Naam: Krina van den Houten.
Geboren: Zondag 18 November 1860 te Zierikzee.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Donderdag 10 November 1927 te Zierikzee op bijna 67 jarige leeftijd.
Ouders: Maarten van den Houten en Sara Sijrier.

Krina huwde op Woensdag 11 Juni 1890 te Zierikzee met:
Naam: Marinus Kloote.
Geboren: Woensdag 7 December 1859 te Zierikzee.
Beroep: Boekbinder.
Ouders: Jacob Kloote en Eva Holdriks.

Terug naar de start pagina.
Name: Krina van den Houten.
Born: Sunday, November 18, 1860 in Zierikzee.
Occupation: Maid.
Deceased: Thursday, November 10, 1927 in Zierikzee at almost 67 years of age.
Parents: Maarten van den Houten and Sara Sijrier.

Krina married on Wednesday, June 11, 1890 in Zierikzee with:
Name: Marinus Kloote.
Born: Wednesday, December 7, 1859 in Zierikzee.
Occupation: Bookbinder.
Parents: Jacob Kloote and Eva Holdriks.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie