Naam: Johanna Krina van den Houten.
Geboren: Donderdag 31 December 1863 te Zierikzee.
Beroep: Particuliere.
Overleden: Zondag 1 Februari 1953  te Zierikzee op 89 jarige leeftijd tijdens de
watersnoodramp van 1 Februari 1953, zie lijst met namen van de slachtoffers.
Zie foto gedenkplaat.
Ouders: Cornelis van den Houten en Neeltje Krabbe.

Huwde op Woensdag 25 Juli 1883 te Zierikzee met:
Naam: Marinus Adrianus Bakker.
Geboren: Zaterdag 8 Oktober 1859 te Zierikzee.
Beroep: Paardenknecht, Landbouwknecht, Koetsier.
Overleden: Zondag 12 Februari 1950 te Zierikzee op 90¼ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.
Ouders: Marinus Bakker en Krina van den Hoek.

                        Zij kregen 8 kinderen:

1. Naam: Krina Johanna Bakker.
Geboren: Dinsdag 27 November 1883 te Zierikzee.
Bron: Geboorteakten Zierikzee 1811-1907.
Overleden: Vrijdag 28 Augustus 1891 te Zierikzee op slechts 7¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.

2. Naam: Cornelis Marinus Bakker.
Geboren: Donderdag 5 Maart 1885 te Zierikzee.
Bron: Geboorteakten Zierikzee 1811-1907.
Overleden: Vrijdag 18 September 1908 te Zierikzee op 23½ jarige leeftijd, ongehuwd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.

3. Naam: Marinus Adrianus Bakker.
Geboren: Donderdag 11 Oktober 1888 te Zierikzee.
Bron: Geboorteakten Zierikzee 1811-1907.
Beroep: Schilder.
Overleden: Donderdag 14 Augustus 1930 te Zierikzee op 41¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.
Huwde op Woensdag 28 Februari 1917 te Zierikzee met:
Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922.
Naam: Neeltje Wiltenburg.
Geboren: Zaterdag 14 November 1891 te Zierikzee.
Bron: Geboorteakten Zierikzee 1811-1907.
Beroep: Winkelierster.
Ouders: Jan Jacobus Wiltenburg (Concierge Waterschap Schouwen) en
Joppa van Leeuwen.
Voor zover ik weet kregen Marinus Adrianus en Neeltje 1 kind:
3.1. Naam: Jacobus Bakker.
Geboren: ± 1923 te Zierikzee.
Overleden: Vrijdag 19 Juni 1931 te Zierikzee op slechts 8 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.

4. Naam: Neeltje Maria Bakker
Geboren: Zaterdag 22 Maart 1890 te Zierikzee.
Bron: Geboorteakten Zierikzee 1811-1907.
Overleden: Dinsdag 24 Oktober 1939 om 22:30 uur te Raamsdonk op 49½ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensregister Raamsdonk 1939.
Zie scan van overlijdensakte.
Zij huwde op Woensdag 1 April 1914 te Zierikzee met:
Naam: Adriaan Adriaanse.
Geboren: ± 1883 te Noordgouwe.
Beroep: Brigadier de Marechausse, Opperwachtmeester.
Ouders: Jan Adriaanse en Louwerina Bal.

5. Naam: Maria Bakker.
Geboren: Zondag 10 Mei 1891 te Zierikzee.
Bron: Geboorteakten Zierikzee 1811-1907.
Overleden: Zaterdag 12 Februari 1944 te Zierikzee op 52¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.

6. Naam: Johanna Bakker.
Geboren: Vrijdag 31 Maart 1893 te Zierikzee.
Bron: Geboorteakten Zierikzee 1811-1907.
Overleden: Donderdag 9 Januari 1947 te Zierikzee op 53¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.

7. Naam: Krina Johanna Bakker.
Geboren: Maandag 14 Augustus 1899 te Zierikzee.
Zij huwde op Zaterdag 2 Augustus 1919 te Zierikzee met:
Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922.
Naam: Simon de Wit.
Geboren: Dinsdag op 18 Juli 1893 te Dordrecht.
Beroep: Tailleur, weduwnaar van Wilhelmina Arnoldina Haverkamp.
Ouders: Johannes de Vos (Beroep: Koopman) en Janna Margaretha Westerman.
Krina en Simon scheiden op Dinsdag 15 mei 1923 te Zierikzee.
Een kleine 4 jaar gehuwd geweest.
Krina Johanna huwde op Vrijdag 10 Februari 1928 te Zierikzee voor de 2de keer, nu met:
Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1923-1932.
Naam: Machiel Johannes de Zwarte, weduwnaar van Cornelia Margaretha de Bruin.
Geboren: Zondag 27 Juni 1886 te Zierikzee.
Bron: Geboorteakten Zierikzee 1811-1907.
Beroep: Agent van Politie.
Ouders: Jeremias Gijsbregt de Zwarte en Adriana Heijboer.
Voor zover ik weet kregen Krina Johanna en Machiel Johannes 1 kind:
7.1. Naam: Johanna Krina de Zwarte.
Geboren: ± 1929 te Zierikzee.
Overleden: Woensdag 12 Januari 1938 te Zierikzee op 9 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.

8. Naam: Adriana Bakker.
Geboren: Dinsdag 15 Mei 1906 te Zierikzee.
Bron: Geboorteakten Zierikzee 1811-1907.
Beroep: Dienstbode.
Huwde op Vrijdag 4 November 1927 te Zierikzee met:
Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1923-1932.
Naam: Jacob Leendert van Almenkerk.
Geboren: Zaterdag 25 November 1905 te Zierikzee.
Bron: Geboorteakten Zierikzee 1811-1907.
Ouders: Jan van Almenkerk en Maatje Kleinepier.

Terug naar de start pagina.
Name: Johanna Krina van den Houten.
Born: Thursday, December 31, 1863 in Zierikzee.
Occupation: Maid.
Deceased: Sunday, February 1, 1953 in Zierikzee at 89 years of age during the flood
of February 1, 1953 see the list of names of the victims.
See picture of the commemorative plaque.
Parents: Cornelis van den Houten and Neeltje Krabbe.

Married on Wednesday, July 25, 1883 in Zierikzee with:
Name: Marinus Adrianus Bakker.
Born: Saturday, October 8, 1859 in Zierikzee.
Occupation: Horse servant, Agriculture servant, Coachman.
Deceased: Sunday, February 12, 1950 in Zierikzee at 90¼ years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.
Parents: Marinus Bakker an Krina van den Hoek.

                        They had 8 children:

1. Name: Krina Johanna Bakker.
Born: Tuesday, November 27, 1883 in Zierikzee.
Source: Birth certififcates Zierikzee 1811-1907.
Deceased: Friday, August 28, 1891 in Zierikzee at only 7¾ years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.

2. Name: Cornelis Marinus Bakker.
Born: Thursday, March 5, 1885 in Zierikzee.
Source: Birth certificates Zierikzee 1811-1907.
Deceased: Friday, September 18, 1908 in Zierikzee at 23½ years of age, not married.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.

3. Name: Marinus Adrianus Bakker.
Born: Thursday, October 11, 1888 in Zierikzee.
Source: Birth certificates Zierikzee 1811-1907.
Occupation: Painter.
Deceased: Thursday, August 14, 1930 in Zierikzee at 41¾ years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.
Married on Wednesday, February 28, 1917 in Zierikzee with:
Source: Marriage certificates Zierikzee 1811-1922.
Name: Neeltje Wiltenburg.
Born: Saturday, November 14, 1891 in Zierikzee.
Source: Birth certificates Zierikzee 1811-1907.
Occupation: Shopkeeper.
Parents: Jan Jacobus Wiltenburg and Joppa van Leeuwen.
For as far as I know Marinus Adrianus and Neeltje had 1 child:
3.1. Name: Jacobus Bakker.
Born: ± 1923 in Zierikzee.
Deceased: Friday, June 19, 1931 in Zierikzee at only 8 years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.

4. Name: Neeltje Maria Bakker.
Born: Saturday, March 22, 1890 in Zierikzee.
Source: Birth certificates Zierikzee 1811-1907.
Deceased: Tuesday, October 24, 1939 at 22:30 hrs. in Raamsdonk at 49½ years of age.
Source: Death certificates Raamsdonk 1939.
See scan of Death certificate.
She married on Wednesday, April 1, 1914 in Zierikzee with:
Name: Adriaan Adriaanse.
Born: ± 1883 in Noordgouwe.
Occupation: Police Sergeant M.P.
Parents: Jan Adriaanse and Louwerina Bal.

5. Name: Maria Bakker.
Born: Sunday, May 10, 1891 in Zierikzee.
Source: Birth certificates Zierikzee 1811-1907.
Deceased: Saturday, February 12, 1944 in Zierikzee at 52¾ years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.

6. Name: Johanna Bakker.
Born: Friday, March 31, 1893 in Zierikzee.
Source: Birth certificates Zierikzee 1811-1907.
Deceased: Thursday, January 9, 1947 in Zierikzee at 53¾ years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.

7. Name: Krina Johanna Bakker.
Born: Monday, August 14, 1899 in Zierikzee.
She married on Saturday, August 2, 1919 in Zierikzee with:
Source: Marriage certificates Zierikzee 1811-1922.
Name: Simon de Wit.
Born: Tuesday, July 18, 1893 in Dordrecht.
Occupation: Tailor.
Widower of Wilhelmina Arnoldina Haverkamp.
Parents: Johannes de Vos (Occupation: Merchant) and Janna Margaretha Westerman.
Krina and Simon devorced on Tuesday, May 15, 1923 in Zierikzee.
After nearly 4 years of marriage.
Krina Johanna Married on Friday, February 10, 1928 in Zierikzee for the second time, now with:
Source: Marriage certificates Zierikzee 1923-1932.
Name: Machiel Johannes de Zwarte, widower of Cornelia Margaretha de Bruin.
Born: Sunday, June 27, 1886 in Zierikzee.
Source: Birth certificates Zierikzee 1811-1907.
Occupation: Police Officer.
Parents: Jeremias Gijsbregt de Zwarte and Adriana Heijboer.
For as far as I know Krina Johanna and Machiel Johannes had 1 child:
7.1. Name: Johanna Krina de Zwarte.
Born: ± 1929 in Zierikzee.
Deceased: Wednesday, January 12, 1938 in Zierikzee at 9 years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.

8. Name: Adriana Bakker.
Born: Tuesday, May 15, 1906 in Zierikzee.
Source: Birth certificates Zierikzee 1811-1907.
Occupation: Maid.
Married on Friday, November 4, 1927 in Zierikzee with:
Source: Marriage certificates Zierikzee 1923-1932.
Name: Jacob Leendert van Almenkerk.
Born: Saturday, November 25, 1905 in Zierikzee.
Source: Birth certificates Zierikzee 1811-1907.
Parents: Jan van Almenkerk and Maatje Kleinepier.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie