1888.
Naam: Naboth Cornelis van Dijl.
Geboren: Donderdag 2 Oktober 1856 te Dordrecht.
Beroep: Blikslager, Winkelier.
Overleden: Zondag 26 April 1914 te Dordrecht op 57½ jarige leeftijd.
Ouders: Wouter van Dijl(1824-1866) en Pieternella van der Gijp(1824-1863).

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Wouter Van Dijl.
Geboren: Woensdag 29 Mei 1889 te Dordrecht.
Beroep: Onderwijzer te Rotterdam.
Huwde op Donderdag 4 Augustus 1921 te Roterdam met:
Naam: Clasina Johanna Elisabeth van der Heiden.
Geboren: Zondag 5 December 1897 te Rotterdam.
Beroep: Onderwijzeres.
Ouders: Teunis Pieter Jacobus van der Heiden en Adriana Cornelia de Vos.

2. Naam: Nicolaas van Dijl.
Geboren: Dinsdag 22 September 1891 te Dordrecht.
Beroep: Onderwijzer, hoofd van een school te Zwijndrecht.
Huwde op Donderdag 12 Augustus 1915 te Dordrecht met:
Bron: Huwelijksakten Dordrecht 1915.
Naam: Cornelia Christina Volker.
Geboren: Maandag 17 September 1883 te Sliedrecht.
Overleden: in Zwijndrecht.
Ouders: Leendert Johannes Volker en Annigje Kroon.

3. Naam: Wilhelmina Cornelia Pieternella van Dijl.
Geboren: Vrijdag 1 November 1895 te Dordrecht.
Huwde op Woensdag 26 Maart 1919 te Dordrecht met:
Bron: Huwelijksakten Dordrecht 1919.
Naam: Hendricus Lindeman.
Geboren: ± 1886 te Amsterdam.
Ouders: Willem Lindeman en Henderica van Duijl.

4. Naam: Pieternella Cornelia Wilhelmina van Dijl.
Geboren: Zondag 21 Mei 1899 te Dordrecht.
Beroep: Kantoorbediende.

Terug naar de start pagina.
Name: Gerdina Adriana van den Houten.
Born: Sunday, April 17, 1864 in Dordrecht.
Occupation: Retailer in Sigars.
Deceased: Monday, August 27, 1945 in Dordrecht at 81¼ years of age.
Parents: Nicolaas van den Houten and Cornelia Willemina van Vendeloo.

Married on Wednesday, June 20, 1888 in Dordrecht with:
Source: marriage certificates Dordrecht 1888.
Name: Naboth Cornelis van Dijl.
Born: Thursday, October 2, 1856 in Dordrecht.
Occupation: Tinworker, Retailer.
Deceased: Sunday, April 26, 1914 in Dordrecht at 57½ years of age.
Parents: Wouter van Dijl(1824-1866) and Pieternella van der Gijp(1824-1863).

                        They had 4 children:

1. Name: Wouter Van Dijl.
Born: Wednesday, May 29, 1889 in Dordrecht.
Occupation: Teacher in Rotterdam.
Married on Thursday, August 4, 1921 in Roterdam with:
Name: Clasina Johanna Elisabeth van der Heiden.
Born: Sunday, December 5, 1897 in Rotterdam.
Occupation: Teacher.
Parents: Teunis Pieter Jacobus van der Heiden and Adriana Cornelia de Vos.

2. Name: Nicolaas van Dijl.
Born: Tuesday, September 22, 1891 in Dordrecht.
Occupation: Teacher, principal of a school in Zwijndrecht.
Married on Thursday, August 12, 1915 in Dordrecht with:
Source: Marriage certificates Dordrecht 1915.
Name: Cornelia Christina Volker.
Born: Monday, September 17, 1883 in Sliedrecht.
Deceased: in Zwijndrecht.
Parents: Leendert Johannes Volker and Annigje Kroon.

3. Name: Wilhelmina Cornelia Pieternella van Dijl.
Born: Friday, November 1, 1895 in Dordrecht.
Married on Wednesday, March 26, 1919 in Dordrecht with:
Source: marriage certificates Dordrecht 1919.
Name: Hendricus Lindeman.
Born: ± 1886 in Amsterdam.
Parents: Willem Lindeman and Henderica van Duijl.

4. Name: Pieternella Cornelia Wilhelmina van Dijl.
Born: Sunday, May 21, 1899 in Dordrecht.
Occupation: Clerk.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie